Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Ombudsmanul Copilului propune sancționarea concurenților electorali pentru exploatarea imaginii copiilor în campaniile electorale.

Ombudsmanul Copilului propune sancționarea concurenților electorali pentru exploatarea imaginii copiilor în campaniile electorale. Declarații în acest sens au fost făcute de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, în cadrul conferinței de presă care a avut loc pe 6 octombrie curent  la tema „STOP utilizării imaginii copiilor în scopuri electorale.

 În contextul campaniei electorale pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie curent, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, și-a reafirmat îndemnul către actorii politici, demnitari și funcționarii publici, formatori de opinie ca să nu folosească imaginea copiilor în interes electoral sau politic și să nu-i implice în acțiuni de acest gen. 

 Ombudsmanul Copilului a amintit de faptul că, potrivit standardelor naționale și internaționale[1], este interzisă utilizarea imaginii copilului în perioada campaniei electorale, în orice acțiuni de agitație electorală sau în contextul oricăror apeluri, declarații, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenții electorali în scop de agitație electorală.

Maia Bănărescu a subliniat că respectarea dreptului copilului la viață intimă și privată, conform Comitetului ONU pentru drepturile copilului, presupune excluderea imixtiunii terților în zona vieții intime a copilului, neadmiterea  expunerii publice a detaliilor care țin de sfera secretă a vieții sale.  Normele menționate se referă atât la postările de fotografii şi filmulețe cu proprii copii sau copiii altor persoane, materialele de presă scrisă, audiovizuală ori cele de pe platformele de internet, precum şi orice alte înregistrări audio sau video postate pe internet, pe site-uri care permit asemenea postări.

În corespundere că standardele internaționale, copiii nu pot fi folosiți sau expuși de către părinți, reprezentanți legali, alte persoane responsabile de creșterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituții publice sau private, în scopul de a obține avantaje personale/instituționale sau de a influința deciziile autorităților publice. În egală măsură este inacceptabilă folosirea de materiale cu minori sau implicarea acestora în activități care ar putea aduce beneficii electorale.

Ombudsmanul precizează că legislația națională prevede aplicarea de sancțiuni pentru difuzarea informației publice cu impact negativ asupra minorilor și/sau încălcarea legislației privind protecția minorilor de impactul negativ al informației publice. Totodată, Maia Bănărescu consideră că  legislația urmează a fi modificată și/sau completată pentru asigurarea protecției adecvate a copiilor de distribuirea imaginilor care le-ar afecta dreptul la viața privată. Astfel, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului pledează pentru:

  • includerea în Codul Electoral a unor prevederi cu privire la interzicerea folosirii de către concurenții electorali a copiilor sau a imaginii copiilor;
  • introducerea în Codul Penal a componentei de infracțiuni cu privire la folosirea ilegală a copiilor în campaniile electorale sau în scopul promovării imaginii demnitarilor publici.

Ombudsmanul Copilului a accentuat faptul că minorii au dreptul la opinie, la libertatea de întrunire și asociere, dar ei trebuie să fie liberi în luarea deciziilor la aceste subiecte, în funcție de gradul lor de maturitate și cu condiția că aceste întruniri sunt pașnice. Maia Bănărescu a amintit de faptul că art. 13, alin. (3) a Legii privind drepturile copilului prevede expres interdicția implicării copiilor în activitatea politică și asocierea lor în partide politice, dreptul de asociere al copilului referindu-se la organizațiile obștești și doar în condițiile stabilite de legislație.

În corespundere cu prevederile Comentariului General nr. 20 (2016), copiii pot participa la viața politică a statului, dar pe segmente care îi vizează. Potrivit standardelor internaționale în domeniul drepturilor copilului, adulții sunt obligați să nu implice minorii în mod abuziv și contrar interesului superior al copilului în acțiuni politice,  copii având dreptul de a decide, conform gradului de maturitate, dacă doresc sau nu implicarea într-o asemenea activitate.

Maia Bănărescu a chemat concurenții în scrutinul prezidențial la corectitudine, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor copiilor, afirmând că minorii, din cauza vulnerabilității lor, nu trebuie să fie folosiți pe post de  instrumente pentru sensibilizarea alegătorilor și atragerea simpatiilor electoratului. Având în vedere desfășurarea campaniei electorale în  condițiile pandemiei de COVID-19, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a atras atenția candidaților la funcția de președinte al țării și membrilor echipelor electorale ale acestora asupra importanței respectării stricte a normelor sanitare, mai ales în situațiile în care vor vizita instituții unde se vor afla copii. 

Maia Bănărescu a anunțat că va monitoriza pe parcursul campaniei electorale folosirea imaginii copiilor și atragerea lor în acțiunile candidaților și partidelor politice și că, în baza constatărilor, va elabora un raport tematic la acest subiect. Ombudsmanul Copilului a îndemnat reprezentanții societății civile și toate persoanele interesate să o susțină în acest proces, prezentându-i date relevante care ar viza cazuri depistate privitor la exploatarea copiilor în scopuri electorale (ombudsman@ombudsman.md; copil@ombudsman.md; secretariat@ombudsman.md).

În cadrul conferinței de presă, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a venit cu un apel și la adresa mass-media, prin care a chemat jurnaliștii să  respecte cu strictețe normele deontologice privind modalitatea de oglindire a subiectelor despre copii, precum și să nu distribuie materialele concurenților electorali care vor uza de imaginile copiilor pentru a câștiga sufragiile electorilor. 

 

2020 10 06

Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare

Tel: 060002682

Direcția drepturile copilului

Tel.: 060002678

[1] Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Comentariile generale la aceasta nr. 12 și 14 privind interesul superior al copilului și dreptul copilului de a fi auzit[1],  Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului art. 7 și 8.

 

Conferința poate fi urmărită aici: https://www.youtube.com/watch?v=00HKXLbqJ-c&feature=youtu.be&ab_channel=Agen%C5%A3iadepres%C4%83IPN

PRINT
243
Font Resize