Ombudsman
Comunicare

Comunicat de presă

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, se adresează autorităților Republicii Moldova și cetățenilor cu un apel la solidarizare, cooperare și responsabilitate civică, pentru a depăși starea de criză cauzată de răspândirea  virusului COVID – 19.

 Avocatul Poporului menționează că este esențial ca măsurile de combatere a COVID -19 să ia în calcul drepturile omului. Mihail Cotorobai  accentuează că restricțiile impuse de autorități pentru a asigura protecția populației de contaminare cu Coronavirus de tip nou trebuie să fie necesare, legitime, rezonabile și proporționale riscului sau amenințării pentru sănătatea publică.

Mihail Cotorobai cheamă autoritățile să acționeze și în continuare în condiții de maximă transparență și să-și depună toate eforturile pentru gestionarea eficientă a crizei cu respectarea drepturilor și intereselor cetățenilor.

Ombudsmanul accentuează că măsurile întreprinse de către autorități în contextul alertei de Coronavirus de tip nou trebuie să răspundă necesităților de bază ale tuturor categoriilor de persoane și să nu admită discriminarea unor grupuri marginalizate.

Avocatul Poporului cheamă autoritățile să asigure respectarea drepturilor salariale ale persoanelor ca urmare a instituirii unui program de muncă la distanță în serviciul public, ca răspuns la epidemia cu infecția COVID-19.

Este crucial important ca, mai ales în situația în care oamenii sînt îndemnați să reducă la maximum mobilitatea, stând acasă,  populația din toate localitățile din țară să fie asigurată cu produse alimentare și medicamente, să funcționeze în ritm normal sistemele de aprovizionarea cu apă, energie electrică, servicii comunale, susține Mihail Cotorobai. Pentru menținerea regimului de autoizolare a persoanelor, urmează de asemenea să fie create condițiile necesare pentru ca populația să poată efectua on-line plățile pentru diverse categorii de servicii, iar unde asta nu este posibil, să fie prelungit termenul de achitare. Avocatul Poporului  mai recomandă prelungirea procedurii de prezentare a declarațiilor fiscale și a declarațiilor de avere și de interese personale, luându-se în considerare situația epidemiologică din țară.

Avocatul Poporului mai recomandă Guvernului să ia în calcul oportunitatea adoptării unor măsuri socio-economice pentru susținerea categoriilor de populație dar și a agenților economici afectați de criza cauzată de COVID-19.

Mihail Cotorobai îndeamnă, de asemenea, autoritățile să instituie un control mai strict asupra persoanelor care au revenit de curând din zonele afectate de COVID-19, pentru asigurarea respectării de către acestea a regimului de autoizolare sau de carantină.

Totodată, Avocatul Poporului se adresează cetățenilor cu îndemnul să urmeze cu strictețe recomandările OMS și ale MSMPSF pentru prevenirea răspândirii epidemiei și protecției de contaminarea cu COVID-19. Este imperios necesară respectarea regimului de autoizolare sau de carantină, de adresare la medic în timp util a celor care au fost în zonele de risc sau s-au aflat în contact cu persoane care au călătorit în aceste zone. Este la fel de necesară informarea medicilor despre aceste împrejurări în cazurile în care persoanele se adresează cu alte probleme de sănătate. Nerespectarea acestor condiții poate conduce la contaminarea oamenilor apropiați și răspândirea virusului în comunitate. Prin ignorarea regulilor menționate, iresponsabilitatea manifestată de către unele persoane poate fi afectat dreptul la sănătate sau chiar la viață a altor oameni, pusă în pericol securitatea și sănătatea publică, menționează Mihail Cotorobai. Avocatul Poporului amintește de faptul că, potrivit Constituției Republicii Moldova, cetățenii au nu doar drepturi, dar și îndatoriri, articolul 55 al Legii supreme stabilind că „ orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora”.

 Avocatul Poporului subscrie îndemnului autorităților către populație de a se abține de a ieși în spațiul public și de a evita locurile aglomerate, cu excepția unei necesități stringente. 

Răspunsul la infecția COVID-19 trebuie să fie unul bazat pe responsabilitate, solidaritate, echitate și respect pentru demnitatea umană și drepturile și libertățile fundamentale, manifestate în egală măsură de către autorități, cât și de către cetățeni, declară Mihail Cotorobai.

Avocatul Poporului mai subliniază că va monitoriza și în continuare respectarea drepturilor omului și situația din țară în contextul COVID-19, amintind de faptul că, așa cum prevede și Legea nr. 52 în articolul 5, alineatul 6,  declararea stării de urgență, de asediu sau de război pe întreg teritoriul țării sau în unele localități nu suspendă activitatea Avocatului Poporului.

 

 

16 martie 2020

 

 

855
Font Resize