A A A

Membrii Consiliului pentru prevenirea torturii au fost prezentaţi astăzi reprezentanţilor instituţiilor de detenţie sau celor în care pot fi deţinute persoane.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, i-a prezentat asistenţei pe membrii Consiliului pentru prevenirea torturii, Mihail Gorincioi, Svetlana Doltu, Radu Nicoară şi Ceslav Panico, care, la rândul lor, au oferit date despre activitatea lor anterioară.  Ei au vorbit şi despre obligaţiile Republicii Moldova conform OPCAT, atribuţiile Consiliului pentru prevenirea  torturii, drepturile membrilor Consiliului în exercitarea mandatului.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a subliniat importanţa instituirii Consiliului pentru prevenirea torturii şi a demarării activităţii acestuia.  Ombudsmanul a amintit că a trebuit să treacă doi ani pentru ca să fie creat, în condiţiile Legii nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului, Consiliul pentru prevenirea torturii în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii.

Ombudsmanul a mai precizat că întârzierea s-a produs nu din vina Oficiului Avocatului Poporului, care, de altfel, în aceşti doi ani a asigurat activitatea de monitorizare a instituţiilor de detenţie sau în care pot fi deţinute persoane.

Mihail Cotorobai şi-a exprimat speranţa că odată constituit Consiliul va fi unul funcţional, în pofida lacunelor din prevederile Legii nr. 52  care se referă la Mecanismul naţional de prevenire a torturii.

Avocatul Poporului s-a mai arătat încrezător că întâlnirea de astăzi  va fi un prim pas în instituirea unei colaborări strânse şi deschise între membrii Consiliului pentru prevenirea torturii şi reprezentanţii instituţiilor de detenţie. Mihail Cotorobai a mulţumit Oficiului Consiliului Europei din Republica Moldova pentru asistenţa acordată în scopul de a fortifica capacităţile Oficiului Avocatului Poporului, precum şi pentru organizarea evenimentului de prezentare a Consiliului de prevenire a torturi.

Șeful Oficiului  Consiliului Europei în Republica Moldova, Jose-Luis Herrero, a salutat faptul creării şi lansării activităţii Consiliului pentru prevenirea torturii, exprimându-şi speranţa că acesta va fi unul funcţional şi că îşi va aduce aportul, conform competenţelor, la ameliorarea condiţiilor de detenţie, prevenirea şi combaterea torturii şi relelor tratamente.

Jose-Luis Herrero a mai menţionat că de la intrarea în vigoare a Legii cu privire la Avocatul Poporului din Republica Moldova, Consiliul Europei a oferit autorităţilor moldoveneşti suport considerabil sub formă de asistenţă tehnică şi expertiză în vederea stabilirii mecanismului de prevenire a torturii în conformitate cu noua legislaţie. Deşi legislaţia în vigoare necesită clarificări şi îmbunătăţiri suplimentare, aceasta oferă o bază solidă pentru funcţionarea mecanismului.

Jose-Luis Herrero  a mai afirmat că Consiliul Europei este gata să sprijine în continuare Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova şi noul Consiliu pentru Prevenirea Torturii în vederea consolidării capacităţilor acestora la implementarea funcţiilor lor în vederea prevenirii eficiente a torturii şi relelor tratamente în Moldova, în corespundere cu standardele europene şi internaţionale.

Viceministrul Justiţiei, Anatolie Munteanu a felicitat asistenţa cu ocazia creării MNPT şi a anunţat despre deschiderea autorităţilor pentru a asigura accesul liber şi neîngrădit în locurile de detenţie membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii. Anatolie Munteanu i-a îndemnat pe reprezentanţii instituţiilor de detenţie sau în care pot fi deţinute persoane să se deprindă cu ideea că pot fi vizitaţi oricând şi verificaţi în corespundere cu standardele internaţionale în domeniu. Urmare a unei activităţi eficiente a MNPT ţara noastră are numai de câştigat pentru că MNPT oferă o radiografie a situaţiei din locurile de detenţie şi a problemelor-cheie care trebuie soluţionate, a spus viceministrul Justiţiei.

La întrunire au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Munci, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Procuraturii, şefi ai penitenciarelor, ai spitalelor de psihiatrie, ai internatelor psihoneurologice, caselor-internat pentru copii cu deficienţe mintale, reprezentanţi ai PNUD, OSCE.

Evenimentul a fost organizat de Oficiul Avocatului Poporului cu suportul Oficiului Consiliului Europei în Moldova. Membri ai Consiliului pentru prevenirea torturii sunt avocaţii poporului (din oficiu), Mihail Cotorobai şi Maia Bănărescu, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile sau persoane delegate de societatea civilă: Mihail Gorincioi, Svetlana Doltu, Radu Nicoară, Ceslav Panico, Oxana Gumennaia.