Ombudsman
Comunicare

Opinia Avocatului Poporului pe marginea modificărilor operate de Parlament la Legea nr. 212

Opinia Avocatului Poporului pe marginea modificărilor operate de Parlament la Legea nr. 212 privind regimul stării de urgenta, de asediu si de război în contextul instituirii stării de urgență națională cauzată de pandemia COVID-19

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, salută faptul renunțării deputaților la ideea ridicării interdicției de a organiza alegeri sau referendumuri, dar rămîne a fi îngrijorat de decizia parlamentarilor de a permite modificarea și/sau abrogarea legislației în perioada stării de urgență.

Temerile și rezervele Ombudsmanului în acest sens sunt determinate de faptul că în perioadele de situații excepționale cauzate de asedii, stare de război, cataclisme de diferit caracter etc. este foarte dificil, dacă nu imposibil, de a fi asigurat procesul democratic de legiferare. Acesta implică, în principal, transparență, consultarea actorilor relevanți în cadrul unor dezbateri publice.  Dat fiind că atât deciziile, politicile publice și legile au un impact direct asupra populației, autoritățile sunt obligate de a consulta opinia beneficiarilor și de a-i implica în procesul decizional, pentru ca soluțiile elaborate să corespundă necesităților acestora. Or, în condițiile regimului de urgență, din motive obiective, aceste mecanisme democratice nu pot fi puse în aplicare, existând pericolul comiterii unor abuzuri care ar atenta la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. 

Ombudsmanul mai este rezervat și în legătură cu modificările operate în Legea nr. 212 prin care, printr-o formulă generală – „măsuri necesare pentru aceste scopuri”, sunt admise acțiuni suplimentare celor prevăzute în actul legislativ. Formularea lasă loc de interpretări și de acțiuni disproporționate, care ar putea conduce la restrângerea nejustificată a drepturilor omului sub pretextul regimului de urgență națională.

 În context, Avocatul Poporului menționează că în apelul recent al raportorilor speciali ONU pentru drepturile omului, dar și al experților internaționali în domeniul drepturilor omului, statelor membre ale ONU li se reamintește de faptul că orice măsuri de urgență ca răspuns la COVID-19 trebuie să fie proporționale, necesare și nediscriminatorii, că, odată cu instituirea stării de urgență, autoritățile nu pot face orice, oricând și cu oricine! Stare de urgență nu este echivalentă abuzului în drepturi.

(https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E).

1358
Font Resize