Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind măsurile restrictive adoptate în sistemul de învățământ odată cu agravarea situației epidemiologice

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a urmărit constant acțiunile autorităților responsabile de gestionarea situației  pandemice, intervenind atunci când măsurile restrictive adoptate întru asigurarea sănătății publice au putut afecta drepturile copiilor.

Având la bază adresările cu dezacordul părinților privind trecerea la învățământul online și privind purtarea obligatorie a măștilor în spații publice deschise și închise de către copii, Ombudsmanul Copilului a luat în calcul opinia experților internaționali atunci când și-a expus punctul său de vedere la acest subiect[1]:  orice măsură restrictivă adoptată de stat în situații excepționale trebuie să urmărească un scop legitim, să fie proporțională acestuia, nediscriminatorie și să justifice în mod obiectiv și rezonabil restricția.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că organizarea la distanță a procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar, profesional tehnic și superior, în instituțiile publice și private, care este justificată printr-un scop legitim și aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor sociale ale populației, reprezintă o măsură de protecție rezonabilă din partea statului în situația excepțională. 

Maia Bănărescu a abordat repetat în raport cu autoritățile probleme vizând respectarea drepturilor copilului în condițiile crizei sanitare.

Pledând pentru o abordare a măsurilor restrictive bazate pe drepturile omului și a copilului în contextul pandemiei, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a prezentat Comisiei pentru Situații Excepționale opinia sa privind concordanța măsurilor de urgență cu principiul priorității interesului superior al copilului[2]. Maia Bănărescu a solicitat includerea în bugetul național 2021 a resurselor financiare pentru susținerea familiilor cu copii afectate de COVID-19, asigurarea condițiilor privind sanitația în școli și salarizarea specialistului pentru drepturile copilului din cadrul APL. 

Cât privește deciziile autorităților statului privind purtarea măștilor în contextul pandemiei, în special pentru copii, Ombudsmanul Copilului reafirmă că acestea trebuie să ia în considerație un șir de factori, inclusiv nevoile psihosociale ale copiilor și etapele de dezvoltare. OMS și UNICEF au evidențiat că nu este necesară purtarea măștii de către copiii cu vârsta de până la 5 ani, iar purtarea lor de către copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani trebuie să depindă de intensitatea transmiterii virusului.

Alte condiții care trebuie luate în considerare la impunerea purtării măștilor de către minori sunt capacitatea copilului de a se conforma utilizării adecvate a măștilor; disponibilitatea supravegherii din partea adulților; accesul la măști, precum și spălarea și înlocuirea măștilor în anumite locuri, cum sunt școlile și serviciile de îngrijire a copiilor;  mediul social și cultural local. Utilizarea măștilor la copii și adolescenți cu vârsta de la 12 ani în sus trebuie să urmeze aceleași principii ca și la adulți, în special atunci când ei nu pot să asigure minim 1m distanță unii de la alții și există o transmitere intensă a virusului în aria aflării lor.

În baza recomandărilor OMS și UNICEF, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului opinează că masca de protecție este indicată în cazul în care sunt respectate condițiile de purtare a acesteia, cu excepția prezenței unor contraindicații medicale.

Totuși, Ombudsmanul Copilului rămâne sceptic în privința argumentelor potrivit cărora purtarea permanentă a măștilor nu are consecințe negative asupra stării psiho-emoționale ale copiilor, deoarece acestea nu sunt bazate pe  concluziile unor studii privind impactul purtării măștilor de către copii, în special a celor cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani.

Maia Bănărescu reafirmă că deciziile privind impunerea restricțiilor în condițiile stării nefvorabile epidemiologice, inclusiv purtarea măștilor în instituțiile de învățământ, trebuie să fie bazate pe principiul cauzalității și a proporționalității, iar interesul superior al copilului – să fie prioritar.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului concluzionează că, pe lângă regula generală de purtare a măștilor de protecție enunțată la nivel internațional și adresată tuturor statelor, există abordări specifice în particular cu referire la copii. Recomandarea precizează că, în fiecare mediu social în care prioritar se află copii, decizia autorității locale trebuie să aibă la bază impactul acestui proces raportat la dezvoltarea psihosocială și învățământul copiilor, luându-se în considerație și opinia cadrelor didactice, părinților; accesul echitabil la măști, precum și disponibilitatea supravegherii din partea adulților.

[1]Raspuns la adresarea Asociației Părinți Solidari

[2] http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-a-prezentat-comisiei-pentru-situatii-exceptionale-opinia-privind-concordanta-masurilor-de-urgenta-cu-principiul-prioritatii-interesului-superior-al-copi/

PRINT
394
Font Resize