Ombudsman
PEOPLE’S ADVOCATE FOR CHILD’S RIGHT

Documents

Vizite preventive la penitenciare
5 July 2021
Angajații Direcției Drepturile Copilului  au efectuat câteva vizite preventive la unele penitenciare, unde sunt deținuți minori. Vizitele au fost desfășurate în contextul monitorizării implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.    
Propunerea de modificare a legislației referitoare la realizarea dreptului la proprietate al copilului
17 June 2021
Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului atrage atenţia asupra unor deficienţe atât de ordin legislativ, cât şi procedural care, în consecinţă, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Lacunele legislative şi incapacitatea autorităţilor tutelare de a-şi asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoni More Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului atrage atenţia asupra unor deficienţe atât de ordin legislativ, cât şi procedural care, în consecinţă, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Lacunele legislative şi incapacitatea autorităţilor tutelare de a-şi asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor minori, îngreunează procedura de gestionare a patrimoniului dobândit de copii minori ca rezultat a moştenirii. În cadrul examinării cererilor parvenite la Oficiul Avocatului Poporului prin prisma cadrului legal existent au fost identificate unele deficienţe în aplicarea cadrului normativ în vigoare, inclusiv din lipsa unui mecanism clar privind procesul de dobândire a dreptului de succesiune, modul de gestionare a patrimoniului dobândit de copiii minori, dar şi exigenţele la eliberarea autorizaţiilor de către consiliul de familie sau autorităţile tutelare, în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor. Acest fapt a determinat Avocatul Poporului să solicite autorităţilor tutelare şi Preşedintelui Camerei Notariale informaţii detaliate cu privire la aplicabilitatea prevederilor din Codul Civil ce vizează domeniile respective, precum şi impedimentele şi/sau propunerile de rigoare, care în opinia lor ar contribui la realizarea efectivă a dreptului la proprietate a copilului...  
Ombudsmanul Copilului a solicitat includerea în bugetul național 2021 a resurselor financiare pentru susținerea familiilor cu copii, afectate de COVID-19, asigurarea condițiilor privind sanitația în școli și salarizarea specialistului pentru drepturile copilului.
7 December 2020
 În demersul expediat prim-ministrului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a solicitat planificarea în bugetul național a resurselor financiare pentru : susținerea familiilor cu copii afectate de situația epidemiologică nefavorabilă cauzată de virusul SARS-CoV-2, în special a familiilor monoparentale; finalizarea More  În demersul expediat prim-ministrului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a solicitat planificarea în bugetul național a resurselor financiare pentru : susținerea familiilor cu copii afectate de situația epidemiologică nefavorabilă cauzată de virusul SARS-CoV-2, în special a familiilor monoparentale; finalizarea realizării acţiunii pct. 2 Asigurarea accesului copiilor la surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli – 100% din instituţii, până în 2020 din cadrul Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1063 din 16.09.2016, obiectivul 3, domeniul III, art. 6; salarizarea specialistului în protecţia drepturilor copilului, funcţionar public din cadrul primăriei care realizează activităţi de suport pentru îndeplinirea atribuţiilor autorităţii tutelare locale.    
Ombudsmanul Copilului a adresat o solicitare Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
10 November 2020
Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a fost sesizat în privinţa mai multor semnale din partea părinţilor, cu privire la acţiuni de favorizare a unor elevi în contextul frecventării   orelor de studii, invocând, că unii elevi zilnic sunt prezenţi în sălile de curs ale instituţiilor de învăţământ, iar alţii sunt obligaţi de a varia procesul More Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a fost sesizat în privinţa mai multor semnale din partea părinţilor, cu privire la acţiuni de favorizare a unor elevi în contextul frecventării   orelor de studii, invocând, că unii elevi zilnic sunt prezenţi în sălile de curs ale instituţiilor de învăţământ, iar alţii sunt obligaţi de a varia procesul de învăţământ prin ore în format on-line, potrivit graficului aprobat de instituţia de învăţământ, deşi nu au contraindicaţii medicale sau alte temeiuri în acest sens. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului reiterează  că instituţiile de învăţământ nu pot stabili principii de admitere la studii bazate pe anumite restricţii, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare, iar condiţionarea în sensul restricţiilor admise în perioada stării de urgenţă, nu anulează principiile de bază a raporturilor educaţionale pe care acestea se întemeiază. În scopul de a monitoriza realizarea dreptului la educaţie a elevilor, în temeiul art.23 din Legea nr.52/2014, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a solicitat  DGETS concursul în vederea atenţionării personalului de conducere, inclusiv printr-o circulară, a tuturor instituţiilor de învăţământ asupra evitării oricăror acţiuni şi/sau inacţiuni în privinţa elevilor, care ar genera impacte negative şi tratamente inechitabile ori  discriminatorii.
Propunere de modificare a legislaţiei (Legea privind drepturile copilului (nr. 338/1994))
28 September 2020
Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului Maia Bănărescu propune iniţierea unei evaluări ex-post de impact asupra Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului sau audieri publice pentru identificarea paşilor următori în perfecţionarea cadrului normativ naţional în materia drepturilor copilului, pentru racordarea la standardele internaţional More Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului Maia Bănărescu propune iniţierea unei evaluări ex-post de impact asupra Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului sau audieri publice pentru identificarea paşilor următori în perfecţionarea cadrului normativ naţional în materia drepturilor copilului, pentru racordarea la standardele internaţionale, în special la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.
Opinie AMICUS CURIAE a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului la sesizarea adresată Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 54 din Codul familiei şi 8 alin. (2) din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului
17 September 2020
Pe rol la Curtea Constituţională a Republicii Moldova se află în examinare sesizarea nr.120g/2020 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 54 din Codul familiei şi 8 alin. (2) din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului. La data de 30 iulie 2020 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a fost invitat s More Pe rol la Curtea Constituţională a Republicii Moldova se află în examinare sesizarea nr.120g/2020 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 54 din Codul familiei şi 8 alin. (2) din Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului. La data de 30 iulie 2020 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a fost invitat să prezinte opinia asupra sesizării menţionate. Prin urmare, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului prezintă Opinia sa în temeiul art. 16 lit. f) din Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului prin prisma respectării standardelor în domeniul drepturilor copilului.
Evaluare independentă a respectării dreptului la sănătate a elevilor în școli inițiată de Ombudsmanul Copilului
10 August 2020
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în procesul monitorizării modului de respectare a drepturilor la sănătate a copilului, reieşind din priorităţile stabilite la acest segment, a iniţiat realizarea unei Evaluări independente, la nivel naţional privind: accesul la apă potabilă, dotarea cabinetelor medicale, starea şi locaţia grupuri More Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în procesul monitorizării modului de respectare a drepturilor la sănătate a copilului, reieşind din priorităţile stabilite la acest segment, a iniţiat realizarea unei Evaluări independente, la nivel naţional privind: accesul la apă potabilă, dotarea cabinetelor medicale, starea şi locaţia grupurilor sanitare în instituţiile de învăţământ publice şi private, conform următoarelor niveluri: primar, secundar, gimnazial, liceal. În acest sens, Ombudsmanul Copilului a expediat mai multe demersuri autorităților centrale responsabile în acest domeniu.
Redeschiderea instituțiilor de educație timpurie în sectorul privat și public
10 August 2020
Ombudsmanul Copilului a solicitat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică examinarea chestiunii privind redeschiderea instituțiilor de educație timpurie în sectorul privat și public. Un demers în acest sens a fost expediat președintelui Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Ion Chicu. Inițiativa vine urmare a mai multo More Ombudsmanul Copilului a solicitat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică examinarea chestiunii privind redeschiderea instituțiilor de educație timpurie în sectorul privat și public. Un demers în acest sens a fost expediat președintelui Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Ion Chicu. Inițiativa vine urmare a mai multor adresări la Ombudsmanul Copilului vizând subiectul în cauză, precum și după discuția online pe care Maia Bănărescu a avut-o pe 7 august curent cu un grup de 25 de persoane, printre care  părinți, reprezentanți ai societății civile, ai businessului privat în domeniul educației timpurii.
Combaterea fenomenului copiilor în situație de stradă
16 July 2020
Ombudsmanul Copilului pledează pentru organizarea unor dezbateri parlamentare la care să se discute despre crearea unui cadru legal funcțional și a mecanismelor necesare pentru combaterea fenomenului copiilor în situație de stradă. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a lansat inițiativa organizării în regim de urgență a unor dezbateri pa More Ombudsmanul Copilului pledează pentru organizarea unor dezbateri parlamentare la care să se discute despre crearea unui cadru legal funcțional și a mecanismelor necesare pentru combaterea fenomenului copiilor în situație de stradă. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a lansat inițiativa organizării în regim de urgență a unor dezbateri parlamentare la subiectul dat, la care să participe reprezentanți ai mai multor comisii parlamentare. Maia Bănărescu a făcut apel către prim-ministru, președintele Consiliului național  pentru protecția drepturilor copilului să includă  pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului problema copiilor în situație de stradă, în vederea identificării unor soluții pentru aceasta.  
Opinia asupra proiectului de Lege privind anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul general, sesiunea de examinare 2020
18 June 2020
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului  propune modificarea normei în conformitate cu standardele internaţionale şi solicită reexaminarea acesteia în vederea excluderii oricăror tratamente discriminatorii admise prin adoptarea Legii privind anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul general, sesiunea More Avocatul Poporului pentru drepturile copilului  propune modificarea normei în conformitate cu standardele internaţionale şi solicită reexaminarea acesteia în vederea excluderii oricăror tratamente discriminatorii admise prin adoptarea Legii privind anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul general, sesiunea de examinare 2020. Modificarea în cauză va aduce în poziţii egale toate persoanle care  s-au înscris pentru susţinerea examenului în sesiunea de examene 2020.
Font Resize