A A A

Vizită de monitorizare la Penitenciarul nr.16 din Rusca

La 16 februarie 2017, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii (CPT) și reprezentanți ai OAP au efectuat o vizită de monitorizare la Penitenciarul nr.16 din Rusca, raionul Hîncești. Vizita a fost focusată pe analiza generală a situației privind respectarea drepturilor deținutelor aflate în custodia acestei instituții. În procesul de monitorizare, membrii CPT au fost ghidați de experți independenți în vederea sporirii abilităților de observare în teren. Membrii au avut posibilitatea să verifice registrele interne, să viziteze spațiile de detenție, izolatorul, blocurile sanitare, blocul alimentar și secția medicală. De asemenea, membrii echipei au intervievat deținutele și angajații, conform unor criterii predefinite. Rezultatele și concluziile asupra vizitei de monitorizare vor fi cumulate în raportul de monitorizare al CPT. În cazul în care vor fi formulate recomandări, Avocatul Poporului va emite, în temeiul art.24 a Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului, un aviz obligatoriu pentru instituția vizată în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii.