A A A

Membrii Consiliului pentru prevenirea torturii s-au întrunit în prima ședință ordinară din 2017

Pe 02 februarie 2017, la Oficiul Avocatului Poporului  a avut loc ședința ordinară din acest an a Consiliului pentru prevenirea torturii.  Ședința a fost focusată pe stabilirea planului vizitelor de prevenire și monitorizare în locurile privative de libertate pentru 2017, principiile de monitorizare, raportare și asigurare a transparenței activității Consiliului în cadrul Mecanismului național de prevenire a torturii. 
La fel, în cadrul ședinței ordinare, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii au definitivat recomandările privind vizita de monitorizare la Penitenciarul 15. 
S-a convenit că Avocatul Poporului, în calitatea sa de președinte al Consiliului, va prezenta factorilor de decizie, în temeiul art. 24 alineatul 2 al Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului din 03.04.2014, recomandări în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. 
Ședința a fost prezidată de către Avocat al Poporului, Mihail Cotorobai și Avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, ei fiind asistați de către angajații Secției prevenire a torturii din cadrul Instituției Ombudsmanului.