A A A

Vizite preventive de monitorizare la Izolatorul de detenție provizorie al IP Cantemir și Izolatorul de detenție provizorie al IP Cahul

La 13 aprilie 2017, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii și reprezentanți ai Oficiului Avocatului Poporului au efectuat o vizită de monitorizare la Izolatorul de detenție provizorie al IP Cantemir și Izolatorul de detenție provizorie al IP Cahul. Vizita a fost focusată pe analiza generală a situației privind respectarea drepturilor beneficiarilor aflați în custodia acestor instituții.

Membrii au monitorizat situația privind detenția preveniților în Izolatoarele respective, condițiile de detenție, accesul la servicii medicale și de igienă, precum și condițiile de transportare a persoanelor spre alte locuri de detenție. De asemenea, membrii echipei au intervievat beneficiarii și angajații, conform unor criterii predefinite. 

Rezultatele și concluziile asupra vizitei de monitorizare vor fi cumulate în rapoartele de monitorizare ale Consiliului pentru prevenirea torturii. În cazul în care vor fi formulate recomandări, Avocatul Poporului va emite, în temeiul art.24 a Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului, un aviz obligatoriu pentru instituția vizată în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii.