A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului mediator între familia unui copil și instituția de învățământ în care învață acesta

În cadrul Oficiului Avocatului Poporului a fost deschisă  procedura de investigare a cererii cet. S.R. care invoca acțiuni de abuz psihologic și neglijență din partea unor profesori în privința copilului I.R. căruia nu i s-a permis să plece acasă de la ore, deși circumstanțele îl impuneau .

Părinții s-au adresat cu o plângere la administrația instituției de învățămînt. În urma discuțiilor, inițiate și mediate de Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, administrația instituției de învățământ de comun acord cu părinții au convenit asupra soluționării  problemei pe cale amiabilă.

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a examinat circumstanțele invocate în cerere, a audiat părțile litigiului și au convenit asupra semnării unui acord de conciliere prin care administrația instituției de învățământ se obligă să asigure asistența necesară elevului I.R., pentru crearea confortului psihologic în clasă, să monitorizeze respectarea deontologiei profesionale de către pedagogi care nu vor mai admite tratamente şi pedepse degradante, discriminarea şi aplicarea nici unei forme de violenţă fizică sau psihică. De asemenea, instituția de învățământ va creea și asigura condiții optime pentru dezvoltarea potenţialului individual al elevului, va informa elevii despre toate formele de violenţă şi manifestările comportamentale ale acestora, despre persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci când sunt supuşi unui act de abuz sau neglijență și vor asigura respectarea drepturilor copilului.

Familia elevului se obligă să asigure educarea copilului în familie şi să creeze condiţii adecvate pentru pregătirea temelor şi frecventarea studiilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor, participarea la activităţi extraşcolare şi pentru autoinstruire, să colaboreze cu instituţia de învăţământ, contribuind la realizarea obiectivelor educaţionale, să urmărească, în colaborare cu conducerea instituţiei de învăţământ şi cadrele didactice, situaţia şcolară şi comportamentul copilului în instituţia de învăţământ.

Oficiul Avocatului Poporului va monitoriza în continuare respectarea prevederilor acordului.