Ombudsman
Public policies

Dialogue with the authorities

Propunere privind examinarea oportunităţii de iniţiere a procedurii de completare a listei serviciilor medicale din pct. 19 al Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu prevederi referitoare la acordarea serviciilor de protezare dentară pentru anumite categorii de persoane: persoanele cu dizabilităţi, inclusiv a celor aflate în instituţii rezidenţiale, persoanele vârstnice, etc.
28 July 2021
Avocatul Poporului propune Guvernului examinarea oportunităţii de iniţierea a procedurii de completare a listei serviciilor medicale din pct. 19 al Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu prevederi referitoare la acordarea serviciilor de protezare dentară pentru More Avocatul Poporului propune Guvernului examinarea oportunităţii de iniţierea a procedurii de completare a listei serviciilor medicale din pct. 19 al Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu prevederi referitoare la acordarea serviciilor de protezare dentară pentru anumite categorii de persoane: persoanele cu dizabilităţi, inclusiv a celor aflate în instituţii rezidenţiale, persoanele vârstnice, etc.
Propunerea de modificare a legislației sensul de examinare a posibilității de a reveni la redacţia anterioară a articolului 29 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale cu instituirea unui mecanism eficient de implementare
28 July 2021
Avocatul Poporului propune Guvernului identificarea şi dezvoltarea unui mecanism de asigurare a dreptului la protecţie socială pentru persoanele a căror contribuţii de asigurări sociale, reţinute din salariu, nu au fost transferate, din vina angajatorului, către bugetul asigurărilor sociale de stat. In acest context, ca şi soluţie ar putea fi exami More Avocatul Poporului propune Guvernului identificarea şi dezvoltarea unui mecanism de asigurare a dreptului la protecţie socială pentru persoanele a căror contribuţii de asigurări sociale, reţinute din salariu, nu au fost transferate, din vina angajatorului, către bugetul asigurărilor sociale de stat. In acest context, ca şi soluţie ar putea fi examinată posibilitatea revenirii la redacţia anterioară a articolului 29 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale cu instituirea unui mecanism eficient de implementare.
Propunere privind posibilitatea de examinare a oportunității completării art. 4 alin. (92) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
25 June 2021
Avocatul Poporului consideră o inechitate ca persoanele cu dizabilităţi, care, fiind eligibile pentru asigurarea medicală din contul statului, să nu poată beneficia de acest drept doar din considerentul că nu primesc pensia din Republica Moldova. Cu atât mai mult că în cazul în care persoana cu dizabilităţi optează pentru beneficierea de dreptul la More Avocatul Poporului consideră o inechitate ca persoanele cu dizabilităţi, care, fiind eligibile pentru asigurarea medicală din contul statului, să nu poată beneficia de acest drept doar din considerentul că nu primesc pensia din Republica Moldova. Cu atât mai mult că în cazul în care persoana cu dizabilităţi optează pentru beneficierea de dreptul la prestația socială din partea altui stat, aceasta scutește Republica Moldova de o povară financiară (de a-i achita prestația socială respectivă). Avocatul Poporului notează că persoanele cu dizabilităţi, în virtutea gradului sporit de vulnerabilitate, au fost incluse în categoria beneficiarilor de asigurare medicală gratuită, iar locul primirii prestaţiei sociale respective nu poate justifica sau constitui un factor determinant pentru a beneficia sau nu de asistentă medicală din contul statului. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,Ministerul Finanțelor, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale au examinat demersul Avocatului Poporului n cu referire la oportunitatea completării art. 4 alin. (92 ) din Legea nr.1595/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală .   
Propunerea de modificare a legislației referitoare la realizarea dreptului la proprietate al copilului
17 June 2021
Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului atrage atenţia asupra unor deficienţe atât de ordin legislativ, cât şi procedural care, în consecinţă, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Lacunele legislative şi incapacitatea autorităţilor tutelare de a-şi asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoni More Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului atrage atenţia asupra unor deficienţe atât de ordin legislativ, cât şi procedural care, în consecinţă, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Lacunele legislative şi incapacitatea autorităţilor tutelare de a-şi asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor minori, îngreunează procedura de gestionare a patrimoniului dobândit de copii minori ca rezultat a moştenirii. În cadrul examinării cererilor parvenite la Oficiul Avocatului Poporului prin prisma cadrului legal existent au fost identificate unele deficienţe în aplicarea cadrului normativ în vigoare, inclusiv din lipsa unui mecanism clar privind procesul de dobândire a dreptului de succesiune, modul de gestionare a patrimoniului dobândit de copiii minori, dar şi exigenţele la eliberarea autorizaţiilor de către consiliul de familie sau autorităţile tutelare, în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor. Acest fapt a determinat Avocatul Poporului să solicite autorităţilor tutelare şi Preşedintelui Camerei Notariale informaţii detaliate cu privire la aplicabilitatea prevederilor din Codul Civil ce vizează domeniile respective, precum şi impedimentele şi/sau propunerile de rigoare, care în opinia lor ar contribui la realizarea efectivă a dreptului la proprietate a copilului...  
Propunere pentru iniţierea procesului de aducere în concordanţă a prevederilor art. 111 al Codului Muncii cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 433/1990, cu modificările ulterioare, referitor la declararea zilei de 1 iunie „Ziua Ocrotirii Copilului” ca zi de sărbătoare de odihnă/nelucrătoare
3 June 2021
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului  relevă divergenţele din legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea zilelor de odihnă, şi anume, neconcordanţa prevederilor din Codul muncii şi Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, referitor la z More Avocatul Poporului pentru drepturile copilului  relevă divergenţele din legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea zilelor de odihnă, şi anume, neconcordanţa prevederilor din Codul muncii şi Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, referitor la ziua de 1 iunie „Ziua Ocrotirii Copilului”. Codul Muncii al Republicii Moldova stabileşte în art. 111 zilele de sărbătoare nelucrătoare, exceptând ziua de 1 iunie, „Ziua copilului”, instituită la nivel internaţional după adoptarea, la Geneva, a Declaraţiei pentru Protecţia Copilului. De consemnat că, în Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, această dată este marcată ca zi de odihnă, aceasta fiind inclusă în actul normativ susenunţat prin Hotărârea Parlamentului nr. 114 din 27.05.2016 pentru completarea pct. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova. În consecinţă, apare dilema pentru angajatori, dar şi pentru cetăţeni cu privire la aplicabilitatea acestor prevederi.
Propunerea privind realizarea unei analize complexe a problemei realizării dreptului la pensie de dizabilitate pentru persoanele care continuă să activeze după stabilirea pensiei de dizabilitate
11 May 2021
La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui drept, nu beneficiază de posibilitatea reexaminării dreptului More La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui drept, nu beneficiază de posibilitatea reexaminării dreptului la pensie de dizabilitate conform legii sus menționate. În urma examinării prevederilor legale, Avocatul Poporului constată că dispozițiile articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii conțin norme discriminatorii în raport cu persoanele cu dizabilități care continuă să activeze după stabilirea pensiei de dizabilitate prin faptul că nu au dreptul de a-și reexamina pensia la fel ca și beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că beneficiarii de pensie pentru dizabilitate se află în situație similară cu beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă, deoarece și unii și alții dacă continuă să activeze după stabilirea pensiei contribuie din salariu la bugetul asigurărilor sociale de stat. Respectiv, și unii și alții ar trebui să poată beneficia de dreptul de a-și reexamina pensia stabilită. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu s-a adresat la Guvernul Republicii Moldova și la Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova cu propunerea de a realiza o  analiză complexă a problemei abordate prin prisma impactului  asupra sistemului de pensii pentru identificarea resurselor financiare necesare în cazul reexaminării pensiei de dizabilitate pentru persoanele care continuă să activeze după stabilirea pensiei de dizabilitate.
Propunere de modificare a textului articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii pentru asigurarea dreptului de reexaminare a pensiei și pentru beneficiarii de pensie de dizabilitate, care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie.
7 May 2021
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului susține necesitatea eliminării prevederilor discriminatori la articolul 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.  La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilit More Avocatul Poporului pentru drepturile copilului susține necesitatea eliminării prevederilor discriminatori la articolul 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.  La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui drept, nu beneficiază de posibilitatea reexaminării dreptului la pensie de dizabilitate conform legii sus menționate. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că beneficiarii de pensie pentru dizabilitate se află în situație similară cu beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă, deoarece și unii și alții dacă continuă să activeze după stabilirea pensiei contribuie din salariu la bugetul asigurărilor sociale de stat. Respectiv, și unii și alții ar trebui să poată beneficia de dreptul de a-și reexamina pensia stabilită. Asigurarea acestui drept constituțional vine în tandem cu standardele stabilite în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, potrivit căreia persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii.
Propunere de modificare a textului articolului 10 sau articolelor 88 şi 89 din Codul de executare, in scopul revizuirii listei de bunuri care nu pot fi urmărite și elaborarea unor norme juridice pentru reglementarea situaţiilor cu referire la familiile cu copii minori în cazul executării silite, pentru protecţia drepturilor copiilor şi asigurarea bunăstării acestora, cu respectarea interesului superior al copilului.
29 April 2021
 Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului doresc să atragă atenţia asupra unor aspecte problematice semnalate în cadrul procedurii de executare silită.  Sesizări cu privire la anumite disfuncţionalităţi în procedura de executare au parvenit în adresa Avocatului Poporului. In particular, un grup de studenţi de More  Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului doresc să atragă atenţia asupra unor aspecte problematice semnalate în cadrul procedurii de executare silită.  Sesizări cu privire la anumite disfuncţionalităţi în procedura de executare au parvenit în adresa Avocatului Poporului. In particular, un grup de studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova au invocat lezarea dreptului la un trai decent prin aplicarea normelor de executare silită. Aceştia menţionează că lista bunurilor care nu pot fi urmărite nu cuprinde obiectele necesare, fapt ce poate conduce la încălcarea dreptului persoanei/debitorului la un trai decent, în condiţiile în care este supus executării silite. Şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a avut în vizor de mai mult timp problema unei familii (mamă cu 3 minori), care au fost evacuaţi silit din apartament de către executorul judecătoresc, fiind lăsaţi fără un spaţiu de locuit.  
Recomandarea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind planificarea resurselor financiare pentru protecţia copilului în Bugetul naţional public pentru anul 2021
20 April 2021
 Având în vedere că Guvernul este la etapa finală de formăre a Bugetului naţional public pentru anul 2021 şi excluderii invocării argumentului lipsei de mijloace financiare pentru susţinerea propunerior înaintate de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în scopul asigurării respectării drepturilor copiilor, în temeiul Legii nr. 52/20 More  Având în vedere că Guvernul este la etapa finală de formăre a Bugetului naţional public pentru anul 2021 şi excluderii invocării argumentului lipsei de mijloace financiare pentru susţinerea propunerior înaintate de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în scopul asigurării respectării drepturilor copiilor, în temeiul Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Ombudsmanul Copilului a înaintat următoarele recomandări.
Propunere privind iniţierera procedurii de operare a modificărilor/completărilor în textul Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii şi tineri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2020
20 April 2021
O problemă abordată şi în adresările anterioare ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului către Minister se referă la refuzul în achitatrea indemnizaţiei stabilite copilului cu statut de copil orfan, în cazul continuării studiilor peste hotarele ţării.  În particular, printr-un apel telefonic un tânăr a menţionat că părinţii săi au deced More O problemă abordată şi în adresările anterioare ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului către Minister se referă la refuzul în achitatrea indemnizaţiei stabilite copilului cu statut de copil orfan, în cazul continuării studiilor peste hotarele ţării.  În particular, printr-un apel telefonic un tânăr a menţionat că părinţii săi au decedat într-un accident rutier pe când avea doar câteva luni de viaţă. Acestuia i-a fost determinat statutul de copil orfan şi i s-au stabilit indemnizaţiile de rigoare. După absolvirea studiilor liceale a fost admis într-o instituţie superioară de învăţământ din România, unde îşi continua studiile. Admiterea la studii peste hotarele ţării a constituit temei pentru autorităţile responsabile pentru a refuza în achitarea indemnizaţiei stabilite.  
Font Resize