A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Primul forum de discuţie a Avocatului Poporului pentru drepturilor copilului cu elevii şi adolescenţii din ţară „Participarea copiilor şi adolescenților – catalizator al promovării și monitorizării drepturilor copiilor în Moldova”

Acest eveniment s-a desfăşurat cu suportul UNICEF Moldova şi a avut drept scop iniţierea unui dialog între Avocatul Poporului pentru drepturile copilului şi adolescenţii din Moldova privind respectarea drepturilor lor, stabilirea unor relaţii permanente de colaborare.

La forum au participat 50 de copii şi adolescenţi din cadrul Consiliului de elevi şi Consiliului de tineri de pe lângă Ministerul Educaţiei, Grupul de reflecţie susţinut de CIDDC, precum şi din 29  deinstituţii de învăţămînt din diferite localităţi ale ţării, inclusiv de la Şcoala specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici, Casa comunitară „Familia” şi Centrul „Copilărie, Adolescenţă şi Familie”.

În cursul întâlnirii, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, le-a vorbit copiilor despre misiunea şi atribuţiile sale, încurajându-i să nu ezite să apeleze la Instituţia Ombudsmanului ori de câte ori vor avea nevoie să-şi apere sau să-şi promoveze drepturile. Misiunea mea supremă este de a vorbi în numele copiilor, pentru copii şi în interesul suprem al copiilor, a afirmat Maia Bănărescu. Ea a dat asigurări că va face tot posibilul pentru ca vocea copilului să fie auzită şi luată în calcul în societate.

Reprezentanţii Consiliului elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei, Loredana Ursu, al Consiliului tinerilor de pe lângă acelaşi minister, Nicolae Munteanu, al Consiliului elevilor din Liceul „Hyperion” din satul Durleşti, Valeria Butnaru şi Victoria Cojocari, al Consiliului de elevi din Liceul „A. Russo”, Daniela Gabura, membrul al Grupului de Reflecţie  susţinut de CIDDC, Vlad Cernouţan au vorbit despre activităţile organizate de ei în domeniul drepturilor copilului.

În cadrul a patru ateliere de lucru a fost solicitată opinia copiilor privind respectarea drepturilor lor la viaţă, la odihnă, la educaţie, la egalitate, la familie, sa sănătate, la opinie, mediu sănătos. Participanţii au fost consultaţi şi privitor la modalităţile de colaborare cu Avocatul copilului,  activităţile care să fie realizate în comun în anul 2017, chestiunile care să fie abordate de către Ombudsman în raportul anual.

Maia Bănărescu a apreciat deschiderea manifestată de copii şi ideile avansate de aceştia privind cooperarea cu Avocatul Poporului. Ea a dat asigurări că, împreună cu echipa din cadrul Oficiului,  va analiza cu atenţie toate opiniile exprimate de copii pentru a le transpune în viaţă. De asemenea, Ombudsmanul şi-a anunţat intenţia de a organiza asemenea întâlniri în fiecare an, următorul forum fiind planificat în iunie  anul viitor. Maia Bănărescu a accentuat faptul că reuniunea din 16 noiembrie a fost posibilă graţie suportului acordat de UNICEF Moldova şi că evenimentul marchează iniţierea unui parteneriat de durată între Avocatul Poporului pentru drepturile copilului şi UNICEF Moldova.  

Reprezentantul UNICEF in Moldova a felicitat Oficiul Ombudsmanului pentru drepturile copilului in Moldova, pentru organizarea forumului de discutii, dar si tinerii participanti pentru implicare activa in dialog. Asigurarea realizarii drepturilor copilului este obligatia tuturor institutiilor si organizatiilor responsabile, totusi la fel de important este ca si adolescentii sa solicite respectarea drepturilor. Reprezentantul UNICEF a declarat că acest tip de comunicare ar conduce la o implicare mai semnificativă a adolescenților în promovarea drepturilor copilului.

Nune Mangasaryan a mulţumit copiilor pentru participarea activă la forum, îndemnându-i să transmită mesajele enunţate în cadrul acestuia semenilor lor din localităţile din care provin. Voi sunteţi motorul schimbărilor din Republica Moldova, de voi depinde ce viitor va avea Republica Moldova, a afirmat Nune Mangasaryan.