Ombudsman
Comunicare

Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 discutat la Comisia drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului

Avocatul Poporului Ceslav Panico și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu au prezentat la 11 mai 2022 în ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021.

Raportul reflectă opinia Oficiului Avocatului Poporului cu privire la evoluțiile și/sau involuțiile privind respectarea drepturilor omului în țara noastră, precum și o evaluare complexă a respectării drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2021.

Pe lângă constatările despre situația respectării drepturilor și libertăților omului,  Raportul face referință la domeniile ce necesită intervenția instituțiilor publice competente în vederea îmbunătățirii situației, concluzii și recomandări.

Documentul cuprinde referințe la constatările din Raportul alternativ prezentat Consiliului ONU pentru drepturile omului de către Oficiul Avocatului Poporului în anul 2021, în contextul celui de-al treilea ciclu al Evaluării Periodice Universale.

Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 a fost audiat în contextul realizării funcției de control parlamentar, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, în temeiul Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).

La audieri au participat Avocatul Poporului Ceslav Panico, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu, reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor internaționale, organizațiilor societății civile.

Avocatul Poporului Ceslav Panico a analizat problemele din domeniul justiției, asistenței sociale, cele de care se confruntă persoanele cu dizabilități, problemele din domeniul prevenirii torturii, a pus în discuție mai multe acte de reacționare și propuneri de modificare a legislației și alte acțiuni realizate de OAP în 2021.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu a prezentat situația privind respectarea drepturilor copilului în Moldova în anul 2021, în domeniul dreptului la educație, dreptului la sănătate, respectării drepturilor  copiilor în situații de risc, justiția juvenilă. 

În luările de cuvânt, reprezentanții Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Afacerilor Interne au analizat acțiunile de realizare de autorități  a recomandărilor înaintate de Avocații Poporului și cauzele care au împiedicat realizarea unor recomandări.

Audierile publice au fost apreciate de către participanți ca o platformă eficientă de cooperare interinstituțională, care contribuie la îndeplinirea recomandărilor formulate în Raportul Avocatului Poporului, dar și favorizează dialogul pe marginea acestora.

Comisia a aprobat o decizie care cuprinde  recomandări care  vor fi remise  Guvernului și autorităților responsabile cu solicitarea de a implementa recomandările Avocaților Poporului.

 

Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021

Ședința live a Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice

 

PRINT
642
Font Resize