Ombudsman
PREVENIREA TORTURII

Raportul Comitetului European pentru prevenirea torturii 2022, constatări și recomandări

La 13 septembrie 2023, a fost publicat Raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii privind situația în sistemul penitenciar, urmare a vizitei acestuia din decembrie 2022[1]. Reamintim că în perioada 3-15 decembrie 2022, Comitetul european a efectuat o vizită ad-hoc la instituțiile penitenciare nr.4 Cricova, nr.13 Chișinău și nr.18 din Brănești în scopul reexaminării tratamentului față de deținuți, condițiile materiale, fenomenul subculturii criminale, precum și evaluarea progreselor realizate de autoritățile moldovenești în abordarea violenței și intimidării între deținuți.

Astfel, Comitetul european a formulat 3 recomandări imediate, 30 recomandări noi, 16 recomandări repetate, dintre care 11 recomandări se refereau la domeniul asigurării asistenții medicale, 13 la îmbunătățirea condițiilor materiale de detenție, 16 recomandări privind remedierea dificiențelor de sistem și alte 6 recomandări generale.

Pentru detalii, raportul în infografice poate fi accesat aici

 

[1] https://www.coe.int/ro/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-ad-hoc-visit-to-moldova

PRINT
66
Font Resize