Ombudsman
Comunicare

Avocații Poporului reiterează importanța accesului la informații a populației și mass-media în timpul pandemiei de Coronavirus.

Avocații Poporului  amintesc de faptul că dreptul la libertatea de exprimare, care include dreptul de a căuta, de a primi și de a transmite informații și idei de tot felul, indiferent de frontiere, se aplică tuturor, oriunde și poate fi supus numai unor restricții restrânse.

Potrivit Comentariul general nr.29 la articolul 4 din Pactul cu privire la drepturile civile si politice, adoptat în 2001 de Comitetul pentru drepturile omului, restricțiile și interdicțiile impuse în cele mai grave situații de urgență  trebuie să fie conforme principiilor  non-discriminatorii, să fie legitime, necesare și proporționale, și cu cea mai puțin restrictivă opțiune accesibilă.

Avocații Poporului menționează că oamenii trebuie să fie suficient de bine informați despre gravitatea și natura amenințării, mijloacele de protecție, pentru a lua măsurile de securitate corespunzătoare și a contribui în acest mod la reducerea pericolului pentru sănătatea lor și sănătatea publică.  În acest mod, persoanelor li se va asigura respectarea dreptului de a „căuta, primi și transmite informații și idei de orice fel”, cât și dreptul de a avea acces la informații legate de sănătate.

Ombudsmanii susțin că la fel de importantă este furnizarea unor informații veridice despre evoluțiile legate de situația epidemiologică la zi, că acțiunile întreprinse de către autorități în acest scop să vizeze toate categoriile de persoane, implicit copiii, astfel încât toți cetățenii, inclusiv acei care nu au acces sau au acces limitat la Internet, să primească informații într-un limbaj accesibil și pe înțelegerea acestora.

De asemenea,  Avocații Poporului subliniază că asigurarea accesului la Internet este imperios necesară pe timp de regim de urgență și că autoritățile trebuie să nu admită blocări ale acestuia, să evite suspendarea, fără a se baza pe criterii clar definite, a unor pagini web. 

Ombudsmanii recomandă să se lupte cu informațiile false despre pandemie prin prezentarea operativă de către autorități și distribuirea la scară largă de către mass-media a unor informații veridice și de încredere.

Limitarea accesului la informații importante pentru sănătatea publică, aplicarea unor restricții privind accesul la Internet poate fi admisă doar în cazul în care răspunde criteriilor de necesitate și proporționalitate.

În perioada critică pe care o traversăm este crucial de  important rolul jurnaliștilor, care monitorizează acțiunile autorităților și furnizează publicului larg informații despre evoluțiile de ultimă oră în gestionarea crizei epidemiologice, atenționează Ombudsmanii.  Iar pentru a-și exercita eficient atribuțiile profesionale, aceștia au nevoie de acces la informații despre starea reală a lucrurilor. Avocații Poporului îndeamnă autoritățile să mențină o colaborare strânsă cu reprezentanții mass-media pentru a le oferi informațiile de interes public, dar și să depună eforturi susținute pentru a proteja jurnaliștii, care alături de cadrele medicale, polițiști, se află pe prima linie în eforturile de combatere a COVID-19.

 

 

2020. 03 .23

Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare

Tel. 060002656

 

 

 

 

 

 

1027
Font Resize