A A A

Lecție publică la Direcția Trupelor de Pază, Supraveghere și Escortare

La 14 aprilie 2017, șeful Secției prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului Alexandru Zubco a desfășurat o lecție publică la Direcția Trupelor de Pază, Supraveghere și Escortare din cadrul DIP la tema „Standardele minime privind tratamentul deținuților”.

În cadrul lecției publice, Dl Zubco a relatat despre procedura de încarcerare a persoanelor, tratamentul indivizilor supuși pedepselor punitive, limitele aplicării pedepselor disciplinare și măsurilor de constrângere, aspecte privind transferul deținuților și drepturile preveniților și alienaților mintal. Șeful Secției prevenirea torturii a vorbit despre activitatea Avocatului Poporului în prevenirea torturii, menționând rolul și atribuțiile Mecanismului național de prevenire a torturii. Angajații DIP au încurajat instruirile tematice respective ca fiind utile în activitatea zilnică. 

Angajații OAP vor continua desfășurarea seminarelor de instruire în cadrul autorităților publice

pentru a asigura instruirea în ceea ce privește mecanismele internaționale de apărare a drepturilor omului, respectarea drepturilor și libertăților persoanelor private de libertate, precum și rolul și atribuțiile sistemului penitenciar în asigurarea angajamentelor internaționale.