Ombudsman
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Rolul Oficiului Avocatului Poporului din Moldova este determinant în formarea opiniei publice privind respectarea drepturilor omului. Avocaţii poporului, angajaţii OAP au menirea să vegheze respectarea drepturilor omului în Republica Moldova şi să semnaleze despre neregulile existente la acest capitol, solicitînd autorităţilor să intervină prompt pentru a înlătura deficienţele şi a remedia situaţia. Iar realizarea acestui deziderat este posibilă doar printr-o comunicare eficientă cu reprezentanţii administraţiei de stat, societatea civilă, partenerii internaţionali şi de dezvoltare.

Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare este subdiviziunea din cadrul OAP cu atribuţii de informare şi comunicare, instruire juridică a populaţiei privind drepturile omului şi modalităţile de repunere în drepturile lezate. Serviciul asigură elaborarea şi publicarea unor materiale informative, organizează evenimente cu caracter de informare a cetăţenilor şi de promovare a drepturilor omului.

Rolul Oficiului Avocatului Poporului din Moldova este determinant în formarea opiniei publice privind respectarea drepturilor omului. Avocaţii poporului, angajaţii OAP au menirea să vegheze respectarea drepturilor omului în Republica Moldova şi să semnaleze despre neregulile existente la acest capitol, solicitînd autorităţilor să intervină prompt pentru a înlătura deficienţele şi a remedia situaţia. Iar realizarea acestui deziderat este posibilă doar printr-o comunicare eficientă cu reprezentanţii administraţiei de stat, societatea civilă, partenerii internaţionali şi de dezvoltare.

În acest scop angajaţii Secției promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare pot fi contactaţi la numerele de telefon sau la adresele electronice:

022 23 48 00
СТАЦИОНАР
060 00 26 56
060 00 26 67
GSM:
natalia.visanu@ombudsman.md
ina.galan@ombudsman.md
ana.fortuna@ombudsman.md
elena.coroi@ombudsman.md
Размер шрифта