A A A

AVOCATUL COPILULUI

Avocatul Copilului

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu a vizitat Reprezentanța OAP din Varnița

La 31 martie 2017 Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu a vizitat Reprezentanța OAP din Varnița.

Ombudsmanul s-a întâlnit cu elevii din Liceul Teoretic din Varnița. Copiii au discutat cu ombudsmanul despre drepturile lor, despre cum sunt realizate drepturile și cum sunt protejate acestea. Elevii au pus întrebări ombudsmanului.  Discuția a demonstrat că elevii din Varnița cunosc drepturile copiilor, dau dovadă de o bună pregătire și maturitate în gândire. În cadrul acestei întâlniri, ombudsmanul a înmânat diplome copiilor care au participat la concursul de desen „Sănătatea ta - dreptul tău, viitorul tău”, organizat de Ombudsmanul Copiilor.

În aceeași zi Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților publice din Varnița și Anenii Noi.

Subiectul abordat la ședință a fost documentarea cu acte de identitate naționale și de stare civilă, precum și recunoașterea faptelor de stare civilă produse și înregistrate în regiunea transnistreană.

Oficiul Avocatului Poporului, Reprezentanța Varnița a OAP  pe parcursul mai multor ani au recepționat plângeri în care au fost invocate diverse aspecte ce țin de documentarea populației.

Problemele menționate au apărut atât din cauza imperfecțiunii legislației naționale ce prevede mecanismul de recunoaștere a cetățeniei și procesul de documentare, cât și din cauza practicilor defectuoase aplicate.

La reuniune au participat reprezentanții Direcției Asistență Socială, Tineret și Protecția Familiei Anenii Noi, ai Serviciului Stare Civilă din Varnița, Secției Administrativ-militare Anenii Noi, Inspectoratului de Poliție Bender, ai Procuraturii Bender, precum și reprezentantul Asociației „Promo Lex”.

Autoritățile naționale trebuie să identifice mecanisme clare, non-birocratice, standardizate pentru sporirea eficienței în documentarea populației din stânga Nistrului. Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului este deschis pentru colaborarea pe aspectul vizat cu autoritățile naționale de resort, în scopul de a identifica un mecanism optim de documentare a populației de către Serviciul Stare Civilă și ÎS Registru.

După cum a fost remarcat și în Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016, o altă problemă identificată anterior, care continuă să fie actuală, este lipsa autorităților tutelare cu atribuții de apărare a drepturilor copiilor în/pentru localitățile din raioanele de est. Avocatul Poporului a continuat să înregistreze cereri privind imposibilitatea documentării minorilor orfani pe motivul inexistenței vreunei autorități tutelare. Potrivit surselor neoficiale, în regiune ar fi peste 2000 copii fără ocrotirea părintească, ceea ce ar însemna că impactul problemei este destul de grav.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a documentat în cadrul întâlnirii asupra aspectelor menționate și subliniază necesitatea imperativă de identificare a unei autorități tutelare responsabile de asigurarea protecției copiilor în regiunea transnistreană. 

În acest context participanții au discutat soluțiile posibile, au fost înaintate și discutate propuneri.