Știri

22 Martie 2017

Masă rotundă cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale organizată la Comrat

De Ziua Internațională pentru eliminarea discriminării rasiale (21 martie), Reprezentanța Comrat a Oficiului Avocatului Poporului, împreună cu Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Comrat au organizat o masă rotundă la tema discriminării rasiale. În cadrul evenimentului au fost premiați ...
20 Martie 2017

Voluntar la Oficiul Avocatului Poporului, în cadrul parteneriatului ONU pentru diversitate

Pe 17 martie 2016, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a semnat un angajament prin care Instituția Ombudsmanului își asumă obligațiunea de a respecta și promova diversitatea și egalitatea prin crearea oportunităților de stagii pentru persoanele din grupurile subreprezentate din Republica Moldova ...
15 Martie 2017

Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului, a participat la o serie de evenimente organizate în contextul desfășurării Adunării Generale a Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului (INpPDO)

În perioada 6-9 martie 2017, la Geneva, în sediul ONU – Palais des Nations, s-a desfășurat Adunarea Generală a Alianței Globale a INpPDO (GANHRI) și Conferința Anuală cu genericul ”Avertizarea timpurie, prevenirea conflictelor și restabilirea societăților pașnice: rolul INpPDO”, la care a ...
14 Martie 2017

Reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au asistat la ședința extraordinară a Consiliului Local Hagimus

La 14 martie 2017, șeful Reprezentanței Varnița a Oficiului Avocatului Poporului- Veaceslav Ursu și consultantul superior din cadrul Reprezentanței- Oleg Novițchi au asistat la ședința extraordinară a Consiliului Local Hagimus. La ședința Consiliului Local au fost discutate aspecte ce țin de ...
14 Martie 2017

Avocatului Poporului a participat la Simpozionul Ombudsmanilor de la Ankara

Avocatul Poporului a participat la cel de al 4-lea Simpozion Internațional al Instituțiilor Ombudsmanilor, cu tema ,,Migrație și Refugiați”, care a avut loc în perioada 2-3 martie 2017, în Ankara, fiind organizat de către Biroul Ombudsmanului turc. Simpozionul, deschis cu participarea Președintelui ...
14 Martie 2017

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Respectarea drepturilor omului în UTA Găgăuzia

Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, în ...
14 Martie 2017

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Libertatea partidelor și organizațiilor social-politice

Articolul 41 din Constituţia RM, alin.(1) prevede că: "Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri". Conform art.1 alin.(1) din Legea privind ...
14 Martie 2017

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Egalitatea în fața legii și a autorităților publice

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi" , astfel prevede articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948). Constituţia Republicii Moldova prevede la art. 16 alin. (2) că ”toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a ...
14 Martie 2017

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Dreptul la ocrotirea sănătăţii

Dreptul la sănătate reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale omului, fiind un drept natural și inalienabil. Articolul 25 al Declarației Universale a Drepturilor Omului proclamă dreptul la un nivel de trai care să asigure sănătatea și explicit accesul la îngrijire medicală. Articolul 36 al ...
14 Martie 2017

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2016: Dreptul la informație

Accesul la informațiile de interes public și transparența decizională reprezintă două dintre cele mai importante elemente ale unei democrații funcționale. Dreptul cetățenilor de a solicita și a primi informația de interes public este consfințit în art. 34 alin. (1) al Constituției Republicii ...

Pages