Ombudsman
PREVENIREA TORTURII

Comunicat de presă

Rezultatele investigației angajaților OAP:  Actele de violență care s-au produs pe 5 februarie curent la Penitenciarul nr. 18 Brănești au avut un caracter planificat și nu spontan, după cum a relatat ANP.

Într-un Raport special elaborat urmare a investigării cazului dat se menționează că  în violențele din noaptea de pe 5 februarie la Penitenciarul nr.18 nu au fost atestate circumstanțe de conflict între deținuți, ci agresiune fizică premeditată și cu scop de pedeapsă realizată de deținuții cu autoritate.

Actele de violență nu au avut loc între aceeași deținuți dintr-un bloc locativ sau același grup de deținuți.  Motivul agresării acestora nu a fost bazat pe ură sau alte criterii protejate, constată materialele investigației.  Potrivit angajaților P18, deținuții au refuzat să dea explicații cu referire la circumstanțele leziunilor. Însă din comunicatul ANP reiese că angajații sistemului penitenciar în noaptea de 05-06 februarie au putut cu ușurință identifica agresorii și supraviețuitorii, divizându-i pe aceștia în alte instituții penitenciare. 

Unii deținuți le-au relatat funcționarilor Oficiului Avocatului Poporului că angajații P18 au cunoscut despre faptul că vor fi supuși la violență, au tolerat și încurajat asemenea acte. Funcționarii OAP nu au putut însă constata complicitatea directă a angajaților P18 în violențele din 05 februarie. Majoritatea intervievaților au negat orice implicare.

În Raport se mai atestă insuficiența acută de resurse umane în Penitenciarul nr. 18 Brănești, ceea ce afectează în mod evident siguranța, regimul penitenciar și alte activități interne și externe. În instituția penitenciară dată rata angajat-deținut este de 1 angajat la 19 deținuți (inclusiv în ziua de 05 februarie 2021). Însă, pe timpul nopții în instituție rămân doar 5-7 supraveghetori la 640 deținuți. Respectiv, în asemenea condiții respectarea obligației de a asigura integritatea și siguranța deținuților este, practic, irealizabilă.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului[1] este nedumerit de faptul că în instituțiile penitenciare nu există vreun mecanism de informare rapidă a angajaților de penitenciare în cazul actelor de violență premeditate sau spontane.  O soluție ar fi  montarea unor telefoane pentru apelul unității de gardă / asistentului medical în cazuri de urgență/ fie a unui buton de alarmă în sectoarele locative. Anterior, atât Avocatul Poporului, cât și Consiliul pentru prevenirea torturii au semnalat în repetate rânduri despre lipsa unui mecanism de plângeri în sistemul penitenciar, însă aceste sesizări au fost ignorate.   

În recomandările făcute pe marginea violențelor dintre deținuți din 5 februarie, Avocatul Poporului pentru drepturile copiului reiterează oportunitatea elaborării de către ANP a unei instrucțiuni interne cu privire la măsurile primordiale împotriva abuzurilor, altele decât cele de solicitare a protecției individuale.

La fel, ANP urmează să aplice normele și recomandările internaționale privind prevenirea și combaterea influenței subculturii crimale în instituțiile penitenciare.  ANP / P18 mai  urmează să ridice bâtele din stejar deținute ilegal de grupul de deținuți agresori din alte sectoare locative și să le nimicească. Asigurarea protecției grupului de deținuți umiliți sau predispuși spre corectare – urmează să devină o prioritate a sistemului penitenciar.

În același timp, Avocatul Poporului încurajează organele de urmărire penală să instrumenteze efectiv cauza penală inițiată pe faptul de abuz din 05 februarie 2021, manifestând interes sporit și încredere progresivă față de supraviețuitori, astfel încât cauza penală să fie finalizată cu atragerea la răspunderea penală a deținuților agresori. Acest fapt, va fortifica capacitățile sistemului penitenciar în lupta împotriva subculturii.

În noaptea din 05 februarie 2021 peste 30 deținuți agresori din alte sectoare de detenție (din grupul blatnâie) au aplicat lovituri cu obiecte dure (bâte din stejar) asupra cca 60 deținuți din grupul vulnerabil aflat în sectorul nr.10 (deservire gospodărească) cu titlu de sancțiune pentru introducerea unui/ unor telefoane mobile în instituția penitenciară fără permisiunea liderului informal. Situația acestui grup vulnerabil de deținuți a fost descrisă în raportul de vizită al OAP din 16 martie 2021[2]. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a dispus investigarea cazului dat, constatările fiind oglindite în Raportul special Violență asupra unui grup d deținui la Penitenciarul nr. 18 Brănești din 5 februarie 2021[3].

Violențele grave între deținuți la P18 sunt destul de frecvente. În primul trimestru al anului 2021, OAP a înregistrat 12 cazuri grave de violență între deținuți din 73 cazuri per sistemul penitenciar[4].

 

Direcția prevenirea torturii

 

[1] În baza art. 3 al  Hotărârii Parlamentului nr.4 din 04februarie 2021 privind încetarea mandatului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) până la numirea de către Parlament a unui nou Avocat al Poporului (Ombudsman), doamna Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, va îndeplini atribuțiile funcției de Avocat al Poporului (Ombudsman).

[2] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport_P18_16.03.21_FINAL_pe-site.pdf

[3] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/04/RAPORTUL_SPECIAL_VIOLENȚĂ_P18_pe-site.pdf

[4] http://ombudsman.md/news/siguranta-in-sistemul-penitenciar-in-perioada-ianuarie-martie-2021/

PRINT
403
Font Resize