Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copiilor solicită autorităților abilitate să ia în calcul măsuri adresate persoanelor cu dizabilități în acțiunile de prevenire și de combatere a infecției Coronavirus de tip nou.

 Avocații Poporului, Mihail Cotorobai și Maia Bănărescu, atrag atenția asupra necesității întreprinderii tuturor masurilor necesare pentru a nu admite excluderea din cadrul acțiunilor de prevenire și de protecție de COVID-19 a celor destinate persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile și marginalizate, inclusiv cu nevoi speciale. Ombudsmanii subliniază că acestea, în virtutea dizabilității, necesită un grad sporit de susținere și de protecție, dar și de acces la informație într-un limbaj  adaptat, pe înțelegerea  lor, care ține cont de modul de percepție a informației, într-un format cât mai accesibil, astfel încât să ajungă la mai mulți beneficiari.

Convenția  privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de către Republica Moldova, garantează persoanelor cu dizabilități respectarea dreptului la informație în condiții egale cu ceilalți, prin toate formele de comunicare și la alegerea lor. În acest scop,  materiale informative despre măsurile de protecție individuală și de prevenire a riscului infectării cu noul tip de Coronavirus, trebuie să fie elaborate în versiuni ușor de citit și de înțeles de către persoanele cu dizabilități auditive, vizuale și intelectuale. Astfel, autoritățile vor asigura accesul la informație, conform obligațiilor asumate la ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Avocații Poporului recomandă, de asemenea, instituirea unei monitorizări asupra situației persoanelor din categoria vizată din partea autorităților publice locale și acordarea de sprijin pentru depășirea unor obstacole apărute suplimentar în accesul la bunurile de primă necesitate, achitarea de servicii, în condițiile de carantină sau autoizolare. În acest scop ar fi binevenită și mobilizarea membrilor comunității pentru a le oferi persoanelor cu dizabilități asistența de care aceștia ar putea avea nevoie.

Avocații Poporului își anunță deschiderea pentru a prelua eventuale semnale despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în perioada regimului de urgență, îndemnând autoritățile și membrii comunităților locale să manifeste atenția cuvenită categoriei vizate de persoane. Discriminarea, segregarea și încălcările drepturilor omului nu trebuie să-și aibă loc în lupta împotriva infecției Coronavirus de tip nou, atenționează Mihail Cotorobai și Maia Bănărescu. În condițiile de criză epidemică trebuie să fim ca niciodată solidari și receptivi la nevoile persoanelor aflate în dificultate, să nu admitem discriminarea și excluziunea socială a  acestora, susțin Ombudsmanii.

 

2020 03 18

                                                                                               Direcția promovarea drepturilor

                                                                                               omului și comunicare

                                                                                                Tel. 060002656

669
Font Resize