Ombudsman
Comunicare

Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, în susținerea Oficiului Avocatului Poporului

Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), al cărei membru este și Oficiului Avocatului Poporului (OAP),  a emis un aviz cu privire la inițiativa autorităților  de a institui funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor în cadrul OAP.

În aviz[1], ENNHRI subliniază importanța respectării Principiilor ONU de la Paris[2] referitoare la statutul instituțiilor naționale pentru drepturile omului și a altor standarde internaționale relevante atunci când se lansează propuneri de modificare a legislației care reglementează activitatea unei instituții naționale de protecție a drepturilor omului  (INDO).

Potrivit proiectului de lege, promovare de Guvernului Republicii Moldova, funcția de Avocat al Poporului  pentru drepturile antreprenorilor urmează a  fi creată în cadrul structurii INDO din Moldova și să fie autonom de Avocatul Poporului. Noul Ombudsman se propune că va avea mandatul de a asigura respectarea „drepturilor și intereselor legitime ale antreprenorilor” de către autoritățile publice, entitățile private și persoanele fizice. În scopul îndeplinirii mandatului său, i s-ar încredința un set de competențe. Modificările componenței organului de selectare și de numire sunt, de asemenea, prevăzute în proiectul de lege.

În acest aviz, ENNHRI solicită Parlamentului Republicii Moldova să ia în considerare cu atenție următoarele cerințe:

Orice modificare a dispozițiilor legislative care reglementează o INDO, inclusiv cele care schimbă  componența organului de numire, necesită o consultare efectivă prealabilă cu toate părțile interesate, în primul rând cu instituția națională pentru drepturile omului. Orice extindere a mandatului unei INDO, cum ar fi adăugarea unei competențe asupra persoanelor juridice, inclusiv a întreprinderilor, nu trebuie să submineze capacitatea acesteia de a promova și proteja drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește nerespectarea drepturilor omului de către întreprinderi.

Modificările aduse structurii, mandatului sau funcțiilor unei INDO nu trebuie să afecteze independența, eficacitatea unei instituții naționale pentru drepturile omului  și încrederea publicului în aceasta.

Modificările substanțiale aduse structurii, mandatului și funcțiilor unui INDO pot afecta conformitatea acestuia cu principiile ONU de la Paris și pot declanșa o revizuire specială de către Subcomitetul pentru acreditare (SCA) al Alianței Globale pentru Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) în cadrul procesului de acreditare.

În lumina celor de mai sus, ENNHRI cheamă autoritățile relevante să-și reevalueze modificările propuse pentru a le aduce în concordanță cu standardele internaționale aplicabile și să inițieze cât mai curând posibil o consultare eficientă cu INDO din Republica Moldova – Oficiul Avocatului Poporului și cu alte părți interesate relevante.

Anterior opinii pe marginea proiectului vizat de lege au emis Comisia de la Veneția[3] și ODIHR al OSCE[4],  care au inclus recomandări similare pentru autorități – de respectare a standardelor internaționale privind activitatea unei INDO la avansarea unor propuneri de modificare a legislației privind o instituție națională pentru drepturile omului, astfel încât să nu-i afecteze independența și capacitarea de a funcționa eficient  în interesul și beneficiul oamenilor.

 

Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare

Tel: 060002656

[1] http://ennhri.org/news-and-blog/ennhris-opinion-on-the-proposed-establishment-of-an-ombudsman-for-entrepreneurs-rights-within-the-structure-of-the-moldovan-nhri/

[2] Principiile de la Paris au fost adoptate de Comisia ONU pentru drepturile omului în 1992 și de Asambleea Generală ONU în 1993 și constituie un set de criterii de care urmează să țină cont în activitatea lor instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului. (https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx)

[3] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/03/Opinia-Comisiei-de-la-Venetia-20-martie-2021.pdf

[4] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/03/Opinion_Moldova_Entrepreneurs-Advocate.pdf

197
Font Resize