A A A

La sesizarea Avocatului Poporului, Curtea Constituţională a declarat drept neconstituţionale prevederile Codului de procedură civilă care instituiau interdicția pentru persoanele declarate incapabile de a-și exercita dreptul de acces liber la justiție

Urmare a sesizării Avocatului Poporului, Curtea Constituţională a declarat drept neconstituţionale prevederi din Codul de procedură civilă care instituiau interdicția pentru persoanele declarate incapabile de a-și exercita dreptul de acces liber la justiție. 

Potrivit opiniei Avocatului Poporului, imposibilitatea de  a sesiza o  instanță judecătorească competentă de către  o persoană declarată incapabilă,  este discriminatorie și contravine normelor Constituţionale, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Ombudsmanul consideră că dreptul de acces liber la justiție odată pus în aplicare, are o importanță decisivă pentru exercitarea tuturor drepturilor și libertăților afectate de incapacitate.

Până în prezent, în baza normelor contestate în sesizare, persoanele  lipsite de capacitate nu au avut drepturi și obligații procedurale civile, iar actele de procedură îndeplinite de persoana lipsită de capacitatea de folosință erau nule. Adulții declarați incapabili  nu-și puteau apăra în instanță de sine stătător drepturile, libertățile și interesele legitime. Judecătorul refuza să primească cererea de chemare în judecată dacă reclamantului și/sau pârâtului îi lipsea capacitatea de folosință. Judecătorul restituia cererea de chemare în judecată dacă ea a fost depusă de o persoană incapabilă. Instanța judecătorească putea scoate cererea de pe rol în cazul în care aceasta era depusă de o persoană incapabilă.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac şi intră în vigoare la data adoptării.