Ombudsman
Comunicare

Recomandarea Avocatului Poporului de abrogare a pct. 13 din Dizpoziția nr. 5 din 2 martie 2022 a CSE privind dublarea unor termene legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor și petițiilor a fost luată în considerare

Prin Dispoziția nr. 21 din 18 mai 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a anulat prevederile pct.13 din Dispoziţia nr. 5 din 02 martie 2022, care dublau termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor, fapt recomandat anterior de Avocatul Poporului.

Prin Dispoziţia nr. 5 din 02 martie 2022 Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a aprobat, la pct.13, dublarea termenelor legal stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor.

Ulterior, Ombudsmanul a recomandat Comisiei abrogarea acestei prevederi pentru a  asigura exercitarea plenară a dreptului la acces liber la informaţie şi dreptului de petiţionare tuturor persoanelor în termenele prevăzute de lege în perioada stării de urgenţă.

Ombudsmanul a considerat că dublarea termenelor de examinare a unei solicitări de informaţie comportă anumite riscuri, în special diminuează considerabil participarea societăţii civile în procesul decizional şi asigurarea informării active, corecte şi la timp a cetăţenilor.

Avocatul Poporului a subliniat că prezentarea informaţiei într-o perioadă atât de mare ar putea conduce la epuizarea interesului public asupra unui subiect şi la pierderea actualităţii acestuia, iar dublarea termenelor de examinare a unei petiţii comportă anumite riscuri, în special tergiversarea examinării problemelor cetăţenilor şi creează risc sporit de abuzuri din partea autorităţilor.

Urmare a modificărilor operate, a fost restabilită realizarea plenară a dreptului de acces liber la informație și la petiționare tuturor persoanelor.

PRINT
189
Font Resize