Ombudsman
Despre

Neclarități privind modalitatea de acordare a indemnizației de șomaj tehnic

Problema sesizată – neclarități privind modalitatea de acordare a indemnizației de șomaj tehnic

Avocatul Poporului a fost sesizat despre deficiențele legate de aplicarea legislației cu privire la plata pentru absența motivată de la muncă urmare a măsurilor întreprinse de angajatori pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.

Reacția Oficiului Avocatului Poporului

 Avocatul Poporului a recomandat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale     modificarea unor prevederi din art. 80 al Codului muncii ce vizează indemnizația pentru perioada  șomajului tehnic, pentru asigurarea  dreptului de protecție socială a salariaților în perioada șomajului tehnic.

În demersul expediat MSMPS,  Avocatul Poporului notează că, deși alin.(4) al art.80 din Codul muncii prevede pentru salariați o indemnizație în perioada de șomaj tehnic ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul de bază, prin excepția stabilită, această garanție nu este valabilă în caz de suspendare a contractului individual de muncă.  Conform prevederilor art.77 lit.c) din Codul muncii, în caz de șomaj tehnic,  contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părților, exprimat în formă scrisă.

 Ombudsmanul susține că în atare circumstanțe apar neclarități privind modalitatea de acordare a indemnizației de șomaj tehnic, fapt ce poate genera aplicarea neuniformă și eronată a prevederilor în cauză, prin ce se aduce atingere dreptului la asistență și protecție socială a salariaților.  

PRINT
157
Font Resize