A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Procedura actuală de asigurare contra plată cu manuale școlare contestată de Ombudsmanul copilului la Curtea Constituțională

Procedura actuală de asigurare contra plată cu manuale școlare contestată de Ombudsmanul copilului la Curtea Constituțională.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu a sesizat Curtea Constituțională în privința controlului constituţionalităţii prevederilor alin. (4) şi alin.(5) din art. 41 din Codul de educaţie, Hotărârii Parlamentului nr. 1531-XIII din 25 februarie 1998, Hotărârii Guvernului nr.876 din 22.12.2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor.

În opinia Ombudsmanului, prevederile contestate limitează dreptul elevilor claselor V–XII cît şi al elevilor din familiile social-vulnerabile de a beneficia de manuale şcolare în mod gratuit.

Avocatul copilului e de părere că tratamentul diferențiat instituit nu are o justificare obiectivă și rezonabilă și este contrar prevederilor Constituției şi standardelor internaţionale cu privire la egalitate şi dreptul la educaţie.

Ombudsmanul pentru protecţia drepturilor copilului consideră că atît elevilor din clasele a V–XII-a, cît şi elevilor din familiile social vulnerabile, trebuie să li se asigure manuale şcolare în mod gratuit. Statul poate să-şi exercite această obligaţie pozitivă în mod efectiv fără a implica anumite măsuri sau cheltuieli disproporţionate.

În final, statul are obligaţia pozitivă conform art. 35 alin.(4) să asigure un serviciu public de învăţământ gratuit pentru orice copil indiferent de vîrstă şi statutul social al acestuia.

Sesizarea Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului