Ombudsman
Comunicare

Respectarea drepturilor persoanelor fără de adăpost în perioada crizei sanitare, în atenția Avocatului Poporului

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu pe marginea semnalelor din presă[1] cu privire la situația critică în care se afla o persoană fără de adăpost.

Mihail Cotorobai a expediat un demers pe numele primarului general al capitalei, în care i-a solicitat concursul în vederea asigurării respectării drepturilor constituționale ale persoanei vizate în reportaj. De asemenea, Ombudsmanul a solicitat prezentarea unor informații cu privire la acțiunile întreprinse de la declararea pandemiei de COVID-19 pentru protecția persoanelor fără adăpost, numărul de oameni ai străzii care au beneficiat de asistența primăriei  municipiului Chișinău în perioada crizei sanitare, precum și al celor testați pentru infecția de COVID-19 și confirmați pozitiv.

Într-un alt demers, Mihail Cotorobai a solicitat de la administrația  IMSP Spitalul Clinic Municipal ’’Sfânta Treime” informații despre starea de sănătate a persoanei vizate în reportajul televizat, precum și despre numărul de  persoane fără adăpost care s-au adresat de la începutul crizei sanitare pentru acordarea asistenței medicale sau  au fost transportate de echipele de asistență medicală de urgență.

Avocatul Poporului a amintit de obligațiile asumate de Republica Moldova la ratificarea Pactului Internațional pentru drepturi economice, sociale şi culturale de a întreprinde acțiuni pro-active în vederea asigurării cetățenilor a dreptului la adăpost. Mihail Cotorobai a mai notat că persoanelor din Moldova fără adăpost, frecvent, li se limitează toate drepturile. Pentru oamenii din această categorie pandemia de COVID-19 înseamnă nu numai un risc enorm pentru sănătate, dar şi limitarea/ reducerea bruscă a drepturilor lor şi a posibilităților de a-şi asigura minimul necesar.

Ombudsmanul a relevat că, potrivit experților internaționali în domeniul drepturilor omului, pentru a asigura protecția celor care nu au sau trăiesc în locuințe inadecvate, fiecare stat trebuie să ofere locuințe de urgență, să asigure cu asistența necesară persoanele afectate de virus şi izolarea acestora. Autoritățile trebuie să se asigure că aplicarea măsurilor de izolare (de exemplu: interdicțiile de circulație) nu defavorizează pe nimeni în baza statutului de locuință; să ofere acces egal la teste şi îngrijiri medicale[2].

[1] https://tvc.md/caz-socantin-capitala-iin-barbat-ramas-piele-si-os-care-spune-ca-nu-a-pus-iirima-de-paine-in-gura-deaproape-o-luna-a-fost-salvat-de-echipa-de-filmare-al-televiziunii-centralevideo?fbclidr=lwAR3Xr4DEk8aK74Spq 1 Ou7- pZF ppPXsLqRmht WvJ F v wGw WwvchID6aOF JN3 8

[2] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E

PRINT
118
Font Resize