A A A

Activitatea de promovare a drepturilor omului desfășurată de Oficiul Avocatului Poporului în anul 2016

În anul 2016, Oficiul Avocatului Poporului a organizat 135 de activități de promovare și de instruire, față de 125 – în anul precedent. Elementul de noutate este prevalarea acțiunilor de instruire față de cele de promovare – 98 de instruiri și 37 de evenimente de promovare. Și asta deoarece în perioada de referință, pe de o parte, s-a pus accentul pe acțiuni mai complexe, fiind organizate patru conferinţe naţionale, una internaţională,  3 mese rotunde, un forum al copiilor, iar pe de altă parte, activitățile de instruire a populației și profesioniștilor au fost realizate după noi reguli și principii, ceea ce s-a soldat cu rezultate mai bune în domeniul vizat.

Activitățile de promovare au avut ca teme principale Evaluarea Periodică a Republicii Moldova, promovarea drepturilor copiilor, promovarea dreptului la sănătate, promovarea recomandărilor Oficiului Avocatului Poporului privind ameliorarea situației respectării drepturilor omului în țara noastră, în contextul prezentării publice a concluziilor Raportului anual al Instituției Ombudsmanului pentru anul 2015, promovarea rezultatelor Studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, realizat de Oficiul Avocatului Poporului cu suportul OHCHR.

În 2017, Oficiul Avocatului Poporului a elaborat și editat 14 materiale informative, asigurînd coordonarea procesului de tipărire a încă 8 titluri de carte publicate cu finanțarea PNUD și OHCHR.

Acțiuni de promovare în contextul  ciclului II de  Evaluare Periodică Universală  a Republicii Moldova

Evenimentul cel mai important al anului 2016 pe segmentul drepturilor omului a fost Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova, proces în care Instituţia Ombudsmanului  a fost și rămîne a fi activ implicată. Oficiul Avocatului Poporului a elaborat și transmis la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului un raport alternativ pentru ciclul II al EPU, a promovat acest raport în cadrul mai multor activități în plan național, dar și la presesiunea EPU de la Geneva, pe 7 octombrie. Aceste evenimente au fost organizate în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), PNUD Moldova și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Problemele stringente ce țin de domeniul drepturilor omului din Republica Moldova și recomandările înaintate către Consiliul pentru Drepturile Omului, prin intermediul rapoartelor alternative elaborate de către instituțiile naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului și societatea civilă au fost discutate la Conferinţa naţională la tema ,,Drepturile omului în Republica Moldova în contextul Evaluării Periodice Universale (EPU): recomandări şi perspective”.

La reuniunea care a avut loc pe 14 aprilie au participat 82 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor naţionale ale drepturilor omului, ai societăţii civile şi autorităţilor publice centrale, ai ambasadelor şi instituţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova.

,,Drepturile Omului în Republica Moldova în contextul Evaluării Periodice Universale (EPU): viziunea şi recomandările Instituţiei Ombudsmanului” a fost tema Clubului de presă organizat de Oficiul Avocatului Poporului pe 10 iunie, la care au participat 21 de jurnaliști. Discuția a fost inițiată pentru informarea ziariştilor despre mecanismul EPU; specificul ciclului II al EPU pentru Republica Moldova; rolul instituţiilor naţionale de protecţie a drepturilor omului şi al mass-media în cadrul acestui proces; caracterul recomandărilor avansate de Instituţia Ombudsmanului din Moldova şi necesitatea acestora.

În cadrul sesiunii prealabile Evaluării Periodice Universale a Republicii Moldova , desfășurate la Geneva, Palais des Nations, pe 7 octombrie 2016, funcționarul Oficiului Avocatului Poporului a prezentat o declarație oficială pentru reprezentanții misiunilor diplomatice ale statelor la ONU, în care a evidențiat punctele-cheie ale Raportului alternativ pentru ciclul II al EPU. Recomandările Oficiului Avocatului Poporului privind îmbunătățirea stării de lucruri pe segmente concrete din  domeniul drepturilor omului au fost promovate și în cadrul întîlnirilor bilaterale cu diplomații acreditați la Geneva, pentru a-i convinge să le preia și să le readreseze autorităților moldovenești.

O bună parte din recomandările formulate în Raportul alternativ al Oficiului Avocatului Poporului pentru ciclul II al UPR  s-au regăsit în recomandările statelor membre ale ONU pentru Guvernul Republicii Moldova. Acest lucru s-a constatat în cadrul evenimentului public de transmisiune în direct de la Geneva a Evaluării Periodice Universale (EPU) a Republicii Moldova de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pe 4 noiembrie, organizat de Instituția Ombudsmanului în comun cu Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), PNUD Moldova și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Un amplu schimb de opinii privind procesul post-EPU și acțiunile care urmează a fi întreprinse după Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova  a avut loc în cadrul Conferinţei Internaţionale „Consolidarea eforturilor naționale de implementare a recomandărilor Evaluării Periodice Universale (EPU), prin valorificarea bunelor practici internaționale”.  Timp de două zile, (23-24 noiembrie) aproximativ 100 de experţi naţionali şi internaţionali au analizat cele mai bune practici şi modele din Serbia, Georgia, Mexic şi Norvegia pentru realizarea în practică a recomandărilor EPU.

Acţiuni de promovare a drepturilor copilului

În anul 2016 activitățile de promovare a drepturilor copilului au avut loc cu participarea Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, numită în această funcție în aprilie anul trecut.

Cu prilejul Zilei Internaționale a drepturilor copilului, Oficiul Avocatului Poporului a fost gazda mai multor întîlniri ale Ombudsmanului cu copiii,  pentru care a fost organizată prezentarea Oficiului Avocatului Poporului, informarea despre echipa apărătorilor drepturilor omului, atribuţiile lor funcţionale. Maia Bănărescu le-a vorbit copiilor şi părinţilor despre obiectivele şi misiunea Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, despre competenţele acestuia.

De Ziua Internaţională a Copilului, în contextul festivităţii ,,Uşilor deschise”, la Oficiul Avocatului Poporului au venit elevi  de la trei centre comunitare municipale Chişinău pentru copii şi tineret, însoţiţi de pedagogii acestora.  La o discuţie cu Ombudsmanul au venit de asemenea elevi de la centrele comunitare pentru copii şi tineret din sectorul Ciocana – ,,Speranţa” şi ,,Convorbitorul” şi din sectorul Rîşcani – ,,Zorile”.

Tot pe 1 iunie, Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului a participat la acţiunile ce au avut loc în Grădina Publică „Ştefan cel Mare” din capitală, în organizarea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului şi Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO. În cadrul acestui eveniment, Maia Bănărescu a invitat copiii să ia parte la o tombolă „Cunoaşte-ţi drepturile!”, toţi participanţii  fiind menţionaţi cu mici cadouri.

Avocatul Poporului a consultat opinia copiilor privind respectarea drepturilor lor în cadrul a numeroase întîlniri cu aceștia: cu adolescenții și copiii din diasporă, participanţi la cea de-a IV-a ediţie a programului DOR; cu membrii Grupului de reflecţie care monitorizează respectarea drepturilor copilului prin prisma Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, instituit de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului; cu copiii care s-au odihnit la taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii „Cireşarii”, „Camping” „Zîmbetul”, „Perlele Nistrului” din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău şi ,,Viişoara” din satul Ciobanovca, Anenii Noi; cu minorii ce îşi ispăşesc pedeapsa în Penitenciarul nr. 12 Goian; cu elevii de la  Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” , Școala specială nr. 12 pentru copiii hipoacuzici și cu surditate tardivă din Chişinău, cu membrii Consiliului Naţional al Elevilor; beneficiarii Centrului de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada post-instituţională „Vatra”.

Maia Bănărescu i-a informat despre activitatea de apărare a drepturilor copilului, despre principalele lor drepturi - la viață, la familie, la identitate, la sănătate, la opinie. În același timp Avocatul copilului s-a documentat din prima sursă despre problemele copiilor, a cunoscut felul lor de a gîndi, de a-și percepe drepturile și apărarea acestor drepturi. Avocatul Copilului a anunțat că dialogul direct, colectiv sau individual cu copiii va constitui o prioritate în activitatea ombudsmanului.

Întru realizarea acestei intenții, pe 16 noiembrie 2016, Avocatul Copilului a organizat un prim Forum de discuţie cu elevii şi adolescenţii din ţară la tema „Participarea copiilor şi adolescenților – catalizator al promovării și monitorizării drepturilor copiilor în Moldova”. Această întrunire a avut drept scop iniţierea unui dialog constant între Avocatul Poporului pentru drepturile copilului şi adolescenţii din Moldova privind respectarea drepturilor lor, stabilirea unor relaţii permanente de colaborare. Evenimentul în cauză s-a desfăşurat cu suportul UNICEF Moldova şi a întrunit 50 de copii şi adolescenţi.

În luna noiembrie, la trei posturi de televiziune (Jurnal TV, Moldova 1, Gurinel) a fost difuzat un spot social, elaborat de Oficiul Avocatului Poporului pentru promovarea drepturilor copilului.

Spotul a fost promovat și pe Facebook, versiunea în limba română înregistrînd 29 195 de vizualizări, iar cea în limba rusă – 27.772 de vizualizări. Tot în anul 2016 a fost elaborat conceptul unei noi pagini a copilului pe site-ul ombudsman.md, care urmează a fi definitivată în anul 2017.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a promovat interesele și drepturile copilului în cadrul a numeroase întîlniri cu reprezentanți ai autorităților publice de diferite niveluri: cu factori de decizie din cadrul Direcției municipale Chișinău pentru protecția drepturilor copilului, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, DIP. În principal au fost abordate problemele plăților informale; alimentaţiei copiilor în şcoli şi grădiniţe; a violenței față de copii; a respectării drepturilor copiilor din detenție;  probleme legate de prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, asistenţa copiilor în situaţii de risc, rolul poliţiştilor în asigurarea respectării drepturilor copilului; calitatea serviciului de asistenţă medicală de urgenţă; incluziunea copiilor cu autism.

Protecția drepturilor copiilor aflați în situație de risc care locuiesc în clădirile părăsite din Chișinău a constituit tema unei reuniuni de lucru, convocate de Avocatul Copilului, ca reacție la semnalele apărute în presă la acest subiect. La şedinţă au participat reprezentanții Ministerului Educaţiei; Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerului Sănătăţii; Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanţii Direcţiilor pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectoarele Ciocana şi Botanica, reprezentanți ai Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, ai Alianţei ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei, Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei ,,AVE Copiii”, Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, Centrului Naţional de prevenire a abuzului faţă de copii CNPAC.

Ombudsmanul a insistat asupra rezolvării în regim de urgenţă a situaţiei  „copiilor străzii”, pentru care nu există soluții sistemice de abordare interinstituțională, cum ar fi, de exemplu, intervenția echipelor de urgență, deoarece un astfel de serviciu în Moldova nu există.

Promovarea dreptului la sănătate – o nouă direcţie în activitatea OAP

În 2016 Oficiul Avocatului Poporului și-a extins aria de acțiune de promovare a drepturilor omului. Și asta deoarece Instituția Ombudsmanului și-a stabilit din 2016 printre prioritățile de activitate pentru următorii ani monitorizarea şi evaluarea gradului de respectare a drepturilor fundamentale ale omului în contextul serviciilor medicale prestate în instituțiile medicale din Republica Moldova. Activitățile propuse pe acest segment vor avea un caracter diferit: de monitorizare, de analiză a legislaţiei în domeniu în vederea perfecţionării ei, acţiuni de instruire a pacienţilor şi a cadrelor medicale, precum şi de sensibilizare  a publicului larg cu privire la situaţia în domeniul dat.

O primă acţiune desfășurată în vederea ameliorării situaţiei privind respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova a fost Atelierul de lucru „Evaluarea nivelului de respectare a drepturilor omului în instituțiile medicale din Republica Moldova”. Reuniunea a avut drept scop stabilirea de contacte cu actorii cei mai importanți din domeniul ocrotirii sănătăţii, anunţarea intenţiei de a aborda problemele din sfera ocrotirii sănătăţii şi invitarea la dialog şi colaborare, avînd în vedere obiectivul comun de asigurare a accesului persoanelor  la servicii medicale de calitate şi în volum deplin. La reuniune au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai CNMS, CNAM, ai Consiliului Național de Evaluare și Acreditare a Spitalelor, Biroului de ţară OMS, Fondului ONU pentru populaţie, ai Proiectului GIZ şi Centrului de Politici și Analize în Sănătate, ai PNUD şi OHCHR, ai Oficiului Avocatului Poporului, în total 26 de persoane.

 

Respectarea dreptului la ocrotirea sănătății a constituit tema Decadei pentru drepturile omului din 2016, care a inclus peste 10 activități.

Pe 6 decembrie a fost organizat un eveniment de prezentare publică  a studiului ,,Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova”, realizat de Oficiul Avocatului Poporului cu suportul OHCHR. La masa rotundă au participat peste 40 de persoane: reprezentanți ai autorităților publice, deputați, reprezentanți ai comunității științifice și ai partenerilor de dezvoltare.

În contextul Decadei tematice a fost elaborat un spot social privind dreptul la servicii medicale de sănătate, care a fost difuzat la trei posturi de televiziune Jurnal TV, Moldova 1, RTR Moldova.

Respectarea dreptului la sănătate a constituit tema  Concursului de desene ,,Sănătatea ta, dreptul tău, viitorul tău”, organizat de Oficiul Avocatului Poporului, la care au participat aproximativ 500 de copii.  

Cele mai bune lucrări ale copiilor au fost vernisate pe 10 decembrie, de Ziua Internațională a drepturilor omului, la Centrul republican pentru copii și tineret ,,Artico”, eveniment în al cărui cadru au fost premiați 51 de elevi.

40 de lucrări învingătoare ale concursului de desene pentru copii cu genericul ,,Sănătatea ta – dreptul tău, viitorul tău” au fost expuse, ulterior, în incinta sediului Parlamentului Republicii Moldova.

Concursul de desene și organizarea evenimentului de premiere au fost realizate cu suportul financiar al UNICEF şi OHCHR Moldova, iar Ministerul Sănătății și Centrul Naţional Anticorupţie au fost parteneri ai Oficiului Avocatului Poporului în desfășurarea acestora.

Suplimentar la premiile înmînate pe 10 decembrie, peste 100 de cadouri vor fi transmise copiilor în anul 2017 în cadrul unor vizite ale angajaților Secției promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare la instituțiile de învățămînt din care au participat mai mulți elevi la concursul de desene. Toți participanții au fost menționați cu premii de încurajare.

 

Promovarea concluziilor şi recomandărilor Oficiului Avocatului Poporului  din Raportul anual al instituţiei şi a Oficiului Avocatului Poporului în ansamblu

În corespundere cu articolul 19 din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), pînă pe 15 martie a fiecărui an, Avocatul Poporului prezintă Parlamentului raportul cu privire la respectarea drepturilor omului, iar proiectul acestuia este supus dezbaterilor publice cu cel puţin o lună înainte de prezentarea acestuia Parlamentului şi este publicat pe pagina web a Oficiului Avocatului Poporului.

Oficiul Avocatului Poporului a plasat pe pagina web a instituției, începînd cu 15 februarie, capitole din proiectul raportului anual. Mai mult, opinia membrilor societății civile a fost consultată cu mult înainte de procesul de elaborare a raportului anual. Ombudsmanul a oferit reprezentanților sectorului neguvernamental posibilitatea de a avansa propuneri privind chestiunile care să fie incluse în raportul anual al Instituției Ombudsmanului în cadrul întîlnirii sale cu reprezentanți ai ONG-urilor din 3 decembrie 2015.

Viziunea Oficiului Avocatului Poporului privind starea de lucruri în domeniul respectării drepturilor omului în țara noastră a fost prezentată în cadrul unei conferințe naționale, desfășurate pe 29 martie, care a întrunit reprezentanţi ai sectorului asociativ, ai autorităților publice cu atribuţii în domeniu, parteneri internaţionali.

În cadrul evenimentului de prezentare publică a Raportului cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2015, s-a anunţat despre schimbarea siglei Instituţiei naţionale de protecţie a drepturilor omului, care a fost prezentată public. 

Elementele centrale ale siglei sunt:

Litera O – prima literă a cuvîntului Ombudsman, acesta fiind simbolul unui stat democratic;

Ochiul deschis – simbol al supravegherii continui, funcţie de bază a Avocatului Poporului;

Mîna stîngă ridicată de persoană  care depune jurămîntul,  aceasta fiind promisiunea publică care invocă respectarea de valori morale recunoscute de toţi.

Modificarea logo-ului instituției vine în contextul procesului de reorganizare a acesteia din Centrul pentru Drepturile Omului în Oficiul Avocatului Poporului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman). Lansarea unei noi identități vizuale a fost determinată însă nu doar de nevoia de a semnala schimbarea numelui instituției, a ombudsmanilor, dar și de dorința, intenţia fermă de a realiza o schimbare nu doar de formă, ci şi de conţinut, astfel încît să fie modificată percepția publicului larg privind activitatea și prestația Oficiului Avocatului Poporului.

Cu suportul PNUD Moldova, în 2016, Oficiul Avocatului Poporului a elaborat și confecționat mai multe materiale promoționale cu sigla nouă a instituției, care au fost distribuite sau utilizate deja în cadrul activităților de promovare. 

Un eveniment remarcabil produs în anul 2016 a fost realizarea, cu suportul ONCHR și PNUD Moldova, și prezentarea publică pe 19 iulie a Studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”. Studiul a fost elaborat la comanda Oficiului Avocatului Poporului, cu acceptarea ideii de concept propusă de Instituţia Ombudsmanului, pentru identificarea, din perspectiva cetățeanului de rînd, a problemelor existente în domeniu, măsurarea evoluțiilor în domeniu din ultimii ani.

Anterior, un studiu general referitor la protecția drepturilor omului în Republica Moldova a fost elaborat în anul 2004 cu asistența PNUD Moldova. De atunci au fost implementate două planuri de acţiuni în domeniul drepturilor omului însă nu a fost evaluat impactul acestor documente de politici asupra situaţiei privind drepturile omului din ţară. Din acest punct de vedere, rezultatele studiului sunt foarte importante pentru estimarea impactului politicilor statului asupra situaţiei privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova și planificarea de noi acțiuni strategice în scopul îmbunătățirii situației existente. Acesta mai oferă posibilitatea de a verifica  gradul de corespundere a viziunii Instituţiei Ombudsmanului asupra stării de lucruri în domeniul drepturilor omului, dar şi reevaluării, în caz de necesitate, a priorităţilor stabilite în activitate.

De altfel, în linii mari, percepţiile respondenţilor au coincis cu cele ale Oficiului Avocatului Poporului, constatări similare fiind făcute de către ombudsmani şi angajaţii Oficiului Avocatului Poporului în baza petiţiilor, adresărilor, dar şi urmare a monitorizării situaţiei în domeniu.

La discuţiile privind constatările studiului au participat deputaţi, demnitari şi funcţionari publici cu atribuţii ce ţin de respectarea drepturilor omului, partenerii de dezvoltare, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova.

Promovarea Consiliului pentru prevenirea torturii

Pe data de 2 decembrie 2016, Oficiul Avocatului Poporului cu suportul Oficiului Consiliului Europei în Moldova a organizat un eveniment de prezentare publică a membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii, constituit în condițiile Legii nr. 52.

La întrunire au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Munci, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Procuraturii, şefi ai penitenciarelor, ai spitalelor de psihiatrie, ai internatelor psihoneurologice, caselor-internat pentru copii cu deficienţe mintale, reprezentanţi ai PNUD, OSCE.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, i-a prezentat asistenţei pe membrii Consiliului pentru prevenirea torturii, Mihail Gorincioi, Svetlana Doltu, Radu Nicoară şi Ceslav Panico, care, la rândul lor, au oferit date despre activitatea lor anterioară.   Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a subliniat importanţa instituirii Consiliului pentru prevenirea torturii şi a demarării activităţii acestuia.  

Prezent la eveniment, șeful Oficiului  Consiliului Europei în Republica Moldova, Jose-Luis Herrero, a salutat faptul creării şi lansării activităţii Consiliului pentru prevenirea torturii, exprimîndu-şi speranţa că acesta va fi unul funcţional şi că îşi va aduce aportul, conform competenţelor, la ameliorarea condiţiilor de detenţie, prevenirea şi combaterea torturii şi relelor tratamente.

Jose-Luis Herrero  a mai afirmat că Consiliul Europei este gata să sprijine în continuare Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova şi noul Consiliu pentru prevenirea torturii în vederea consolidării capacităţilor acestora la implementarea funcţiilor lor în vederea prevenirii eficiente a torturii şi relelor tratamente în Moldova, în corespundere cu standardele europene şi internaţionale.

Viceministrul Justiţiei, Anatolie Munteanu a felicitat asistenţa cu ocazia creării MNPT şi a anunţat despre deschiderea autorităţilor pentru a asigura accesul liber şi neîngrădit în locurile de detenţie membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii. Urmare a unei activităţi eficiente a MNPT ţara noastră are numai de câştigat pentru că MNPT oferă o radiografie a situaţiei din locurile de detenţie şi a problemelor-cheie care trebuie soluţionate, a spus viceministrul Justiţiei.

 

Activitatea editorială a OAP

În 2017, Oficiul Avocatului Poporului a editat Raportul cu privire la respectarea drepturilor omului în anul 2015, pliantul ,,Cine este Avocatul Poporului?” în limbile română, rusă, și găgăuză; ,,Cine este Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului?” în limbile română și rusă; ediții bilingve ale broșurilor ,,Oficiul Avocatului Poporului în cifre. Anul 2015” și ,,Adolescentul”. În contextul activităților de promovare a dreptului la ocrotirea sănătății, au fost elaborate și editate pliantele ,,Dreptul  pacientului la informare corectă” și ,,Dreptul pacientului la consimțămînt informat”. Funcționarii Oficiului Avocatului Poporului au coordonat procesul de editare a următoarelor titluri de carte, finanțate de OHCHR: Raportul OAP pentru cilul II al EPU, Studiul „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova” și Studiul ,,Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova” în limbile română, rusă și engleză.

A mai fost elaborată și tipărită o ediție nouă a broșurii ,,Ghid juridic pentru victimele violenței în familie”, în corespundere cu modificările operate în Legea nr. 45 și alte peste 10 acte legislative, precum și reeditată Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Activitatea de instruire/informare privind drepturile omului

În anul 2016 Oficiul Avocatului Poporului a realizat 89 activității de instruire. 

41 de activități au fost organizate de către funcționari ai Oficiul central al instituției, dintre care 11 - de către angajații Direcției pentru drepturile copilului, și 48 - de către angajații reprezentanțelor Oficiului Avocatului Poporului. Cele mai multe activități de instruire le-au organizat funcționarii de la Reprezentanța Comrat: 34 de activități la care au participat 940 participanți.

La activitățile de instruire au luat parte  aproximativ 2730 persoane: dintre care 1631 sunt elevi, 290 - tineri sau studenți, 113 - funcționari publici, aproximativ 180 lucrători din sistemul penitenciar, primari, asistenți sociali, părinți, pedagogi, polițiști, parajuriști, reprezentanți ai minorităților naționale.

 

 

Tematica activităților de instruire

Scopul activităților de instruire realizate de OAP a fost informarea privind  drepturile omului, promovarea valorilor respectului față de libertățile fundamentale și demnitatea umană.

În cadrul activităților de instruire au fost discutate temele: drepturile omului și cum le apără ombudsmanul, discriminarea, drepturile persoanelor cu dizabilități, prevenirea torturii, combaterea violenței în familie, școală și societate, drepturile electorale, etc.

Participanții la 12 instruiri au aflat mai multe despre activitatea Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului și a Oficiului Avocatului Poporului, atribuțiile prevăzute de Legea nr.52, despre felul în care Avocatul Poporului colaborează cu diverse instituții, cu organele statului, cu organizațiile neguvernamentale și cu cetățenii, cum apără Avocatul Poporului drepturile pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, cum monitorizează respectarea drepturilor omului, iar Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului – drepturile copiilor. Drept suport pentru astfel de activități au servit pliantele editate de instituție „Cine este Avocatul Poporului?”, «Кто такой Народный Адвокат?», ,,Cine este Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului?”, «Кто такой Народный Адвокат по защите прав ребенка?», „Oficiul Avocatului Poporului în cifre. Anul 2015” în limbile română și rusă, broșura despre Avocatul Poporului în limba găgăuză.

În perioada campaniei preelectorale, la 13 instruiri, realizate mai ales în rîndul tinerilor care au participat pentru prima dată la alegeri, aceștia au fost informați despre drepturile electorale, procedura votării, au fost examinate exemple de încălcare a drepturilor electorale. În cadrul acestor activități a fost utilizată broșura ,,Vreau să votez”.

Practica anilor precedenți a demonstrat necesitatea instruirilor în domeniul combaterii violenței. Această temă a fost discutată în cadrul a 11 activități de instruire.

Lunînd în considerație diverse aspecte ale fenomenului violenței, tematica instruirilor a fost selectată în funcție de publicul-țintă: cu pedagogii și părinții elevilor s-au discutat cauzele și consecințele fenomenului violenței în școală și în familie. Astfel de activități au avut loc cu antrenarea psihologilor, a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale.

La activități a fost utilizată broșura „Ghid juridic pentru victimele violenței domestice”, inclusiv în varianta reeditată, din 2016, după modificarea Legii cu privire combaterea violenței în familie.

Violența în școală și în societate, tipurile de violență, metodele de combatere a violenței în rîndul elevilor au fost discutate cu școlarii din Liceele ,,Principesa Natalia Dadiani”, „Ion Creangă”, „Spiru Haret” din Chișinău, precum și din Liceul „Mihai Eminescu” din Cimișlia, din mai multe instituții de învățămînt din Comrat.

Această temă a fost abordată atît în cadrul tradiționalei Campanii de combatere a violenței în familie pe care OAP o desfășoară anual în a doua jumătate a lunii noiembrie, cît și pe parcursul întregului an.

Drepturile copiilor, drepturile tinerilor, conținutul Convenției ONU privind drepturile copiilor, cum se realizează drepturile copiilor, cum își pot apăra copiii drepturile lor, ce rol are în acest proces Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului și cum lucrează acesta – au fost temele abordate în cadrul a 19 activități de instruire organizate cu tineri și copii. În cadrul acestor instruiri copiii au discutat despre drepturi și obligații, au încercat să înțeleagă ce este discriminarea, cum poate fi evitată violența, alte probleme specifice unor diverse vîrste, inclusiv celei adolescentine. La aceste activități au fost repartizate materialele informative editate de Oficiul Avocatului Poporului: „Sînt copil - am drepturi!”, „Convenția ONU privind drepturile copilului”, „Cine este Avocatul copilului?”, „Adolescentul” în limba română și rusă.

Au continuat și în acest an instruirile în domeniul combaterii și prevenirii torturii, relelor tratamente, tratamentelor inumane și degradante, activități care se desfășoară în colaborare cu Centrul de instruire de pe lîngă Departamentul Instituțiilor Penitenciare. În cadrul a 9 activități de instruire au fost instruiți peste 180 angajați ai sistemului penitenciar, ofițeri și subofițeri, persoane nou-angajate.

Au fost puse în discuție temele: cauzele și consecințele relelor tratamente și ale torturii, combaterea discriminării, garanțiile împotriva torturii și relelor tratamente, instrumentele naționale și internaționale în domeniul combaterii torturii, cauzele Moldovei ajunse la CEDO pe fapte de tortură și rele tratamente. Obiectivul acestor activități a fost conștientizarea de către angajații DIP, care lucrează în locurile unde sînt deținute persoanele lipsite de libertate a faptului că tortura, relele tratamente sînt incompatibile cu un sistem de justiție unde în capul mesei stă respectarea drepturilor omului. Instruiri similare au fost organizate cu polițiștii și carabinierii.

Activitățile de instruire au mai avut ca teme combaterea discriminării, drepturile persoanelor cu dizabilități, dreptul muncii, dreptul la asigurare și protecție socială, drepturile reprezentanților minorităților naționale.

În premieră în anul 2016 în cadrul activităților de instruire a fost abordată tematica drepturilor pacienților.

În 2016 în Oficiul Avocatului Poporului a fost schimbată abordarea privind modul de organizare a activităților de instruire în condițiile în care o parte dintre angajații instituției au urmat cursuri speciale de formatori în domeniul drepturilor omului. Urmare a sporirii nivelului de pregătire a formatorilor a crescut calitatea și numărul instruirilor.

În premieră în 2016, după instruiri a fost solicitată opinia participanților la aceste activități. În acest scop a fost elaborat și aplicat un chestionar –tip (adaptat în funcție de necesitate: obiective, grupul-țintă, categoriile de participanți, teme, etc.), care a fost propus la sfîrșitul fiecărei instruiri. În acest mod, formatorii din cadrul instituției înțeleg în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse în cadrul instruirii, dar și necesitățile pentru viitoarele cursuri. Chestionarul pus în aplicare mai oglindește și gradul de satisfacție a publicului, care în 2016 s-a menținut la nivel înalt.

În total în cursul activităților de instruire au fost distribuite 5310 materiale informative, editate de Oficiul Avocatului Poporului, iar în biblioteci au fost transmise 1570 de exemplare de titluri de carte, pliante și broșuri.

Comunicarea externă a Oficiului Avocatului Poporului

Relaţia Oficiului Avocatului Poporului cu mass-media

În anul 2016 relația Instituției Ombudsmanului cu mass-media nu a fost îmbunătățită substanțial. Numărul aparițiilor în presă privitor la activitatea Oficiului Avocatului Poporului, reacțiile avocaților poporului la anumite evenimente din sfera drepturilor omului a crescut nesemnificativ față de anul 2015, cu 399 în anul trecut, în raport cu 371 – în anul 2015.

În perioada de raportare au fost organizate 6 evenimente pentru mass-media: două conferințe de presă, trei cluburi de presă și o întîlnire  informală cu jurnaliștii.

La o conferință de presă, la scurt timp de la numirea în funcție, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și-a prezentat prioritățile mandatului de ombudsman. Cea dea doua conferință de presă a fost organizată cu prilejul Zilei mondiale a sănătății mintale. În anul 2017 s-a revenit la experiența de organizare a cluburilor de presă, care au avut ca teme „Drepturile Omului în Republica Moldova în contextul Evaluării Periodice Universale (EPU): viziunea şi recomandările Instituţiei Ombudsmanului”; Respectarea dreptului la viață a copilului în Republica Moldova; Respectarea dreptului la sănătate în țara noastră.

Și dacă nu toate aceste evenimente organizate pentru mass-media au atras suficientă atenție din partea jurnaliștilor, de exemplu, cluburile de presă nu au întrunit un număr mare de participanți, atunci reacțiile avocaților poporului la diverse semnale apărute în presă privind probleme stringente și de actualitate din sfera drepturilor omului au fost preluate activ de instituțiile media din țară. În total, au fost făcute publice peste 30 de luări de atitudine și sesizări din oficiu.

Cele mai importante sesizări din oficiu sau luări de atitudine din anul 2016 sunt:

- Reacţia la cazul Baştovoi în care s-a atenţionat aspra situaţiei create în sistemul medicinii de urgenţă;

- Reacţia în legătură cu elaborarea proiectului de lege numită Big Brother care permitea blocarea site-urilor și citirea mesajelor electronice;

- Reacţia la asumarea de către Guvern a răspunderii pentru pachetul de legi  cu privire la sistemul bancar;

- Opinia privind desfăşurarea pe 22 mai curent a marşului ,,Fără frică”;

- Reacţia la semnalele apărute în presă privind crearea de impedimente pentru participarea unor persoane din raioanele ţării la manifestaţiile de protest organizate de Platforma DA;

- Reacţia la neregulile admise în turul doi de scrutin prezidenţial (eşuarea statului de a asigura dreptul constituţional la vot moldovenilor din diasporă).

Cel puțin două luări de atitudine au fost preluate masiv de mass-media și pe larg comentate în societate. În cazul Baștovoi, urmare a recomandării Ombudsmanului, a fost emis un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea reglementării acțiunilor comune în diverse cazuri în care există anumite obstacole în vederea acordării ajutorului medical de urgență.

Un important instrument de comunicare externă a Oficiului Avocatului Poporului rămîne a fi pagina oficială web a instituției ombudsman.md, precum și paginile de pe Facebook. În anul 2016 pe site-ul Oficiului Avocatului Poporului au fost plasate 770 de materiale, număr record față de ultimii 5 ani.

Numărul de vizitatori ai paginii oficiale s-a mărit de la 110.868 în 2014 pînă la 1.840.362 în 2016. Impactul mediu al postărilor pe pagina OAP de pe Facebook a fost de 8500 în 2016 faţă de 1030 în 2015.

 

 

Colaborarea Oficiului Avocatului Poporului  cu societatea civilă

În anul 2016 au fost consolidate relațiile Instituției Ombudsmanului cu societatea civilă, cooperare reanimată în anul precedent.

Avocații poporului au continuat practica consultării reprezentanților sectorului asociativ în cele mai importante probleme din domeniul respectării drepturilor omului, a organizării în comun a unor diverse evenimente sau invitării ONG-urilor să participe la activitățile desfășurate de Oficiul Avocatului Poporului (peste 20 dintre activitățile organizate de Oficiul Avocatului Poporului au avut loc în comun sau cu participarea reprezentaților sectorului neguvernamental).

În perioada de referință au avut loc două forumuri de discuție ale ombudsmanilor cu reprezentanții societății civile. Pe 6 iunie, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, s-a întîlnit cu reprezentanţii societăţii civile care activează în sfera drepturilor copilului (27 de participanți), lansîndu-le invitația la dialog și colaborare.  

Pe 23 decembrie, a avut loc o altă întîlnire a ombudsmanilor cu societatea civilă, la care s-au făcut bilanțurile anului 2016 și s-au discutat direcțiile de cooperare în anul 2017.

Anul trecut a fost unul important pentru fortificarea colaborării Instituției Ombudsmanului cu societatea civilă inclusiv pentru că și-a început activitatea Mecanismul naţional de monitorizare a implementării Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, constituit din reprezentanţi ai societăţii civile şi care este un consiliu de experţi instituit pe lângă Instituţia Ombudsmanului. O primă iniţiativă a acestuia a fost avansarea propunerii de modificare a Codului electoral pentru a se acorda dreptul la vot persoanelor lipsite de capacitatea de exercițiu, precum și aprobarea unui pachet de legi care ar asigura implementarea articolului 12 din Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. La acest subiect, dar şi în contextul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Ombudsmanul şi reprezentantul Consiliului de experţi, Roman Banari au ţinut o conferinţă de presă pe 10 octombrie 2016 la tema „Respectul demnității umane, protecție adecvată și eficientă a persoanelor cu dizabilități mentale – între angajamentul asumat de stat și realitate”.

Urmare a sesizării Avocatului Poporului, dar şi a Asociaţiei Promo-LEX, Curtea Constituţională a declarat drept neconstituţionale prevederi din Codul de procedură civilă care instituiau interdicția pentru persoanele declarate incapabile de a-și exercita dreptul de acces liber la justiție. Aceste subiect de asemenea a fost tratat în cadrul unei conferinţe de presă comune a reprezentanţilor Oficiului Avocatului Poporului şi ai Asociaţiei Promo-LEX.

Tot în anul 2016 a fost lansată activitatea Consiliului de prevenire a torturii, constituit din experți independenți și reprezentanţi ai societăţii civile, care este Mecanismul Naţional de prevenire a Torturii, creat în condiţiile Legii nr. 52.

O colaborare eficientă s-a instituit între Oficiul Avocatului Poporului și sectorul neguvernamental în cadrul procesului de Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova.

În ciclul II al EPU  rapoarte alternative au elaborat cele două instituții naționale de protecție a drepturilor omului din țară, dar și peste 30 de ONG-uri. Astfel, efortul conjugat de prezentare a unor viziuni diferite de cele ale autorităților privitor la evoluțiile în sfera drepturilor omului a permis o mai amplă și complexă informare a comunității internaționale despre realitățile din Republica Moldova pe segmentul respectări drepturilor omului. De asemenea, o echipă în componența reprezentanților celor două instituții naționale ale drepturilor omului și ai sectorului neguvernamental au luat parte la presesiunea EPU de la Geneva, pe 7 octombrie, buna prestație a acesteia manifestat în cadrul acestui exercițiu fiind  apreciată ulterior de către organizatorii evenimentului, diplomații  prezenți și funcționarii OHCHR de la Geneva.

Acţiunea solidară a Oficiului Avocatului Poporului și societății civile în cadrul EPU a avut ca efect formularea de către ţările membre ONU a unui număr impunător de recomandări pe subiecte actuale și sensibile din sfera drepturilor omului.

Un exemplu de cooperare eficientă a Instituţiei Ombudsmanului o constituie organizarea unor echipe mobile care se deplasează în teritoriu în cadrul Campaniei Internaţionale “16 Zile de activism împotriva violenţei faţă de femei”. Deja al treilea an consecutiv, funcţionari ai Oficiului Avocatului Poporului, reprezentanţi ai Asociaţiei Promo-LEX, Asociaţiei „Memoria” au ţinut în comun mai multe prelegeri pe acest subiect foarte sensibil în ţara noastră.

Mai multe colaborări eficiente Oficiul Avocatului Poporului le-a avut cu Asociaţia Presei Independente.

În anul curent, Oficiul Avocatului Poporului a semnat acorduri de colaborare cu Asociația Obștească „Coaliția Nediscriminare” şi cu Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM). În decembrie 2016, Instituţia Ombudsmanului a fost partener al IDOM în organizarea Festivalului filmului dedicat drepturilor omului, ediţia a V, cu sloganul „Cunoaşte-ţi drepturile prin film!”

Colaborarea externă a Oficiului Avocatului Poporului

În anul 2016, Oficiul Avocatului Poporului și-a asigurat o bună prezență și vizibilitate în plan internațional, avocații poporului participînd la evenimente importante de pe agenda instituțiilor internaționale de protecție a drepturilor omului. 

La stabilirea agendei externe a ombudsmanilor s-a acordat prioritate activităților organizate de instituțiile internaționale de profil la care Oficiul Avocatului Poporului este parte, dar și de structurile europene și internaționale.

Astfel, Instituția Ombudsmanului a fost reprezentată de către Avocatul Poporului la Reuniunea anuală a Rețelei Europene a Instituțiilor Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului (ENNHRI) ( 27-28 octombrie, Zagreb, Croația), la care Oficiul Avocatului Poporului este parte.

Avocatul Poporului a luat parte și la Reuniunea anuală a Institutului Internațional al Ombudsmanilor, cea mai mare organizație a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, care a avut loc în Bangkok, Thailanda, în perioada 13-19 noiembrie 2016.

La Monte-Carlo, în intervalul 19-21 octombrie 2016, Ombudsmanul a participat la Reuniunea Anuală a membrilor Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni, din care face parte și Oficiul Avocatului Poporului. În cadrul evenimentului a fost organizat un seminar cu tematica ”Ombudsmanii și Instituțiile naționale pentru drepturile omului – relația cu mecanismele Națiunilor Unite pentru drepturile omului”

Pe 15-16 martie 2016, Avocatul Poporului a participat, la Bruxelles, la 2 evenimente organizate simultan – Summitul Ombudsmanilor din țările membre ale Parteneriatului Estic și cel al Ombudsmanilor din țările Uniunii Europene.

Pe 26 și 27 aprilie 2016, Ombudsmanul a participat la Barcelona, la un atelier de lucru organizat de omologul acestuia din provincia Catalania, Spania, Rafael Ribó, președinte al subdiviziunii europene a Institutului Internațional al Ombudsmanilor.

În intervalul 26-27 mai 2016, Mihail Cotorobai a luat parte la un seminar organizat de Comisia Europeană în domeniul toleranței și nediscriminării, desfășurat la Strasbourg, în perioada 14-15 iunie 2016.

Pe 8 iunie 2016, Ombudsmanul a avut o intervenție la reuniunea platformei de dialog RM-UE, care a avut loc la Bruxelles, Belgia.

În perioada 28-29 noiembrie 2016, la Varșovia, Polonia, la inițiativa Ombudsmanului polonez, Adam Bodnar, a avut loc o întîlnire a experților în domeniul drepturilor omului, al cărei scop a fost de a consolida capacitatea și independența funcțională a instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Oficiul Avocatului Poporului a fost reprezentat de Ombudsman.

Avocatul Poporului a participat și la întîlnirea reprezentanților Mecanismelor Naționale pentru Prevenirea Torturii - MNPT (NPM) din regiunea OSCE, desfășurată pe 13-14 octombrie 2016, la Viena, Austria. Reuniunea, aflată la prima ediție, a fost organizată cu ocazia a 10 ani de la intrarea în vigoare a Protocolului Opțional la Convenția pentru Prevenirea Torturii (OPCAT) și urmează să fie desfășurată anual în diferite țări ale OSCE cu scopul de a întări capacitatea Mecanismelor Naționale de Prevenire a Torturii în lupta de prevenire a torturii și a tratamentelor inumane și degradante.  

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, a participat la reuniunea anuală a membrilor Rețelei Europene a Ombudsmanilor pentru drepturile copilului, care s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, în perioada 20-22 septembrie, la tema „Oportunități egale în educație”.

În perioada de referință, în cadrul unui proiect al PNUD Moldova de susținere a instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului, în perioada 12-15 septembrie, a avut loc o vizită de studiu a unor funcționari ai Oficiului în Finlanda, la Instituția Ombudsmanului din această țară.

O altă vizită de documentare la instituțiile europene cu sediul la Strasbourg a fost organizată pentru membrii staff-ului instituției cu suportul Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova.

Reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului a participat în perioada 10-12 octombrie în Belgrad, Serbia, la reuniunea comună a platformei tematice comune privind drepturile economice și sociale a CoE-ENNHRI-FRA-EQUINET. Oficiul Avocatului Poporului a fost reprezentat și la Conferința internațională privind dreptul la informație, care a avut loc la Kiev, în intervalul 21-23 septembrie 2016.

În total, pe parcursul anului 2016, reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au efectuat 15 deplasări în străinătate la evenimente de reprezentare, instruiri, reuniuni, vizite de studiu.

Provocări şi ţinte/obiective pentru anul 2017 pe domeniul promovare şi comunicare

Direcţii prioritare din activitatea Oficiului Avocatului Poporului vor fi şi în continuare promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, combaterea torturii şi relelor tratamente, promovarea drepturilor copilului şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii. În anul care vine vom monitoriza starea de lucruri dintr-un alt segment al sistemului de sănătate pentru a scoate în evidenţă problemele de sistem şi a propune soluţii pentru acestea.

O direcţie nouă în activitatea Ombudsmanului va fi cea de prevenire a corupţiei prin pîrghiile de care dispune Avocatul Poporului, cum ar fi acţiunile de promovare: organizarea de activităţi cu mesaj anticorupţie şi care să explice legătură dintre acest fenomen negativ şi violarea drepturilor omului, editarea şi distribuirea de materiale informative  la această temă.

Ne propunem să ne facem mai bine cunoscuți publicului larg, în special în localitățile rurale, prin activități de promovare și de instruire a populației despre atribuțiile și competențele Oficiului Avocatului Poporului.

În anul 2017 ne punem ca obiectiv pregătirea și prezentarea dosarului la Comitetul Internațional de Coordonare a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ICC) pentru acreditarea Oficiului Avocatului Poporului în calitate de instituție națională de protecție a drepturilor omului cu statutul A. În 2009 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, al cărui succesor de drepturi este Oficiul Avocatului Poporului, a fost acreditat cu statutul B.

Acreditarea cu statutul A presupune corespunderea instituției de protecție a drepturilor omului în totalitate Principiilor de la Paris, adoptate prin Rezoluția Adunării Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, standarde care  ghidează înființarea și buna funcționare a instituțiilor naționale pentru apărarea drepturilor omului.

Acreditarea instituției noastre cu statutul A va avea efecte benefice pentru imaginea instituției, dar va oferi multiple avantaje pentru valorificarea tuturor oportunităților pe care le prezintă calitatea sa de membru al organizațiilor internaționale de profil, dar și pentru a-și face publică  opinia în diverse probleme legate de respectarea drepturilor omului de la tribunele organizațiilor internaționale. E vorba de realizarea dreptului de a participa și a lua cuvînt la sesiunile Comitetului ONU pentru drepturile omului, de a depune declarații și rapoarte în cadrul ședințelor mecanismelor Națiunilor Unite. Instituțiile cu statutul A au dreptul de vot la întîlnirile internaționale și regionale ale organizațiilor ombudsmanilor și dreptul de a fi membru al Biroului al Comitetului Internațional de Coordonare.