Ombudsman
ABOUT US

People’s Advocate for Child’s Rights

BĂNĂRESCU MAIA

1998, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Strasbourg, Franţa
1994 – 1996, Expert juridic în cadrul Proiectului „Modernizare şi dezvoltare într-o societate deschisă”, Fundaţia „Viitorul”, Chişinău, Moldova;
Septembrie 1996, Institutul European de Administrare Publică, Maastricht, Olanda;
August 1996, Universitatea Catolică din or. Leuven, Belgia;

Iulie – August 1996, Institutul Naţional de Administrare Publică, Portugalia;

Septembrie 1995, Institutul de Politici Legislative şi Constituţionale (COLPI),Budapesta, Ungaria;

Octombrie-decembrie 1993, Stagiu de studiu şi documentare în problemele de activitate a autorităţilor de autoadministrare locală, Anglia, SUA, Japonia, Singapore

Biografie
Experienţă profesională

8 aprilie 2016- prezent, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

 

2011 – 2016, Curtea Supremă de Justiţie, şef al Direcţiei drepturile omului şi cooperare externă

2008 – 2011, Curtea Constituţională a Republicii Moldova,  șef Secretariat  (Secretar General)

2006 – 2008, ONG “Transparency International – Moldova”, consultant juridic

1999 – 2011, Academia de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova, lector superior

1998 – 2005, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, adjunct al avocatului parlamentar (ombudsman),  jurist

1991 – 1998, Pretura sectorului Ciocana, Primăria mun. Chişinău șef al Direcţiei administrare publică

1985 – 1991, educator în grădiniţa de copii

1979 – 1985, Biblioteca raională Cimişlia, şef al Serviciului cărţi rare, bibliotecar

ATRIBUTII
ATRIBUTII

1993 – 1999 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, licenţiată în drept, specializarea – drept internaţional public;

1980 – 1984 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea bibliografie şi biblioteconomie, specialitatea – bibliotecar-bibliograf;

doctorand – Universitatea de Stat al Republicii Moldova

Tema tezei de doctor: „Consolidarea rolului Ombudsmanului în garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova”.

PRIORITATI
PRIORITATI

2014 – Institutul Naţional de justiţie – cursuri de instruire în materia Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

2013 – Institutul Naţional de Justiţie şi Fundaţia germană de Instruire Juridică IRZ – cursuri privind colaborarea justiţiei şi masa-media”;

2004 – PNUD Moldova – cursuri de instruire a formatorilor în domeniul drepturilor omului;

2001- Institutul ONU  UNITAR, Haga, Olanda – cursuri în domeniul drepturilor omului;

2001 – Academia de drept internaţional, Haga, Olanda – cursuri în dreptul internaţional;

2000 – Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa –  cursuri de instruire în materia drepturilor omului;

2000 – Centrul  Internaţional de Predare a Drepturilor Omului în Universităţi de pe lingă Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa –  cursuri de instruire privind predarea în universităţi şi cercetare în materia drepturilor omului;

2000 – Institutul Apărării al Statelor Unite pentru Studii Juridice Internaţionale – seminar pe problemele operaţiunilor de pace şi statutul acordurilor cu privire la forţele armate;

1999 – Centrul  Internaţional de Predare a Drepturilor Omului în Universităţi de pe lingă Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa –  cursuri de instruire privind predarea în universităţi şi cercetare în materia drepturilor omului;

1996 – Academia de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova – cursuri de perfecţionare „Managementul administraţiei publice”;

Font Resize