A A A

Vizită preventivă de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți

La 16 martie 2017, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii (CPT) și reprezentanți ai Oficiului Avocatului Poporului au efectuat o vizită de monitorizare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți. Vizita a fost focusată pe analiza generală a situației privind respectarea drepturilor beneficiarilor aflați în custodia acestei instituții. Membrii au vizitat Blocul II al instituției, blocul alimentar, depozitul alimentar. De asemenea, membrii echipei au intervievat beneficiarii și angajații, conform unor criterii predefinite. Rezultatele și concluziile asupra vizitei de monitorizare vor fi cumulate în raportul de monitorizare al CPT. În cazul în care vor fi formulate recomandări, Avocatul Poporului va emite, în temeiul art.24 a Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului, un aviz obligatoriu pentru instituția vizată în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii.