A A A

Respectarea drepturilor omului în raioanele de Est ale țării a fost tema discuțiilor purtate de către Avocatul Poporului cu reprezentanți ai Consiliului Europei

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai a avut pe 15 februarie curent o întrevedere cu șefa Direcției măsuri de sporire a încrederii din cadrul Departamentului afaceri politice al Consiliului Europei, Anna Capello, aflată în vizită la Chișinău în fruntea unei delegații a CoE.

Din partea Oficiului Avocatului Poporului la întrevedere au participat de asemenea șeful Reprezentanței Varnița, Veaceslav Ursu și șeful Secției prevenirea torturii, Alexandru Zubco.

În cadrul întîlnirii s-a discutat despre identificarea modalităților de cooperare cu regiunea transnistreană pentru asigurarea respectării drepturilor omului în această zonă.

S-a vorbit despre respectarea drepturilor civile și sociale ale persoanelor din Transnistria, dar și despre încălcările sesizate de către Reprezentanța din Varnița a OAP, inclusiv ca urmare a petițiilor înregistrate.

Ombudsmanul a menționat că Oficiul Avocatului Poporului va continua monitorizarea și promovarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au informat oficialul european despre problemele existente în zona transnistreană legate de documentarea populației, respectarea dreptului la educație, dar și a celui la integritate fizică și psihică. Șeful Secției prevenirea torturii a menționat că în regiunea transnistreană nu există un mecanism legal constituit care să monitorizeze prevenirea torturii. O atenție deosebită trebuie să fie acordată instituțiilor penitenciare, celor psihoneurologice și spitalelor de psihiatrie, orfelinatelor, dar și organelor responsabile de reținerea și plasarea în custodie a persoanelor.

Totodată, șeful reprezentanței Varnița s-a referit la relațiile de colaborare stabilite cu unele ONG-uri din Transnistria. În anul 2014 a fost semnat un acord de parteneriat cu o organizaţie neguvernamentală din regiunea Transnistreană care promovează instituirea mecanismului de prevenire a torturii pe lîngă ”împuternicitul pentru drepturile omului” de la Tiraspol. În cadrul acestui parteneriat Instituția naţională a Ombudsmanului a acordat sprijin informațional și metodologic în domeniul de promovare a standardelor și mecanismelor internaționale de respectare a drepturilor omului în raioanele de est ale țării, inclusiv în instituțiile de detenție. Angajaţii Instituției naţionale a Ombudsmanului i-au instruit pe reprezentanţii societăţii civile din stînga Nistrului în domeniul standardelor minime de detenţie prevăzute de actele internaţionale la care Republica Moldova face parte, precum și în domeniul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. La rîndul lor, partenerii de la Tiraspol au fost interesaţi de procesul de constituire în Republica Moldova a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii.

Anna Capello a încurajat reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului să dezvolte cooperarea cu apărători ai drepturilor omului din Transnistria pentru  asigurarea respectarea drepturilor omului în această zonă.