Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Sesizare din oficiu a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind nesiguranța circulației în transportul public

Urmare a apelului telefonic parvenit la telefonul de încredere al copilului al Oficiului Avocatului Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a sesizat din oficiu pe marginea cazului de nesiguranță a copilului în transportul public din mun. Chișinău.

Potrivit informației relatate de către mama copilului, în timp ce se deplasa la școală cu troleibuzul nr. 1288, ruta 22, minorul în vârstă de 13 ani a fost supus unui tratament abuziv de către taxator și a persoanelor cu funcție de control. La prezentarea copiei abonamentului, taxatorul a avut un comportament brutal și cu voce ridicată a invocat faptul că abonamentul nu corespunde condițiilor. Respectiv, nu i-a oferit dreptul la circulație, amenințându-l că va fi dus la stația terminus și va rămâne acolo până la venirea mamei.

În cele din urmă, taxatorul nu i-a permis copilului să coboare la stație pentru a ajunge la ore,  dar a fost transportat contra voinței lui până la stația terminus. Atât taxatorul, cât și controlorii, invitați pentru „soluționarea problemei”, au ignorat explicațiile  și asigurările mamei privind veridicitatea copiei abonamentului și a faptului că la moment copilul nu dispunea de bani pentru a achita o călătorie. Totodată, fiind din suburbie, copilul a precizat că nu cunoaște alte sectoare ale orașului, decât traseul spre școală. În final, acesta a suportat un stres emoțional major, având frica că nu va mai putea ajunge acasă în siguranță.

Avocatul Copilului consideră că angajații Direcției generale transport public și căi de comunicație a municipiului Chișinău au încălcat grav drepturile și libertățile copilului. Interzicerea copilului de a părăsi unitatea de transport se consideră un act de sechestrare a acestuia, copilul fiind pus în situație de nesiguranță, transportat într-un loc necunoscut și supus abuzului psihologic și riscului de violență.

De asemenea, se constată lipsa unor informări și instruiri a angajaților Direcției generale transport public și căi de comunicație privind regulile de comunicare cu copiii și procedurile aplicabile în cazul încălcării regulilor de circulație a copiilor în transportul public.

În acest sens, procedura de constatare a contravențiilor admise de pasageri, în special când aceasta vizează copiii, trebuie să fie una legală și clar reglementată, iar persoanele abilitate cu funcția de control trebuie să aplice aceste prevederi în strictă conformitate cu legea, regulamentul aprobat și adus la cunoștința angajaților, astfel încât să fie evitate sub orice formă cazurile de abuz sau depășire a atribuțiilor de funcție, îndeosebi pe cazurile în care sunt vizați copiii.

Orice decizie și acțiune în privința copiilor trebuie să fie bazată pe interesul superior al copilului.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului va întreprinde acțiunile necesare în vederea schimbării de comportament al angajaților din transportul public cu pasagerii copii și neadmiterii abuzurilor fizice și psihologice asupra acestora. Ombudsmanul îndeamnă factorii de decizie ale instituției vizate să întreprindă toate acțiunile posibile în vederea diminuării cazurilor de abuz din partea angajaților față de copii.

De asemenea, recomandă Primăriei mun. Chișinău să elaboreze politici de protecție a drepturilor copilului în transportul urban, cât și în cazul altor servicii prestate de entitățile din subordine.

 

 

 

PRINT
584
Font Resize