A A A

Ședința ordinară a Consiliului pentru prevenirea torturii

La 23 februarie 2017 Membrii Consiliului pentru prevenirea torturii s-au întrunit în ședința ordinară la Oficiul Avocatului Poporului. În cadrul ședinței au fost definitivate și aprobate rapoartele privind vizitele preventive realizate în ultima perioadă în instituțiile de detenție. Rapoartele respective și per vizite vor fi plasate pe site-ul www.ombudsman.md. Pe site vor fi plasate și răspunsurile actorilor vizați în rapoartele Consiliului pentru prevenirea torturii privind gradul de realizare a recomandărilor înaintate.

Membrii Consiliului au dezbătut subiecte ce țin de comunicarea externă, comportamentul cu mass-media și actorii vizați, organizații naționale și internaționale cu privire la activitățile în cadrul Mecanismului de prevenire a torturii. Toate aceste aspecte se vor regăsi într-un cod de etică, elaborat în colaborare cu Experții Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, care s-au angajat să ofere suport instituțional pentru fortificarea capacităților Consiliului pentru prevenirea torturii.