Ombudsman
Comunicare

Comunicat de presă

Avocatul Poporului recomandă Ministerului Justiției să solicite expertiză instituțiilor internaționale a propunerilor Instituției Ombudsmanului privitor la formula MNPT din Moldova

Solicitarea în cauză vine în contextul nemulțumirilor exprimate de către reprezentanții societății civile, membri ai Consiliului de prevenire a torturii, precum și al acuzațiilor acestora lansate în adresa Oficiului Avocatului Poporului în legătură cu propunerile Instituției Ombudsmanului de modificare a capitolului V din Legea nr. 52 privind structura și funcționarea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii (MNPT) din țara noastră[1].

Avocatul Poporului reafirmă și cu această ocazie că propunerile în cauză au fost elaborate de către Oficiul Avocatului Poporului,  la cererea Ministerului Justiției din 05.06.2018 nr. 03/6650, luându-se în calcul recomandările Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept (Directoratul pentru Drepturile Omului) al Consiliului Europei[2] din 2015, precum și ale experților internaționali din domeniu, dar și experiența de peste 10 ani de activitate a MNPT în Republica Moldova.

Astfel, în Avizul Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept (Directoratul pentru Drepturile Omului) al Consiliului Europei din 2015 la capitolul V din Legea nr. 52 se menționează mai mute lacune ale documentului care pot afecta funcționalitatea MNPT din Moldova :

  1. Unele dispoziții din lege se referă la Consiliul pentru prevenirea torturii ca fiind o entitate juridică separată care exercită mandatul de Mecanism național de prevenire a torturii. Însă, alte dispoziții fac referire la Avocatul Poporului ca fiind MNPT”.
  2. „Problema esențială – cine este mecanismul național de prevenire a torturii în Republica Moldova – nu este o chestiune de formalitate, ci o chestiune esențială de claritate juridică, responsabilitate și obligativitate, care nu a fost soluționată”.
  3. „Există argumente puternice împotriva asumării de către reprezentanții societății civile (ONG-uri) a răspunderii pentru exercitarea unor funcții publice. În principiu, acest lucru poate fi considerat a fi în contradicție cu specificul ONG-urilor și creează situaţii ambigue în relaţia dintre Avocatul Poporului ca instituție de stat și ONG-uri ca reprezentanți importanți ai societății civile. De asemenea, acest lucru ridică probleme practice foarte complicate cu privire la procesul decizional din cadrul MNPT”.

În același timp, în Avizul Directoratului general Drepturile Omului și Statul de Drept este precizat faptul că există argumente solide în favoarea desemnării Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, însă respectându-se principiul colaborării strânse și respectuoase cu societatea civilă.

Îngrijorări în acest sens au fost exprimate și de către experții internaționali în Raportul de evaluare a funcționării Mecanismului Național de Prevenire a Torturii din Republica Moldova, elaborat și prezentat public în februarie 2019 în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”[3].

Dacă aceste recomandări nu sunt suficiente pentru a aduce claritate situației și a prezenta dovada faptului că formula MNPT-ul din Moldova este una confuză și influențează funcționalitatea acestuia  din cauza unor carențe serioase din Legea nr. 52, Mihail Cotorobai consideră oportună expertizarea propunerilor Oficiului Avocatului Poporului transmise Ministerului Justiției, prin care pledează pentru clarificarea formulei Mecanismului național de prevenire a torturii, dar nu pentru înlăturarea societății civile din activitatea MNPT. Expertiza acestora poate fi solicitată de către Ministerul Justiției, în calitate de autoritate publică cu drept de inițiativă legislativă experților Consiliului Europei în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”.

Instituția Ombudsmanului propune desemnarea Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, după modelul majorității țărilor membre ale Consiliului Europei, cu antrenarea  reprezentanților societății civile și specialiștilor în diverse domenii în activitatea acestuia.

 

Astfel, Oficiul Avocatului Poporului propune următoarea formulă a MNPT:

Avocatul Poporului va exercita atribuția de MNPT, fiind asistat de către

  • o subdiviziune structurală distinctă a Oficiului Avocatului Poporului;
  • reprezentanți ai societății civile (consultanți) care vor activa în baza unor contracte negociate;
  • specialiști și experți independenți în diferite domenii.

În partea ce ține de membrii actuali ai  Consiliului pentru prevenirea torturii, aceștia vor putea sp-și continue activitatea de prevenire a torturii în bază contractuală. Pe această cale va fi asigurată continuitatea activităților și, totodată, va fi asigurată durabilitatea investițiilor făcute pentru instruirea și consolidarea capacităților lor.

În context, Avocatul Poporului constată cu regret că în Republica Moldova gradul de funcționalitate  a MNPT a fost direct proporțional cu gradul de înțelegere de către societatea civilă a rolului și misiunii Instituției naționale de protecție a drepturilor omului într-un stat democratic.

Însă, în situația în care legiuitorul va considera inoportună propunerea Oficiului Avocatului Poporului cu privire la formula Mecanismului național de prevenire a torturii, Instituția Ombudsmanului va insista asupra înființării unui nou organism specializat în prevenirea torturii în afara Oficiului Avocatului Poporului, după cum s-a procedat în 14 state din cele 68 care au creat MNPT-uri, fără atragerea resurselor umane și financiare ale acestuia. Or, în exercitarea mandatului Avocatul Poporului este în drept să monitorizeze situația privind respectarea drepturilor omului în locurile de detenție, precum și să prezinte rapoarte independente către structurile ONU  și fără calitatea oficială de Mecanism național de prevenire a torturii.

Avocatul Poporului își reafirmă deschiderea pentru efectuarea unui schimb larg de opinii pe marginea propunerilor avansate referitoare la structura MNPT-ului pentru ca acestea să fie corect înțelese și interpretate. Ombudsmanul mai atrage atenția asupra faptului că Oficiul Avocatului Poporului a avansat propuneri nu doar pe marginea structurii și funcționalității MNPT, dar pe întreg textul Legii nr. 52, care urmează a fi modificat conform avizului Comisiei de la Veneția din 2015.

Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare a

 Oficiului Avocatului Poporului

Tel.: 060002656

 

[1] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2019/08/nota-inf-modificare.pdf  

[2] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2019/08/MNPT-supliment-tradus.pdf

[3] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2019/08/2019-02-08_-NPM-Report-Moldova_RO_Final-1.pdf

530
Font Resize