Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Ombudsmanul Copilului propune crearea unui complex educațional multifuncțional în municipiul Bender

Ombudsmanul Copilului propune reorganizarea Școlii de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească din Bender în instituţie de învăţământ de nivelul 0 și crearea,  în baza acestuia și a Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din aceeași localitate, a unui complex educaţional multifunctional.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu,  a transmis un demers în acest sens viceprim-ministrului pentru Reintegrare, precum și președintelui Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, al Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

În demers, Ombudsmanul Copilului menționează faptul că în prezent în municipiul Bender (aflat sub controlul autorităţilor de la Tiraspol) activează 47 de instituţii de învăţământ. Însă activitatea a 46 dintre acestea nu corespunde idealului educaţional al şcolii din Republica Moldova şi principiilor fundamentale ale educaţiei.

Doar în cadrul Liceului Teoretic ’’Alexandru cel Bun” din Bender (instituţie de nivelul I, II şi III) procesul educaţional este asigurat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova. În curtea instituției vizate este amplasată și Școala de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească, care nu funcționează din 2020, dar dispune de suficiente spații care ar putea fi valorificate în scopul educative și de agreement pentru copii.

În acelaşi timp, în municipiul Bender nu activează nici o instituţie de învăţământ de nivelul 0 (educaţia timpurie: educația ante preșcolară, învățământul preșcolar) în corespundere cu standardele naţionale menţionate supra. Astfel, în această localitate aflată sub controlul autorităţilor de la Tiraspol, statul Republica Moldova nu asigură respectarea succesiunii nivelelor şi ciclurilor în sistemul educaţional și a standardelor de calitate în învățămîntul preuniversitar.

În opinia Ombudsmanului Copilului, reorganizarea Școlii de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească din Bender în instituţie de învăţământ de nivelul 0 și crearea, în baza edificiilor acestuia și altor construcții adiacente Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun”, a unui centru pentru activități extrașcolare ar permite instituirea unui complex educațional multifuncţional care ar putea oferi soluții pentru problema în cauză: va asigura succesiunea nivelurilor şi ciclurilor din sistemul de învăţământ conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova şi respectarea dreptului copilului la educație și recreere, va oferi copiilor posibilitatea de a practica activităţi recreative conform vârstei, de a participa la viața culturală şi artistică etc.

PRINT
228
Font Resize