Ombudsman
Comunicare

Ministerul Justiției a respins propunerea Avocatului Poporului de reducere a mărimii minime a amenzilor aplicate persoanelor fizice şi stabilirea de sancțiuni alternative, cum ar fi munca neremunerată în folosul comunității, pentru nerespectarea restricțiilor impuse în perioada stării de urgență.

Mihail Cotorobai a avansat pe 29 aprilie curent un demers în acest sens, pledând pentru revizuirea prevederilor art. 76/1 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

În răspunsul Ministerului Justiției la această propunere se spune că „în situaţia în care răspândirea accelerată a noului coronavirus, Covid-19 la nivel internaţional şi naţional, a determinat adoptarea de către legiuitor a unor norme sancţionatoare pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi combatere a consecinţelor pandemiei de Covid-19, art. 76/1 din Codul contravenţional se încadrează în lista măsurilor pe care statul le-a întreprins în scopul asigurării sănătăţii populaţiei faţă de un pericol real şi iminent provocat de bolile epidemice şi mai ales în contextul în care, în legislaţia naţională de domeniu se atesta un vid legislativ”.

Ministerul Justiției nu a acceptat nici recomandarea cu privire la o eventuala reglementare a aplicării unei sancţiuni alternative sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru nerespectarea restricțiilor impuse în perioada stării de urgență. Poziția ministerului a fost argumentată prin faptul că munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea sancţiune. Totodată, munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi. Munca neremunerată se realizează la obiectele cu destinaţie socială, or actuala situaţie epidemiologică din ţară reduce la minim aplicarea eficientă a sancţiunii contravenţionale şi facilitează răspândirea bolii declarate ca fiind epidemică.

În prezent, la Curtea Constituțională se află în examinare două sesizări si mai multe excepții de neconstituționalitate referitoare la controlul constituționalității articolului 76/1 din Codul contravențional. La solicitarea Curții Constituționale, Avocatul Poporului a prezentat opiniile sale la sesizările aflate în examinare la Curtea Constituțională.  

În concluzia sa, Avocatul Poporului a susținut, printre altele,  că mărimea minimă a amenzii  este disproporționată în raport cu nivelul de trai al populației din Republica Moldova, care în lipsa unor prevederi și criterii suficient de clare de individualizare a sancțiunii afectează principiul proporționalității sancțiunilor şi poate aduce atingere dreptului la proprietate, precum și dreptului la un trai decent a persoanelor amendate, în special a celor care fac parte din grupurile vulnerabile (persoanele cu dizabilități, persoanele în etate, persoanele lipsite de surse de existență).

 

2020/ 05/ 20

Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare

 Tel.: 06002656

Direcția politici publice și legislație

Tel.: 06002644

PRINT
190
Font Resize