Ombudsman
Comunicare

Memorandum de Înțelegere, semnat între Oficiul Avocatului Poporului, Biroul Național de Statistică și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității

Astăzi , Oficiul Avocatului Poporului a semnat un memorandum de înțelegere cu Biroul Național de Statistică (BNS) și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE).

Prezentul Memorandum de Înțelegere este un instrument pentru formalizarea relațiilor de colaborare între instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului (INDO), precum Oficiul Avocatului Poporului din Moldova, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și Biroul Național de Statistică. Memorandumul de Înțelegere are scopul de a contribui la schimbul de cunoștințe și de experiență între părți, precum și la colaborarea privind colectarea, diseminarea și analiza datelor în domeniul drepturilor omului.

Pentru ca activitatea Biroul Național de Statistică să fie în concordanță cu principiul Agendei globale 2030 „de a nu lăsa pe nimeni în urmă” și activitatea instituțiilor naționale pentru apărarea drepturilor omului să se bazeze mai mult pe dovezi și pe date, la general, domeniile de colaborare între entitățile semnatare sunt următoarele: participarea comună la instruiri și grupuri de lucru pentru a face schimb reciproc de cunoștințe și informații despre grupurile vulnerabile sau subreprezentate care riscă să fie lăsate în urmă în cadrul implementării Agendei globale până în anul 2030 și reflectarea acestor grupuri în datele statistice și rapoartele INDO-urilor; colaborare în colectarea, interpretarea și analiza datelor referitoare la principalele grupuri ale populației, în conformitate cu prioritățile drepturilor omului.

Părțile vor coopera și în ceea ce privește publicarea și diseminarea datelor, prin comunicarea acestora într-un mod prietenos pentru accesare și utilizare de către grupurile populației care le-au furnizat („returnarea informațiilor”). Aceste relații de colaborare vor fi valoroase în contextul activității statului în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă și măsurarea progresului obținut, precum și a rolului INDO în realizarea Agendei conform Declarației de la Merida, adoptate la nivel de țară.

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului Moldova a facilitat semnarea acestui Memorandum si va sprijini un program de acțiuni de consolidare a celor trei instituții privind implementarea abordării bazate pe drepturile omului în colectarea, dezagregarea, diseminarea și analiza datelor.

Prezentă la eveniment, Bea Ferenci, consilieră în domeniul drepturilor omului și șefa OHCHR Moldova, a menționat că „Memorandumul de înțelegere dintre cele trei instituții este un pas important în direcția unei mai bune aplicări a abordării bazate pe drepturile omului la colectarea, dezagregarea, diseminarea și analiza datelor. O implicare mai strânsă a tuturor celor trei instituții va asigura că expertiza lor respectivă contribuie la avansarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030, precum și la punerea în aplicare a principiului „nu lasă pe nimeni în urmă”

PRINT
256
Font Resize