Ombudsman
Comunicare

A demarat procesul de selectare și numire în funcție a Avocatului Poporului

În cadrul ședinței din 3 martie curent, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a decis instituirea unei comisii parlamentare speciale care va realiza selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului.

În corespundere cu prevederile Legii nr. 52, pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului se instituie o comisie parlamentară specială, alcătuiră din membri ai Comisiei drepturile omului și relații interetnice și a Comisiei juridice, numiri și imunități. Comisia parlamentară specială organizează concursul public de selectare a candidaților la funcția de Avocat al Poporului conform regulamentului aprobat de aceasta.

Procedura de organizare și desfășurare a concursului se bazează pe principiile competenței deschise, transparenței, tratamentului egal al tuturor candidaților.

Avocatul Poporului se numește în funcție  cu votul majorității deputaților aleși, pentru un mandat de 7 ani.

Asigurarea unei maxime transparențe și corectitudini în procesul de selectare și numire în funcție a Avocatului Poporului în Republica Moldova a constituit una dintre recomandările Subcomitetului de Acreditare ( SCA) al Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI)[1] în 2008 și unul dintre motivele invocate pentru  refuzul de a acredita instituția cu cel mai înalt statut „ A” conform Principiilor de la Paris.  În scopul eliminării lacunei privind lipsa unei proceduri transparente în procesul de selectare și numire în funcție  a Avocaților Poporului, dat și altor deficiențe identificate de Subcomitetul de acreditare în  legislația în vigoare la acea etapă, a fost lansat procesul de elaborare a Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52/2014.

Reformele efectuate, selectarea și numirea Avocaților Poporului în baza unei proceduri noi, transparente, a aprecierii calităților, competențelor și prestației de care au dat dovadă concurenții în cadrul concursului din 2015  a constituit un criteriu important la luarea deciziei SCA din 2018 cu privire la acreditarea Oficiului Avocatului Poporului cu statutul „A”. Asta deoarece desemnarea unui Avocat al Poporului în funcție constituie o condiție importantă pentru asigurarea independenței funcționării Oficiului Avocatului Poporului și a excluderii oricăror influențe și ingerințe în activitatea sa.

 

[1] Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) este organizația care Subcomitetul său de acreditare supraveghează conformitatea unei INDO cu principiile de la Paris – standardele internaționale cu privire la activitatea unei instituții de protecție a drepturilor omului.

 

PRINT
226
Font Resize