PETIȚIA ON-LINE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice  de Oficiul Avocatului Poporului.

 

- De pe această pagină aveți posibilitatea de a vă adresa Avocatului Poporului  în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări. Pentru a trimite o petiție este necesar să completați cîmpurile din formularul de mai jos, precum și să respectați cîteva condiții.

 

- Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi autorităţile administraţiei publice vizate.

 

- Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

 

- La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

 

-Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale ( Legea cu privire la petiţionare nr. 190  din 19.07.94), nu vor fi examinate.

 

- În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

 

ATENȚIE! Din motive de ordin tehnic mesajele trimise prin formularul de pe această pagină în perioada 12 mai 2015 - 01 iulie 2016 nu au putut fi recepționate în timp optim.

Din 28 iulie 2016 compartimentul au fost reconfigurat, iar funcționalitatea este disponibilă.

Oficiul Avocatului Poporului își cere scuze pentru incomoditatetea creată.