Știri

17 Februarie 2017

Activitatea de promovare a drepturilor omului desfășurată de Oficiul Avocatului Poporului în anul 2016

În anul 2016, Oficiul Avocatului Poporului a organizat 135 de activități de promovare și de instruire, față de 125 – în anul precedent. Elementul de noutate este prevalarea acțiunilor de instruire față de cele de promovare – 98 de instruiri și 37 de evenimente de promovare. Și asta deoarece în ...
17 Februarie 2017

Respectarea drepturilor omului în raioanele de est ale țării a fost tema discuțiilor purtate de către Avocatul Poporului cu reprezentanți ai Consiliului Europei

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a avut pe 15 februarie curent o întrevedere cu șefa Direcției măsuri de sporire a încrederii din cadrul Departamentului afaceri politice al Consiliului Europei, Anna Capello, aflată în vizită la Chișinău în fruntea unei delegații a CoE. Din partea Oficiului ...
15 Februarie 2017

Informație statistică cu privire la activitatea Oficiului Avocatului Poporului în anul 2016

Conform art. 29, alin. 1 din Legea cu privire la cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), pînă la data de 15 martie a fiecărui an, Avocatul Poporului prezintă Parlamentului Raportul anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova. Proiectul Raportului anual ...
03 Februarie 2017

Avocatul Poporului mediator în problema administrării neautorizate a poligonului de depozitare a deșeurilor din preajma comunei Bubuieci

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu din presă în problema gestionării poligonului de deșeuri din preajma comunei Bubuieci. În scopul soluționării problemei, Oficiul Avocatului Poporului a organizat la 3 februarie 2017 o ședință de lucru cu participarea actorilor de decizie. Problema ...
02 Februarie 2017

INVITAȚIE DE PRESĂ

Oficiul Avocatului Poporului organizează o ședință de lucru în problema administrării neautorizate a poligonului de depozitare a deșeurilor din preajma comunei Bubuieci . Problema în cauză a intrat în atenția Instituției Ombudsmanului ca urmare a semnalelor apărute în presă și este abordată de ...
31 Ianuarie 2017

Prevederile legale care interzic multipla cetățenie pentru militarii prin contract, neconstituționale

La sesizarea Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai către Curtea Constituțională de a examina constituţionalitatea unor prevederi din Legea cu privire la statutul militarilor, Curtea Constituțională a hotărît astăzi, 31 ianuarie, că interdicția de a deține cetățenia altui stat decît a Republicii ...
27 Ianuarie 2017

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI anunță concurs extins pentru ocuparea funcției publice de execuție CONSULTANT (temporar vacantă) Direcția drepturile copilului

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI anunță concurs extins pentru ocuparea funcției publice de execuție CONSULTANT (temporar vacantă) Direcția drepturile copilului Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin ...
27 Ianuarie 2017

Anunț

Oficiul Avocatului Poporului COMISIA DE CONCURS Anunță Candidatul învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere șef reprezentanță în cadrul Reprezentanței Bălți este dl Cocîrlă Valentin ....
23 Ianuarie 2017

Oficiul Avocatul Poporului a depus un raport alternativ la Comitetul pentru drepturile economice, sociale și culturale

În contextul celei de a 3-a evaluări periodice a respectării de către Republica Moldova a Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, care va avea loc în februarie curent la Geneva, Oficiul Avocatului Poporului a expediat Comitetului pentru drepturile economice, ...
20 Ianuarie 2017

Anunț

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI COMISIA DE CONCURS anunță candidaţii admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice CONSULTANT SUPERIOR în cadrul Reprezentanței Bălți Semențul Serghei Interviul se va desfăşura pe data de 23 ianuarie 2017, ora 10.00 în sediul Oficiului Avocatului Poporului, str. ...

Pages