Ombudsman
Despre

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

VASILE COROI

17/04/1980

14 ani de experiență în domeniul drepturilor copilului

Limbi vorbite – româna, rusa, engleza, italiana

Experienţă profesională relevantă:

07/2023 – prezent, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

07/2023 – prezent, membru, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC)

07/2023 – prezent, membru, Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT)

06/2023 – prezent, președinte, Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă Președintele Republicii Molova

12/2017 – prezent, membru, Consiliul Consultativ pentru Adopții pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)

10/2019 – 07/2023, director executiv, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)

06/2021 – 06/2023, membru, Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă Președintele Republicii Molova

01/2019 – 07/2023, membru al Consiliului Coordonator, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

07/2017 – 09/2019, coordonator de programe, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)

05/2009 – 06/2016, consultant-jurist, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)

10/2005 – 09/2006, asistent de proiect, Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT)

Studii relevante:

10/2002 – 06/2004, Master în administrație publică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România

10/1998 – 06/2002, Licențiat în drept, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, România

 

______________________________________________________________________________

Vasile COROI

People’s Advocate (Ombudsperson) for the rights of the child of the Republic of Moldova

17/04/1980

14 years of experience in child rights field

Spoken languages – Romanian, Russian, English, Italian

Relevant professional experience:

07/2023 – present, People’s Advocate (Ombudsperson) for the rights of the child of the Republic of Moldova

07/2023 – present, member, National Council for Child Rights Protection

07/2023 – present, member, Council for the Prevention of Torture

06/2023 – present, president, Commission for the pardoning of convicted persons under the President of the Republic of Moldova

12/2017 – present, member, Consultative Council for Adoptions under the Ministry of Labour and Social Protection (MLSP)

10/2019 – 07/2023, executive director, Child Rights Information Center (CRIC)

06/2021 – 06/2023, member, Commission for the pardoning of convicted persons under the President of the Republic of Moldova

01/2019 – 07/2023, board member, Alliance of active NGOs in the field of Child and Family Protection

07/2017 – 09/2019, program coordinator, Child Rights Information Center (CRIC)

05/2009 – 06/2016, consultant-jurist, Child Rights Information Center (CRIC)

10/2005 – 09/2006, project assistant, National Youth Resource Center (NYRC)

Relevant studies:

10/2002 – 06/2004, Master in public administration, „Dunărea de Jos” University of Galați, Romania

10/1998 – 06/2002, Bachelor of laws, „Valahia” University of Târgoviște, Romania

Font Resize