Ombudsman
Comunicare

Ombudsmanul îndeamnă autoritățile să nu limiteze libertatea opiniei, realizarea manifestărilor pașnice și a libertății de exercitare a profesiei de jurnalist

Avocatul Poporului Ceslav Panico cheamă instituțiile statului de nivel național și local de a nu admite acțiuni care ar genera situații de instigare la ură și intoleranță. Reacția Ombudsmanului vine în contextul intenției autorităților teritoriale din UTA Gagauzia de a limita, prin emiterea unei rezoluții[1] libertatea opiniei și realizarea manifestărilor pașnice de către anumite grupuri minoritare, și libertatea de exercitare a profesiei de jurnalist/ă.

Exercitarea dreptului de exprimare este unul esențial într-o societate democratică, și nu poate fi disociată cu libertatea de gândire și libertatea de manifestare pașnică a opiniilor.

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului protejează aceste drepturi, iar de  obligația autorităților statale rămâne asigurarea lor prin acțiuni pozitive, fără a le îngrădi în mod nejustificat. De evidențiat, că orice condiționare sau restrângere a drepturilor omului, urmează a fi necesară odată ce ar veni ca răspuns unor eventuale riscuri legate de securitatea națională, integritatea teritorială, siguranța publică sau prevenirea infracținilor. 

Ombudsmanul reamintește rolul esențial al mass-mediei în asigurarea libertății de exprimare, garanțiile acordate acesteia având o importanță prioritară în acest context, or, difuzarea informațiilor de interes public, satisface cerințele oamenilor de a primi informații în mod liber.

Toleranța și respectul pentru diversitate sunt elementele fundamentale ale unei societăți bazate pe drepturile omului, în care demnitatea umană, drepturile şi libertăţile, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate de Legea Supremă.

Astfel, Ombudsmanul reiterează, că dreptul Adunării Populare a Găgăuziei de a adopta acte normative, necesită a fi realizat în conjunctura principiilor generale stabilite de Constituția Republicii Moldova, în speță a principiului egalității.

De asemenea, Avocatul Poporului accentuează că este de obligația autorităților naționale de a estima  amploarea potențialelor riscuri, care ar justifica o limitare a dreptului la exprimare, precum și a libertății de întrunire.

Fenomenul intoleranței, discriminării și instigării la discriminare trebuie eliminat într-o societate democratică. Acest fenomen constituie o atentare la demnitatea umană, o încălcare a principiilor umane și o violare a drepturilor și libertăților fundamentale proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului la care Republica Moldova este parte și s-a angajat să le respecte.

Ombudsmanul pledează pentru o analiză minuțioasă și complexă a măsurilor necesare în asemenea situații din perspectiva respectării și protejării drepturilor omului indiferent de comunitatea cu care se identifică, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, orientare sexuală sau grup social.

[1] https://tv8.md/2022/26/05/propaganda-homosexualitatii-interzisa-in-gagauzia-comunitatea-lgbt-deputatii-locali-sa-se-ocupe-de-prejudecatile-lor/201339

PRINT
318
Font Resize