Ombudsman
POLITICI PUBLICE

Dialogul cu autorităţile

Propunere pentru iniţierea procesului de aducere în concordanţă a prevederilor art. 111 al Codului Muncii cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 433/1990, cu modificările ulterioare, referitor la declararea zilei de 1 iunie „Ziua Ocrotirii Copilului” ca zi de sărbătoare de odihnă/nelucrătoare
3 iunie 2021
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului  relevă divergenţele din legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea zilelor de odihnă, şi anume, neconcordanţa prevederilor din Codul muncii şi Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, referitor la z Mai mult Avocatul Poporului pentru drepturile copilului  relevă divergenţele din legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea zilelor de odihnă, şi anume, neconcordanţa prevederilor din Codul muncii şi Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, referitor la ziua de 1 iunie „Ziua Ocrotirii Copilului”. Codul Muncii al Republicii Moldova stabileşte în art. 111 zilele de sărbătoare nelucrătoare, exceptând ziua de 1 iunie, „Ziua copilului”, instituită la nivel internaţional după adoptarea, la Geneva, a Declaraţiei pentru Protecţia Copilului. De consemnat că, în Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, această dată este marcată ca zi de odihnă, aceasta fiind inclusă în actul normativ susenunţat prin Hotărârea Parlamentului nr. 114 din 27.05.2016 pentru completarea pct. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova. În consecinţă, apare dilema pentru angajatori, dar şi pentru cetăţeni cu privire la aplicabilitatea acestor prevederi.
Propunerea privind realizarea unei analize complexe a problemei realizării dreptului la pensie de dizabilitate pentru persoanele care continuă să activeze după stabilirea pensiei de dizabilitate
11 mai 2021
La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui drept, nu beneficiază de posibilitatea reexaminării dreptului Mai mult La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui drept, nu beneficiază de posibilitatea reexaminării dreptului la pensie de dizabilitate conform legii sus menționate. În urma examinării prevederilor legale, Avocatul Poporului constată că dispozițiile articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii conțin norme discriminatorii în raport cu persoanele cu dizabilități care continuă să activeze după stabilirea pensiei de dizabilitate prin faptul că nu au dreptul de a-și reexamina pensia la fel ca și beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că beneficiarii de pensie pentru dizabilitate se află în situație similară cu beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă, deoarece și unii și alții dacă continuă să activeze după stabilirea pensiei contribuie din salariu la bugetul asigurărilor sociale de stat. Respectiv, și unii și alții ar trebui să poată beneficia de dreptul de a-și reexamina pensia stabilită. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu s-a adresat la Guvernul Republicii Moldova și la Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova cu propunerea de a realiza o  analiză complexă a problemei abordate prin prisma impactului  asupra sistemului de pensii pentru identificarea resurselor financiare necesare în cazul reexaminării pensiei de dizabilitate pentru persoanele care continuă să activeze după stabilirea pensiei de dizabilitate.
Propunere de modificare a textului articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii pentru asigurarea dreptului de reexaminare a pensiei și pentru beneficiarii de pensie de dizabilitate, care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie.
7 mai 2021
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului susține necesitatea eliminării prevederilor discriminatori la articolul 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.  La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilit Mai mult Avocatul Poporului pentru drepturile copilului susține necesitatea eliminării prevederilor discriminatori la articolul 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.  La Oficiul Avocatului Poporului s-a adresat o persoană cu dizabilități, care a pretins că persoanele care își realizează dreptul la pensie de dizabilitate în condițiile stipulate de Legea nr. 156/1998 cu privire la sistemul public de pensii și continuă să activeze după stabilirea acestui drept, nu beneficiază de posibilitatea reexaminării dreptului la pensie de dizabilitate conform legii sus menționate. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că beneficiarii de pensie pentru dizabilitate se află în situație similară cu beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă, deoarece și unii și alții dacă continuă să activeze după stabilirea pensiei contribuie din salariu la bugetul asigurărilor sociale de stat. Respectiv, și unii și alții ar trebui să poată beneficia de dreptul de a-și reexamina pensia stabilită. Asigurarea acestui drept constituțional vine în tandem cu standardele stabilite în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, potrivit căreia persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii.
Propunere de modificare a textului articolului 10 sau articolelor 88 şi 89 din Codul de executare, in scopul revizuirii listei de bunuri care nu pot fi urmărite și elaborarea unor norme juridice pentru reglementarea situaţiilor cu referire la familiile cu copii minori în cazul executării silite, pentru protecţia drepturilor copiilor şi asigurarea bunăstării acestora, cu respectarea interesului superior al copilului.
29 aprilie 2021
 Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului doresc să atragă atenţia asupra unor aspecte problematice semnalate în cadrul procedurii de executare silită.  Sesizări cu privire la anumite disfuncţionalităţi în procedura de executare au parvenit în adresa Avocatului Poporului. In particular, un grup de studenţi de Mai mult  Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului doresc să atragă atenţia asupra unor aspecte problematice semnalate în cadrul procedurii de executare silită.  Sesizări cu privire la anumite disfuncţionalităţi în procedura de executare au parvenit în adresa Avocatului Poporului. In particular, un grup de studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova au invocat lezarea dreptului la un trai decent prin aplicarea normelor de executare silită. Aceştia menţionează că lista bunurilor care nu pot fi urmărite nu cuprinde obiectele necesare, fapt ce poate conduce la încălcarea dreptului persoanei/debitorului la un trai decent, în condiţiile în care este supus executării silite. Şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a avut în vizor de mai mult timp problema unei familii (mamă cu 3 minori), care au fost evacuaţi silit din apartament de către executorul judecătoresc, fiind lăsaţi fără un spaţiu de locuit.  
Recomandarea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind planificarea resurselor financiare pentru protecţia copilului în Bugetul naţional public pentru anul 2021
20 aprilie 2021
 Având în vedere că Guvernul este la etapa finală de formăre a Bugetului naţional public pentru anul 2021 şi excluderii invocării argumentului lipsei de mijloace financiare pentru susţinerea propunerior înaintate de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în scopul asigurării respectării drepturilor copiilor, în temeiul Legii nr. 52/20 Mai mult  Având în vedere că Guvernul este la etapa finală de formăre a Bugetului naţional public pentru anul 2021 şi excluderii invocării argumentului lipsei de mijloace financiare pentru susţinerea propunerior înaintate de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în scopul asigurării respectării drepturilor copiilor, în temeiul Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Ombudsmanul Copilului a înaintat următoarele recomandări.
Propunere privind iniţierera procedurii de operare a modificărilor/completărilor în textul Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii şi tineri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2020
20 aprilie 2021
O problemă abordată şi în adresările anterioare ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului către Minister se referă la refuzul în achitatrea indemnizaţiei stabilite copilului cu statut de copil orfan, în cazul continuării studiilor peste hotarele ţării.  În particular, printr-un apel telefonic un tânăr a menţionat că părinţii săi au deced Mai mult O problemă abordată şi în adresările anterioare ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului către Minister se referă la refuzul în achitatrea indemnizaţiei stabilite copilului cu statut de copil orfan, în cazul continuării studiilor peste hotarele ţării.  În particular, printr-un apel telefonic un tânăr a menţionat că părinţii săi au decedat într-un accident rutier pe când avea doar câteva luni de viaţă. Acestuia i-a fost determinat statutul de copil orfan şi i s-au stabilit indemnizaţiile de rigoare. După absolvirea studiilor liceale a fost admis într-o instituţie superioară de învăţământ din România, unde îşi continua studiile. Admiterea la studii peste hotarele ţării a constituit temei pentru autorităţile responsabile pentru a refuza în achitarea indemnizaţiei stabilite.  
Propunere de perfecționare a legislației privind introducerea chimbărilor în configurarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”
20 aprilie 2021
Drept temei pentru înaintarea acestei propuneri a servit cererea unei persoane  parvenită în adresa Reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului în mun Comrat, care a  menționat asupra unor deficiențe în mecanismul de stabilire a ajutorului pentru perioada rece a anului. Adresându-se la structura teritorială de asistență socială pentru stabilirea Mai mult Drept temei pentru înaintarea acestei propuneri a servit cererea unei persoane  parvenită în adresa Reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului în mun Comrat, care a  menționat asupra unor deficiențe în mecanismul de stabilire a ajutorului pentru perioada rece a anului. Adresându-se la structura teritorială de asistență socială pentru stabilirea ajutorului pentru perioada rece a anului, cererea persoanei a fost acceptată și a fost luată decizia privind acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului. Totuși, persoana nu a putut primi ajutorul, din motiv că fiica acesteia a beneficiat de bursă socială pentru câteva luni, dar care a fost achitată printr-un singur virament. Astfel, cuantumul venitului global mediu lunar, luat în considerare la stabilirea eligibilității pentru acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului, a constituit un impediment în realizarea acestui drept.  
Recomandarea Avocatului Poporului cu privire la întreprinderea unor măsuri urgente pentru asigurarea respectării dreptului la sănătate şi la viaţă
24 decembrie 2020
Avocatul Poporului îşi manifestă îngrijorarea în legătură cu neconformităţile existente în abordarea tratamentului la domiciliu al bolnavilor cu Covid-19, care devine un risc evident de încălcare a drepturilor fundamentale, în special a drepturilor la viaţă şi sănătate. Tot mai frecvent apar în reţele de socializare, mass media şi în adresări direc Mai mult Avocatul Poporului îşi manifestă îngrijorarea în legătură cu neconformităţile existente în abordarea tratamentului la domiciliu al bolnavilor cu Covid-19, care devine un risc evident de încălcare a drepturilor fundamentale, în special a drepturilor la viaţă şi sănătate. Tot mai frecvent apar în reţele de socializare, mass media şi în adresări directe către  Avocatul Poporului manifestări ale nemulţumirilor cetăţenilor cu privire la lipsa posibilităţilor de acoperire a tratamentului la domiciliu din contul asigurărilor medicale obligatorii, costurile mari ale medicamentelor necesare în infecţia Covid-19, cât şi pentru tratamentul urmărilor postCovid, imposibilitatea suportării cheltuilelilor de către o mare parte din populaţia ţării, în mod special, persoanele care nu sunt angajate sau şi-au pierdut locul de muncă urmare pandemiei, grupurile vulnerabile.  
Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului in Republica Moldova în anul 2019
20 noiembrie 2020
Anual Avocatul Poporului prezintă Parlamentului Republicii Moldova și societății Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului in Republica Moldova în anul 2019. În document sint prezentate concluziile Ombudsmanului referitor la situația privind resoectarea drepturilor omului în Moldova. În cadrul raportului  Avocatul Poporului pr Mai mult Anual Avocatul Poporului prezintă Parlamentului Republicii Moldova și societății Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului in Republica Moldova în anul 2019. În document sint prezentate concluziile Ombudsmanului referitor la situația privind resoectarea drepturilor omului în Moldova. În cadrul raportului  Avocatul Poporului prezintă și o serie de recomandări în scopul prevenirii și înlăturării încălrărilor drepturilor omului. 
Adresarea Avocatului Poporului către Parlamentul și către prim-ministrul Republicii Moldova în legătură cu proiectul  de lege care vizează reformarea Oficiului Avocatului Poporului prin instituirea în cadrul acestuia a funcţiei de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor
11 noiembrie 2020
In cadrul şedinţei Guvernului din data de 05 noiembrie 2020 , a fost aprobat proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative, care vizează reformarea Oficiului Avocatului Poporului prin instituirea în cadrul acestuia a funcţiei de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor. Autorul proiectului este Ministerul Economiei şi Infra Mai mult In cadrul şedinţei Guvernului din data de 05 noiembrie 2020 , a fost aprobat proiectul  de lege pentru modificarea unor acte normative, care vizează reformarea Oficiului Avocatului Poporului prin instituirea în cadrul acestuia a funcţiei de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor. Autorul proiectului este Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Este regretabil faptul că acest proiect de lege a fost aprobat fără a fi consultat în prealabil şi solicitat avizul Avocatului Poporului, fiind ignorat unul dintre cele mai importante principii în procesul decizional, principiul transparenţei, care presupune informarea şi participarea celor vizaţi în procesul decizional. Considerăm inadmisibil ca o chestiune atât de importantă, care vizează mandatul şi atribuţiile unei instituţii autonome, implică modificarea structurii acesteia, necesită resurse financiare suplimentare, să fie examinată cu ignorarea principiilor şi etapelor legiferării, prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Solicităm o abordare constructivă a subiectului legat de instituirea funcţiei de avocat al antreprenorilor promovat prin proiectul de lege, aprobat de Guvernul Republicii Moldova în şedinţa din 5 noiembrie 2020. Totodată, solicităm să fie lăsat fără examinare proiectul de lege, până la prezentarea opiniilor organizaţiilor internaţionale din domeniul drepturilor omului, solicitate de Oficiul Avocatului Poporului.
Font Resize