A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

COMUNICAT DE PRESĂ

Absența unei baze de date privind numărul de copii cu tulburări în spectrul autist, insuficiența specialiștilor bine pregătiți și licențiați în diagnosticare, cât și în procesul de tratare/ reabilitare, lipsa unui protocol clinic care să ofere specialiștilor o îndrumare concretă și eficientă sunt doar câteva din constatările Raportului tematic „Incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist în Republica Moldova”,  prezentat astăzi, 5 aprilie 2017, în cadrul unui eveniment public de către Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu.

Ombudsmanul copilului a stabilit că în prezent în Republica Moldova procesul de incluziune socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist decurge anevoios, este ineficient și nu acoperă necesitățile esențiale ale copiilor din categoria vizată. Autoritățile raportează că în țara noastră sunt circa 277 de copii cu astfel de tulburări și, conform datelor statistice oficiale, numărul lor este în permanentă creștere. În același timp, serviciile de asistență psihologică comportamentală, de asistență psihopedagogică și cele sociale oferite pentru această categorie de copii sunt insuficiente și nu corespund standardelor internaționale din domeniu. Maia Bănărescu a subliniat că în țară nu există adaptarea corespunzătoare a mediului educațional la necesitățile copiilor cu tulburări în spectrul autismului și că programul de studii existent este ineficient în cazul acestor copii.

 Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului și-a propus să atragă atenția autorităților de resort asupra deficiențelor atestate și să le determină să întreprindă măsurile necesare pentru a spori randamentul de incluziune socială a copiilor cu dizabilități din spectrul autist. Printre recomandările înaintate de Ombudsman autorităților publice se numără: elaborarea și aprobarea unui Protocol Clinic Național în aspectul autismului, elaborarea unei metodologii de reabilitare și resocializare a persoanelor ce suferă de autism, formarea specialiștilor în diagnosticarea și tratare autismului, crearea / stabilirea unei instituții responsabile de asigurare cu psihologi pregătiți în oferirea terapiei cognitiv-comportamentale necesare copiilor cu TSA precum și stabilirea unei baze unice de evidență a numărului copiilor cu dizabilități, nu numai după gradul severității, dar și după tipul de dizabilitate.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului consideră de interes major problemele întâmpinate de copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și speră ca recomandările înaintate să se soldeze cu un impact real asupra procesului de incluziune socială a acestora.

 

 

 

Secția promovarea drepturilor omului,

relații internaționale și comunicare

022 23 48 00