Ombudsman
Comunicare

Propunerile Avocatului Poporului, susținute de Curtea Constituțională

Astăzi, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale unele prevederi din Legea  privind regimul străinilor în Republica Moldova referitor la expulzarea, îndepărtarea persoanelor declarate indezirabile, pe motive de securitate națională.   Totodată,  Curtea a emis o Adresă Parlamentului pentru remedierea deficienților constatate.

La  începutul anului curent Avocatul Poporului (Ombudsmanul) a prezentat la Ministerul Afacerilor Interne o propunere de revizuire a legislației la acest subiect, care a rămas fără de răspuns.

Problema în cauză a intrat în atenția unui deputat care a sesizat Curtea Constituțională. În octombrie curent Avocatul Poporului  a depus din propria iniţiativă Opinia/Amicus Curiae pe marginea sesizării menţionate din perspectiva respectării drepturilor omului.

 Avocatul Poporului a accentuat în adresarea către autoritatea sesizată, cît și în Opinia la Curtea Constituțională că normele contestate aduc atingere dreptului la un proces echitabil şi garanţiilor procedurale prevăzute la articolul 1 din Protocolul nr.7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum și asupra faptului prevederile respective ar putea afecta garanţiile statuate de articolul 5 § 1 şi articolul 8 din Convenţie.   Aplicarea automată a acestor prevederi de către autorităţi, fără examinarea minuţioasă a tuturor aspectelor ar putea genera violarea drepturilor fundamentale ale omului.

Ombudsmanul a facut referire la exigențele Curții Europene a drepturilor omului  care a statuat că legislaţia naţională trebuie să permită o măsură de protecţie juridică împotriva interferenţelor arbitrare ale autorităţilor publice cu drepturile garantate de convenţie. In măsura afectării drepturilor fundamentale, ar fi contrar statului de drept, unul dintre principiile de bază ale unei societăţi democratice prevăzute de Convenţie, ca o putere discreţionară acordată executivului să fie exprimată în termeni de putere neimpozată.

Ombudsmanul a făcut referire și la afirmațiile CtEDO care a reiterat că o persoană care este supusă unei măsuri bazate pe consideraţii de securitate naţională nu trebuie să fie privată de toate garanţiile împotriva arbitrarităţii. El sau ea trebuie, printre altele, să poată verifica măsura în cauza analizată de un organ independent şi imparţial competent pentru a examina toate chestiunile relevante de fapt şi de drept, pentru a determina legalitatea măsurii şi pentru a cenzura un posibil abuz de către autorităţi.

În Opinia Ombudsmanului la Curtea Constituțională se face referire și la cauza recentă examinată de Marea Cameră, Muhammad şi Muhammad v. România, prin care a decis că expulzarea din motive de securitate naţională decisă de un tribunal pe baza informaţiilor cu caracter clasificat care nu le-au fost dezvăluite reclamanţilor, fără garanţii de contrabalansare suficiente a dus la încălcarea articolului 1 din Protocolul nr.7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului.

 

 Opinie AMICUS CURIAE pentru Curtea Constituţională asupra Sesizării nr. 54a din 10 aprilie 2020 privind controlul constituţionalităţii articolelor 55 alin. (3), 56 alin. (2), 60 alin. (4) şi 63 alin. (4) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova  

 

 

 

 

 

PRINT
350
Font Resize