Ombudsman
Despre

Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Ceslav Panico

22/03/1985

15 ani de experiență în domeniul drepturilor omului/jurisprudenței

Limbi vorbite – româna, rusa, engleza

 

Experienţă profesională relevantă:

02/2022 – prezent, Avocat al Poporului (Ombudsmanul)

02/2022 – prezent, președinte, Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT)/NPM

02/2022 –  prezent, membru, Consiliul Superior al Procurorilor

03/2022 – prezent, președinte, Consiliul Consultativ privind monitorizarea drepturilor persoanelor refugiate

12/2014 – 02/2022, vice-director, Institutul de Reforme Penale (IRP)

10/2016 – 11/2021, membru, Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT)/NPM

01/2018 – 01/2020, membru, reprezentant al societății civile, Consiliul Strategic al Inspectoratului General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne

05/2014 – 12/2015, membru, reprezentant al societății civile, Consiliul civil pentru monitorizarea Centrului Național Anticorupție

08/2012 – 12/2014, coordonator de proiect, Institutul de Reforme Penale (IRP)

2012 – prezent, Expert/Trainer/Consultant local în domeniul poliției, probațiunii, penitenciarelor, justiției, drepturilor omului, etc la Consiliul Europei în Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, UNP Moldova, UNICEF Moldova, societatea civilă

2012 – prezent, autor/co-autor/coordonator la peste 80 de publicații, cercetări, rapoarte și analize în domeniul monitorizari si respectării drepturilor omului în Moldova

 

Studii relevante:

10/2008 – 02/2010,  Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept; Tema cercetării ” Interpretarea dreptului civil”

10/2003 – 06/2007,  Licențiat în drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Facultatea de drept; Tema cercetării ”Organizații internaționale. Aspecte legale”

Cursuri de specializare: Participări la peste 50 de traininguri naționale și internaționale, cursuri, conferințe in domeniile: management de proiect, justiția juvenilă, combaterea și prevenirea torturii, nediscriminarea, accesul la justiție, mecanisme pentru monitorizarea drepturilor omului, responsabilitatea judecătorilor, tinerilor politici, prevenirea delincvenței juvenile, democrație și buna guvernare  etc. (Moldova, Armenia, Polonia, Georgia, Franța, Norvegia etc).

Organizat de: UNICEF; PNUD; Fundația Soros-Moldova; OSCE/ODIHR ; Transparenta internaționala; Consiliul Europei; Consiliul pentru Prevenirea Torturii; Consiliul Europei; Fundația Europa de Est; ROLISP; USAID, OHCHR etc.

______________________________________________________________________________

Ceslav PANICO

People’s Advocate (Ombudsperson) of the Republic of Moldova

 

22/03/1985

15 years of experience in human rights and rule of law area

Spoken languages –  Romanian, Russian, English

 

Relevant professional experience:

02/2022 – present, People’s Advocate (Ombudsperson) of the Republic of Moldova

02/2022 – present, president, Council for the Prevention of Torture

02/2022 –  present, member, Superior Council of Prosecutors

03/2022 – present, president, Advisory Council for the prevention of violations of the rights of refugees

12/2014 – 02/2022, deputy director, Institute for Penal Reform (IRP)

10/2016 – 11/2021, member, Council for the Prevention of Torture (CpPT)/NPM

01/2018 – 01/2020, member, representative of civil society, Strategic Council of the General Inspectorate of the Police, Ministry of Internal Affairs

05/2014 – 12/2015, member, representative of civil society, Civil Council on monitoring the National Anti – Corruption Centre

08/2012 – 12/2014, project coordinator, Institute for Penal Reform (IRP)

2012 – present, expert/trainer/ local consultant in the field of police, probation, penitentiary, justice, human rights  at the Council of Europe Office in Moldova, OSCE Mission to Moldova, UNP Moldova, UNICEF Moldova, civil society

2012 – present, author/co-author/ coordinator at over 80 of publications, researches, reports and            analyzes in the field of monitoring and respect of human rights in Moldova.

 

Relevant studies:

10/2008 – 02/2010,  Master of Law, Moldova State University, Faculty of Law; Research topic   ”Interpretation of civil law”.

10/2003 – 06/2007,  Licentiate in Law, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania, Faculty of Law; Research topic „International organizations. Legal aspects”.

Training courses: Participant in more than 50 national and international trainings, courses, conferences in fields of: project management, juvenile justice, combating and prevention of torture, no – discrimination, access to justice, mechanisms for monitoring of human rights, accountability of judges, young politicians, prevention of juvenile delinquency, democracy and good governance  etc. (Moldova, Armenia, Poland, Georgia, France, Norway etc).

Organized by: UNICEF; UNDP; Soros Foundation – Moldova; OSCE/ODIHR; Transparency International; Council of Europe; CPT; CoE;  East Europe Foundation; ROLISP; USAID, OHCHR etc.

Font Resize