Ombudsman
О нас

Народный адвокат по защите прав ребёнка

МАЙЯ БЭНЭРЕСКУ
БИОГРАФИЯ

Профессиональный опыт:

8 aprilie 2016- prezent, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

2011 – 2016, Curtea Supremă de Justiţie, şef al Direcţiei drepturile omului şi cooperare externă

2008 – 2011, Curtea Constituţională a Republicii Moldova,  șef Secretariat  (Secretar General)

2006 – 2008, ONG “Transparency International — Moldova”, consultant juridic

1999 – 2011, Academia de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova, lector superior

1998 – 2005, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, adjunct al avocatului parlamentar (ombudsman),  jurist

1991 – 1998, Pretura sectorului Ciocana, Primăria mun. Chişinău șef al Direcţiei administrare publică

1985 – 1991, educator în grădiniţa de copii

1979 – 1985, Biblioteca raională Cimişlia, şef al Serviciului cărţi rare, bibliotecar

 

Studii: 

1993 — 1999 — Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, licenţiată în drept, specializarea – drept internaţional public;

1980 – 1984 — Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea bibliografie şi biblioteconomie, specialitatea — bibliotecar-bibliograf;

doctorand – Universitatea de Stat al Republicii Moldova

Tema tezei de doctor: „Consolidarea rolului Ombudsmanului în garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova”.

 

Instruiri:

2014 – Institutul Naţional de justiţie – cursuri de instruire în materia Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

2013 — Institutul Naţional de Justiţie şi Fundaţia germană de Instruire Juridică IRZ – cursuri privind colaborarea justiţiei şi masa-media”;

2004 — PNUD Moldova – cursuri de instruire a formatorilor în domeniul drepturilor omului;

2001- Institutul ONU  UNITAR, Haga, Olanda – cursuri în domeniul drepturilor omului;

2001 – Academia de drept internaţional, Haga, Olanda – cursuri în dreptul internaţional;

2000 — Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa —  cursuri de instruire în materia drepturilor omului;

2000 – Centrul  Internaţional de Predare a Drepturilor Omului în Universităţi de pe lingă Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa —  cursuri de instruire privind predarea în universităţi şi cercetare în materia drepturilor omului;

2000 — Institutul Apărării al Statelor Unite pentru Studii Juridice Internaţionale – seminar pe problemele operaţiunilor de pace şi statutul acordurilor cu privire la forţele armate;

1999 – Centrul  Internaţional de Predare a Drepturilor Omului în Universităţi de pe lingă Institutul internaţional al drepturilor omului Rene Cassin, Strasbourg, Franţa —  cursuri de instruire privind predarea în universităţi şi cercetare în materia drepturilor omului;

1996 — Academia de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova – cursuri de perfecţionare „Managementul administraţiei publice”;

 

ПОЛНОМОЧИЯ

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ
Размер шрифта