Ombudsman
Prezentare generală

Ex-ombudsmani

ALEXEI POTÎNGĂ
Avocat parlamentar
Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (1998-2003)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice;

Doctor în drept.
Activitate de muncă:
consultant juridic al Sovietului Raional al Colhozurilor Criuleni;
consultant juridic al Sovietului Republican al Colhozurilor;
procuror, şef al Secţiei contribuire la exercitarea justiţiei de cauze civile a Procuraturii Generale a Republicii Moldova;
Consilier juridic de stat de rangul
MIHAIL SIDOROV
Avocat parlamentar (1998-2001)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice.
Activitate de muncă: judecător, preşedinte al judecătorieipopulare raionale; membru al judecătoriei Supreme al RSSM;
şef-adjunct al Serviciului Secretariatului Sovietului Suprem al R.Moldova;
prim-viceministru al Justiţiei;
1994-1998 - deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, culte, minorităţi naţionale.
CONSTANTIN LAZARI
Avocat parlamentar(1998-2002)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice; 
Doctor în drept internaţional public.
Activitate de muncă: 
1997-1998 activează în calitate de consultant în serviciul Consiliului Suprem de Securitate, 
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova.
RAISA APOLSCHII
Avocat parlamentar
Directorul Centrului pentru Drepturile Omului (2003-2008)

Mai multe informații
Studii: superioare juridice.

Activitate de muncă: 
Judecător, Judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chişinău (1989-1994)
Avocat Baroul de avocaţi din Republica Moldova (1994-2003) 
Deputat în Parlamentul R.Moldova
ALINA IANUCENCO
Avocat parlamentar(2001-2004)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice;
Activitate de muncă:
executor judiciar, judecătoria raionului Octombrie, Chişinău; 
judecător, Judecătoria raionului Lenin, Chişinau; judecător, Judecătoria Supremă a Republicii Moldova;
judecător-asistent, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.
Judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. 
Decorată cu ordinul "Gloria Muncii".
Alina Ianucenco este prima femeie ombudsman din republică
IURII PEREVOZNIC
Avocat parlamentar (2003-2008)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice;
Activitate de muncă:
Ajutor superior al procurorului, Procuratura sectorului Rоscani, mun. Chişinau (1993-2000);
Șef-adjunct de secţie, Procuratura Generală a Republicii Moldova (2000-2003).
Actualmente activează în Procuratura Generală a Republicii Moldova.
IVAN CUCU
Avocat parlamentar ( 2005-2008)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice; 
Activitate de muncă: 
activitate în avocatură de peste 30 de ani: avocat stagiar (1970-1971); 
avocat la consultanţăjuridică, mun. Chişinău (1972, din 1974);
 membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (1976-1987, 1998-2002); 
lector universitar, Universitateade Stat din Republica Moldova (1980-1985);
 Membru al Comisiei Electorale Centrale (2003); 
în perioada 2003-2005 a deţinut funcţia de membru permanent al Comisiei Electorale Centrale, 
inclusiv vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale.

 

OLEG EFRIM
Avocat parlamentar (2008-2009)
Mai multe informații
ANATOLIE MUNTEANU
Avocat parlamentar (2008-2015)
Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (2008-2015)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice, Universitatea de Stat din Moldova, Doctorand,
Experienţa profesională: 
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova "CONTACT"
Consilier juridic, Coordonator de programe, 
Expert la elaborarea studiului ONG -le din Moldova, 
Avocat - partener , Biroul asociat de avocaţi "Avornic&Partenerii" , 
director al Centrului de drept necomercial Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept Lector universitar superior,
Consilier juridic in cadrul proiectului UNDP "Centrul de implementare a proiectelor şi programelor", 
Ministru al Justiţiei (2011-2014)
AURELIA GRIGORIU
Avocat parlamentar (2008-2015)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice; 
Magistru în drept; 
Magistru al administraţiei publice;  
Activitate profesională: 
specialist în domeniul la Direcţia Resurse Umane transportul feroviar;
 consilier, Comitetul executiv, sectorul Centru, mun. Chişinău; 
director, Firma juridică ,,Vistarn’’;
Colegiul avocaţilor din Republica Moldova, 
avocat licenţiat, Biroul individual de avocaţi ,,Aurelia Grigoriu’’
TAMARA PLĂMĂDEALĂ
Avocat parlamentar (2008-2015)
Mai multe informații
Studii: superioare juridice;
Activitate profesională:
profesor istorie şi drept, Şcoala Profesională Tehnică nr.2, s.Cuhureştii de Sus, r-nul Camenca; 
preşedinte, Cartelul Ţărănesc ,,Sfîntul Gheorghe’’, filiala raionului Şoldăneşti;
consultant juridic, Proiectul ,,Programul Naţional Pămînt’’; 
consultant juridic, Programul asistenţă pentru fermieri privaţi (PAFP);
specialist marketing, Proiectul CFR Orhei; 
consultant juridic, OO Agrodrept-Moldova;
consilier, Consiliul raional Orhei.
TUDOR LAZĂR
Avocat parlamentar (2010-2015)
Mai multe informații
Studii: licențiat în drept, conferenţiar universitar,  
Doctor în Drept
Activitate profesională:
Judecătoria Cimişlia,  executor judecătoresc;
Ministerului Afacerilor Interne;comisar-adjunct;
Judecătoria Cimişlia, judecător;
Tribunalul Chişinău, judecător;
Curtea de Apel a Republicii Moldova,  judecător;
Primăria mun. Chişinău, Direcţia Juridică,  şef de direcţie; 
Universitatea de Studii Europene, prorector, conferenţiar universitar
MIHAIL COTOROBAI
Avocatul Poporului (2015-2021)
Mai multe informații

Experiența profesională: 

3 aprilie 2015- 6 ianuarie 2021   Avocatul Poporului

1973 – 2021, Universitatea de Stat din Moldova, profesor de drept

2002 – 2021, Licenţă de avocat

1993 – 2003, Academia de Administrare Publică, profesor de drept

1994 – 1998, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, profesor de drept

1996 – 2002, Curtea Constituţională a Republicii Moldova, judecător

1990 – 1994, Parlamentul  Republicii Moldova, deputat, preşedinte al Comisiei permanente pentru autoadministrare locală şi economie locală; preşedinte al Comisiei speciale pentru problemele raioanelor de sud ale republicii (populate de găgăuzi), membru al Comisiei pentru elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Moldova

 Studii:

1995, Universitatea din Connecticut Hartford, CT, SUA, Certificat de participare

1982, Universitatea de Stat ,,M.V.Lomonosov” din Moscova, Federaţia Rusă, Facultatea de Perfecţionare, diplomă în drept

1973, Universitatea de Stat ,,A.A.Jdanov” din  Leningrad, Federaţia Rusă, Diplomă în drept cu menţiune

1968, Şcoala-internat nr.1 din Chişinău, Atestat de absolvire cu medalie

Instruiri:

1998, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Strasbourg, Franţa

1994 – 1996, Expert juridic în cadrul Proiectului „Modernizare şi dezvoltare într-o societate deschisă”, Fundaţia „Viitorul”, Chişinău, Moldova;

Septembrie 1996,  Institutul European de Administrare Publică, Maastricht, Olanda;

August 1996, Universitatea Catolică din or. Leuven, Belgia;

Iulie – August 1996,  Institutul Naţional de Administrare Publică, Portugalia;

Septembrie 1995, Institutul de Politici Legislative şi Constituţionale (COLPI),Budapesta, Ungaria;

Octombriedecembrie 1993, Stagiu de studiu şi documentare în problemele de activitate a autorităţilor de autoadministrare locală, Anglia, SUA, Japonia, Singapore

Alte activități:

2005 – 2010, Arbitru al Curţii de Arbitraj şi Mediere a Uniunii Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”

1998 – 2002, Preşedinte al Consiliului ştiinţific-consultativ al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova;

1997 – 2002,  Ofiţer de legătură al Curţii Constituţionale a RM cu Comisia de la Veneţia şi cu Asociaţia Curţilor Constituţionale Francofone;

1994 – 1997, Expert juridic în Comisia de drept şi Comisia pentru problemele  autoadministraţiei publice, Fundaţia „Soros” Moldova

Titluri și distincții:

Om Emerit; Medalia „Meritul Civic”; Ordinul de Onoare; Ordinul Republicii.

NATALIA MOLOȘAG
Avocatul Poporului (septembrie-decembrie 2021)
Mai multe informații

Experiența profesională:

septembrie – decembrie 2021  Avocat al Poporului

aprilie – noiembrie 2012  Decan interimar, Baroul Teritorial Chișinău

2011 – prezent  Membru, Comisia de licențiere Uniunea Avocaților din Republica Moldova

octombrie 2010 – aprilie 2012 Prodecan, Baroul Teritorial Chișinău

2006 – prezent   Avocat

Studii:

septembrie 2000 – iunie 2004  Universitatea de Stat din Moldova, licențiată în drept

septembrie 1993 – iunie 1998 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, licențiată în istorie

Premii:

Diplomă pentru inițiative în domeniul drepturilor omului, membru al echipei care a contestat impunitatea pentru evenimentele din aprilie 2009, Gala premiilor ONU în domeniul Drepturilor Omului, 10 decembrie 2010 

 

Font Resize