Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Prelegere privind respectarea drepturilor copilului în perioada crizei sanitare, ținută de Ombudsmanul Copilului pentru elevii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului

         La 25 noiembrie 2020, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a ținut o prelegere în cadrul acțiunii  „Informat – Protejat! Drepturile Omului pe timp de pandemia COVID-19″, organizată de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului Moldova în cooperare cu Oficiul Avocatului Poporului în contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului.

         La eveniment au participat peste 40 de elevi ai claselor a VIII – XII-a din cadrul înstituțiilor de învățământ cu predare în limba română din stânga Nistrului și din zona de securitate. Copiii au aflat mai multe despre respectarea și protecția  drepturilor omului, cunoștințe pe care ulterior le vor putea disemina printre colegii lor.

         Ombudsmanul Copilului, Maia Bănărescu și Șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Bea Ferenci le-au vorbit participanților despre asigurarea respectării drepturilor copiilor pe timp de pandemie, realizarea drepturilor în contextul restricțiilor stabilite și mijloacele de apărare a drepturilor. De asemenea, Maia Bănărescu a comunicat despre rolul instituției Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, atribuțiile acestuia și modul de sesizare privind încălcarea drepturilor copilului.

         Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a subliniat importanța realizării dreptului copiilor la opinie, a libertății de exprimare și de asociere, consfințite în art. 12, 13 și 15 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.  Maia Bănărescu a evidențiat rolul semnificativ al copiilor, consiliilor elevilor în promovarea drepturilor printre semeni la nivelul instituției de educație și comunitate, cât și la identificarea și comunicarea cazurilor de violență față de copii. 

         Participanții la eveniment i-au adresat întrebări Ombudsmanului Copilului  și au venit cu mesaje, în care și-au exprimat poziția în legătură cu respectarea, protecția și implementarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Elevii au adus în atenția Ombudsmanului Copilului mai multe probleme, care, în opinia lor, le creează impedimente în realizarea drepturilor la educație, libera circulație, asistență medicală, dreptul la nume și cetățenie, identitate națională etc. Maia Bănărescu a asigurat participanții la eveniment că va continua să acționeze cu fermitate pentru a îmbunătăți situația în domeniul drepturilor copilului din Republica Moldova, inclusiv din  raioanele de est ale țării și don zona de securitate, iar toate problemele invocate vor fi prezentate autorităților publice responsabile.

Totoadată, Maia Bănărescu a precizat că a întâmpinat dificultăți în deplasarea în teritoriul din stânga Nistrului, în stabilirea colaborării cu persoanele responsabile de protecția drepturilor copilului din regiune, pentru a soluționa problemele cu care se confruntă copii. De aceea, orice întâlnire cu copiii din stânga Nistrului este considerată a oportunitate pentru a afla opinia copiilor din zonă și a se documenta privind problemele cu care aceștia se confruntă.

         Șeful Reprezentanței Varnița a Oficiului Avocatului Poporului, Veaceslav Ursu, a menționat că respectarea drepturilor copiilor din această regiune a țării reprezintă o prioritate pentru Ombudsmanul Copilului, care va continua să consulte opinia copiilor din dreapta și stânga Nistrului în cadrul unor asemenea reuniuni.

            Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului comun ONU „Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului”, cu sprijinul financiar al Suediei.

PRINT
175
Font Resize