A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

INVITAȚIE DE PRESĂ

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu invită mass-media la prezentarea publică a Raportului  tematic „Incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist în Republica Moldova”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 5 aprilie curent, cu începere de la ora 10.00, la sediul Oficiului Avocatului Poporului, mun. Chișinău str. Sfatul Țării, nr. 16.

Ombudsmanul copilului a constat că în prezent în Republica Moldova procesul de incluziune sociala a copiilor cu tulburări din spectrul autist decurge anevoios, este ineficient și nu acoperă necesitățile esențiale ale copiilor din categoria vizată. În țara noastră  sunt circa 277 de copii cu astfel de tulburări și, conform datelor statistice oficiale, numărul lor este în permanentă creștere. În același timp, serviciile sociale oferite pentru această categorie de copii sunt insuficiente și nu corespund standardelor internaționale din domeniu.

Pentru evidențierea problemelor existente, elucidarea carențelor existente la nivel legislativ și social,  Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a elaborat studiul menționat, prin care și-a propus să atragă atenția autorităților de resort asupra deficiențelor atestate și a le determina să întreprindă măsurile necesare pentru a spori randamentul de incluziune socială a copiilor cu dizabilități din spectrul autist.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului consideră tematica studiului realizat drept una de interes major și speră la o discuție eficientă și deschisă, care să se soldeze cu un impact real asupra procesului de incluziune socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist.

 

 

 

Secția promovarea drepturilor omului,

relații internaționale și comunicare

022 23 48 00