Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului solicită demnitarilor și reprezentanților mass-media să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal

Într-o adresare către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Avocatul Poporului atrage atenția asupra inadmisibilității divulgării datelor cu caracter personal la prezentarea informației despre situația epidemiologică din țară,  despre numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, al victimelor răpuse de virus și cauzele deceselor survenite în această perioadă.

Ombudsmanul amintește de faptul că, potrivit legislației naționale, datele privind starea de sănătate NU pot fi divulgate decât cu mici excepții, prevăzute de lege. Astfel, Legea nr. 263 din  27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilitățile  pacientului stipulează expres în art. 12 asigurarea dreptului pacientului la confidențialitatea informațiilor ce ţin de secretul medical. Astfel, toate datele privind identitatea şi starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal sînt confidențiale şi urmează a fi protejate şi după moartea acestuia. Același articol prevede că este interzis orice amestec în viaţa privată şi familială a pacientului fără consimțământul acestuia. Informațiile ce se consideră confidențiale pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul consimte acest lucru în mod explicit sau la solicitarea reprezentantului său legal (a rudei apropiate).  

 De asemenea, Avocatul Poporului își exprimă îngrijorarea în legătură cu modul de difuzare a informațiilor de către unii reprezentanți ai  mass-media[1] , prin care sunt oferite detalii privind starea de sănătate a persoanelor infectate și este făcută publică identitatea acestora.

Avocatul Poporului nu găsește legitimitatea scopului urmărit prin prezentarea de către reprezentanții mass-media a unor alte date despre starea de sănătate decât infectarea cu COVID-19, precum și a identității bolnavilor. Mai mult, aceste acțiuni ar putea fi interpretate drept ingerințe în viața privată a pacienților.  

Avocatul Poporului reiterează că dreptul la informare a reprezentanților presei și a persoanelor este limitat la informațiile de interes public. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat cu valoare de principiu că oricine exercită libertatea de exprimare își asumă ”îndatoriri și responsabilități” a căror întindere depinde de situația concretă[2]. Numai prin respectarea acestor îndatoriri și responsabilități presa își îndeplinește funcția sa esențială într-o societate democratică, fără a depăși anumite limite, mai ales în privința reputației și/sau stării de sănătate.

Garanția oferită reprezentanților presei de art.10 al Convenției Europene a drepturilor omului cu privire la subiectele de interes general este subordonată principiului bunei credințe, care presupune furnizarea informațiilor cu respectarea deontologiei jurnalistice – viața privată a persoanelor nu va fi obiect al informării, dacă nu servește interesului public.

Astfel, Ombudsmanul îndeamnă autoritățile care în această perioadă prelucrează datele  cu caracter personal ale cetățenilor, în momentul interacționării acestora cu sistemul medical, să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor personale, în mod special a celor medicale.

Comunicarea de către autoritățile competente a informației actualizate despre situația epidemiologică din țară,  pericolul pe îl prezintă COVID-19 și măsurile de protecție de infectare este foarte importantă.  Totuși, în timpul acestor comunicări trebuie să fie evitată divulgarea datelor sensibile (cum ar fi cele referitoare la sănătate) ale anumitor persoane, iar  prelucrarea acestor date se recomandă să fie făcută numai dacă se vor lua măsuri tehnice și organizatorice suplimentare.

 De asemenea, într-un alt demers, Avocatul Poporului solicită președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului să verifice modul în care furnizorii și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate potrivit Codului serviciilor media audiovizuale, în particular, cu referire la respectarea drepturilor la viață privată, a libertății de exprimare și să întreprindă măsurile de rigoare pentru asigurarea nedivulgării datelor ca caracter personal.

Instituțiile mass-media care informează populația despre pandemia de Coronavirus au obligația să acorde o  atenție deosebită principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, cu păstrarea confidențialității victimelor COVID-19 și neadmiterea divulgării identității acestora.

 Recomandarea Avocatului Poporului  adresată MSMPS

 

2020/ 04/ 23

Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare

Tel.: 060002656

 

 

 

 

 

[1]   https://www.publika.md/bilant-sumbru-inca-cinci-moldoveni-printre-care-si-un-lucrator-medical-au-murit-fiind-rapusi-de-covid-19_3072465.htm;   https://www.jurnaltv.md/news/75c4c4df3a0b08c7/virusul-covid-19-loveste-dur-republica-moldova-sapte-decese-timp-de-o-zi-printre-care-un-medic-numarul-bolnavilor-2472.html

[2]  C.Bârsan, op.cit., vol.1;

299
Font Resize